Etusivu> Ajankohtaista > Hyvinvoiva (työ)yhteisö – hae Kirjastoseuran mentorointiohjelmaan

Hyvinvoiva (työ)yhteisö – hae Kirjastoseuran mentorointiohjelmaan

Haluatko kehittyä ja laajentaa osaamistasi työssäsi ja voida paremmin? Mentorointiohjelmamme etsii kanssasi ratkaisuja ja ideoita työelämän kehittämiseen.

Ohjelman hakuaikaa jatkettu vielä vuoden loppuun!

Kirjastoseurassa alkaa keväällä Hyvinvoiva (työ)yhteisö -mentorointiohjelma. Ohjelmassa keskitymme hyvinvoivaan yhteisöön kirjastoissa. Kuinka työyhteisö tuo iloa kaikkien arkeen? Kuinka saada myös asiakkaat osaksi kirjaston yhteisöä? Mietimme myös itseohjautuvuutta, työn autonomiaa, arjen rutiineja ja kriisien kohtaamista.

Ohjelma on suunniteltu kirjastokentältä tulleen palautteen perusteella ja tavoitteena on vahvistaa kirjastoalan ammattilaisten osaamista.

Etsimme ohjelmaan aktoreiksi eli osallistujiksi kirjastojen ammattilaisia monipuolisella taustalla. Kannattaa hakea mukaan, jos:

  • haluat kehittyä ammatillisesti yhteisöllisyyden teemoista
  • haluat oppia lisää työhyvinvoinnista ja tukea työyhteisönne kehittymistä
  • sinua kiinnostavat työelämän tunnetaidot, yhteisohjautuvuus ja osallisuus
  • haluat kehittyä asiakkaiden osallistajana
  •  haluat luoda verkostoja kirjastoalalla

Mentorointiohjelma auttaa sinua tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistasi. Ohjelma on maksuton ja aktoreiksi voivat hakea Suomen kirjastoseuran jäsenet.

Mentoreiksi haemme kirjasto- ja kulttuurialan ammattilaisia, jotka haluavat tukea alan tuoreita ammattilaisia työssä ja kehittää entistä parempia kirjastoja.

Etsimme sekä mentoreiksi että aktoreiksi kirjastoammattilaisia erilaisilla taustoilla koko Suomesta. Työtehtävilläsi ei ole valinnassa merkitystä, vaan innolla ja halulla kehittää paremmin voivia yhteisöjä.

Mentorointiohjelman aikataulu ja sisältö

Haku mentorointiohjelmaan on nyt avattu. Hakuaikaa on vuoden loppuun ja kontaktoimme kaikki hakijat tammikuussa. Ohjelma kestää kuusi kuukautta. Kirjastoseura järjestää ohjelman puitteissa neljä lähitapaamista, joissa kaikki ohjelman osallistujat pääsevät verkostoitumaan, oppimaan uutta ja tutustumaan toisiinsa.

Mentori ja 2-3 aktoria muodostavat satelliitin, joka toimii koko ohjelman ajan. Lähitapaamisten välillä tehdään satelliiteissa yhdessä sovitut etätehtävät. Satelliitit tapaavat ohjelman aikana vähintään kerran kuukaudessa (n. 6 tapaamista) joko verkossa tai sopimassaan kohteessa.

Yhteisiin lähitapaamisiin Kirjastoseura tarjoaa alustuksen kiinnostavilta ammattilaisilta. Ohjelman tarkka sisältö sovitaan ensimmäisen tapaamisen  yhteydessä osallistujien toiveiden perusteella. Tapaamisten teemoja ovat esimerkiksi:

  • Hyvinvoivan työyhteisön synty ja kehittäminen
  • Kriisien ja onnistumisten kohtaaminen työyhteisönä; tunnetaidot, työhyvinvointi ja työpahoinvointi
  • Uudet työn tekemisen kulttuurit, kuten itseohjautuvuus ja työautonomia
  • Asiakkaat mukaan kirjastojen yhteisöihin
  • Aloitustapaamisessa sovimme yhteiset pelisäännöt, tutustumme toisiimme ja teemme mentorointisopimukset

Yhteiset tapaamiset ovat keväällä 2023 Helsingissä.  Vahvistamme tapaamisten päivät yhdessä ohjelman osallistujien kanssa tammikuussa.

Kirjastoseura korvaa ohjelman kaikkien osallistujien matkakulut julkisen liikenteen käytön mukaan lähitapaamisiin Helsinkiin ja mentoreiden matkakulut satelliitin tapaamisiin. Päivärahoja ei makseta.

Hakuaikaa on31.12.2022 asti.

Hae aktoriksi tästä

Hae mentoriksi tai vinkkaa meille osaava ammattilainen tästä

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, niin ole rohkeasti yhteydessä Kirjastoseuran toimistoon, kerromme mielellämme lisää: info @ fla.fi tai riikka.rajala @ fla.fi.