Etusivu> Ajankohtaista > Kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon: määrärahat säilytettävä ennallaan, valtion rahoitusta e-aineistojen hankintaan

Kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon: määrärahat säilytettävä ennallaan, valtion rahoitusta e-aineistojen hankintaan

Suomen kirjastoseura antoi 6.11.2015 eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle lausunnon valtion talousarvioon vuodelle 2016. Kirjastoseura esittää valtionavustuksen pitämistä ennallaan ja korostaa valtakunnallisen suunnitelman ja rahoituksen tarvetta e-aineistojen hankintaan. Kirjastoseura painottaa myös, että tulevina vuosina kirjastojen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa korostuu, ei vähene.

Yleisten kirjastojen määrärahat valtion talousarvioesityksessä

Talousarvioesityksessä esitetään valtionavustuksia yleisten kirjastojen toimintaan 3,9 miljoonaa euroa. Laskua valtionavustuksissa on vuoteen 2015 verrattuna 18 prosenttia. Leikkaukset kohdistuvat pääosin keskus- ja maakuntakirjastoille myönnettyihin avustuksiin.

Yleisille kirjastoille osoitetun valtion rahoituksen leikkaaminen vaikuttaa merkittävästi kirjastojen kykyyn tuottaa tasa-arvoista kirjastopalvelua ympäri Suomen. Leikkaukset heikentävät erityisesti kirjastopalveluja pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kirjastopalvelut pääkaupunkiseudun ulkopuolella heikkenevät

Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella maakuntakirjastoilla on merkittävä rooli. Ne toimivat Suomen hallinnollisesti kevyen kirjastoverkon alueellisina solmupisteinä ja kehittäjinä. Maakuntakirjastot vastaavat alueensa kirjastojen henkilökunnan ammattitaidon kehittämisestä ja tiedon jakamisesta sekä uusien palvelumallien jalkauttamisesta.

Valtionavun lasku johtaa kirjastotilojen rapautumiseen

Edellä mainittujen säästöjen lisäksi kirjastojen perustamishankkeisiin varattu valtion määräraha (4,5 milj. euroa) on poistettu 2014 hyväksytyn valtionosuusuudistuksen mukaisesti. Sähköinen aineistotarjonta ei poista fyysisen kirjastoverkon tarvetta. Kirjastotila on yksi palvelun muoto ja tiloja käytetään kovalla käyttöasteella opiskeluun, työskentelyyn ja yhteiseen olemiseen.

Digitalisoimisen tueksi tarvitaan kansallinen ratkaisu

Vuoden 2016 valtion talousarvioesityksessä keskuskirjastotoiminnan rahoitusta on heikennetty. Helsingin kaupunginkirjasto toimii Suomessa kirjastoasetuksen perusteella yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Keskuskirjasto tuottaa keskitetysti useita valtakunnallisia palveluita. Digitalisoimisen myötä keskitetysti tuotettujen palveluiden merkitys kasvaa ja näin ollen keskuskirjaston rahoituksen pudotus on ristiriidassa hallitusohjelman digitalisointia koskevien linjausten kanssa ja vaikuttaa merkittävästi e-aineistojen saatavuuteen. Kansalaisten yhdenvertaisen tiedonsaannin turvaamiseksi e-lisenssien tulisi ehdottomasti olla valtakunnallisia. Kirjastoseura esittää, että valtionosuuksista osoitetaan suora rahoitus yleisten kirjastojen e-aineistojen hankintaan, sillä verkko ei tunne kuntarajoja.

Koko lausunto: http://suomenkirjastoseura.fi/toiminta/kannanotot/