Etusivu> Ajankohtaista > Suomen kirjastoseura vetoaa poliittisiin päättäjiin: kirjastoille korvamerkitty määräraha säilytettävä

Suomen kirjastoseura vetoaa poliittisiin päättäjiin: kirjastoille korvamerkitty määräraha säilytettävä

Suomen kirjastoseura on lähettänyt 4.11.2013 seuraavan vetoomuksen Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän jäsenille:

Suomen kirjastoseura on tyrmistynyt aikeista lopettaa kirjastojen perustamishankkeiden erillinen määräraha valtionosuusuudistuksessa.

Valtio on  myöntänyt vuosittain kirjastojen perustamishankkeisiin korvamerkitysti n. 5 miljoonaa euroa. Rahoitustarve olisi 10 miljoonaa, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmissa on vain puolet kaikista hankkeista, jotka ovat vireillä kuntien investointisuunnitelmissa.

Jos kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustusta ei jatkossa korvamerkitä, se tarkoittaa käytännössä, että  kirjastojen peruskorjaukset, uudisrakentaminen ja kirjastoautojen hankinnat loppuvat. Erillinen määräraha  on mahdollistanut sen, että kunnat ovat pitäneet kirjastojen tilat edes tyydyttävällä tasolla. Kuntien saama valtionosuus kokonaisuudessaan on vuodessa n. 9 miljardia euroa. Suunnitellun uudistuksen jälkeen kirjastojen viiden miljoonan euron perustamishankerahat hukkuvat suureen massaan, ne käytetään kunnissa muihin investointeihin. 

Kipeimmin tämä koskee  pienten kuntien ja kaupunkien kirjastohankkeita. Kirjastoautohankinnat ovat vaarassa muuallakin kunnan koosta riippumatta..

Vuoden 1993 valtionosuusuudistuksen jälkeen kunnat ovat saaneet käyttää kirjastojen  laskennallisen valtionosuuden toimintamenoihin haluamallaan tavalla. Uudistus näkyi lähes heti kirjastojen aineistomäärärahojen rajuna laskuna: kymmenessä vuodessa kunnat vähensivät kirjastojen aineistomäärärahoja reaalihinnoissa laskien kolmanneksella. Kunnat siirsivät kirjastojen hankintamäärärahoja muihin tarkoituksiin, koska määrärahaa ei ollut korvamerkitty kirjaston käyttöön. Tästä kurimuksesta kirjastot eivät ole nousseet. 

Tämä sama on odotettavissa perustamishankkeissa, jos erillisestä määrärahasta luovutaan.

Suomen kirjastoseura vetoaa poliittisiin päättäjiin, että kirjastojen perustamishankkeiden erillinen, korvamerkitty määräraha säilytetään tavalla tai toisella.

 

Jukka Relander                                            

Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja

Kristiina Kontiainen

toimistopäällikkö

 

 

Lisätietoja:

Kristiina Kontiainen

toimistopäällikkö / Head of Office

puh. +358 44 748 1801

Suomen kirjastoseura / Finnish Library Association

www.suomenkirjastoseura.fi

Runeberginkatu 15 A 6

00100 Helsinki