Etusivu> Ajankohtaista > Suomen kirjastosäätiön asiamiehen toimen hakuajan jatkaminen

Suomen kirjastosäätiön asiamiehen toimen hakuajan jatkaminen

Suomen kirjastosäätiön hallitus on päättänyt jatkaa säätiön asiamiehen toimen hakuaikaa 9.12.2016 saakka.

Asiamies huolehtii Kirjastosäätiön päivittäisestä toiminnasta hallituksen ja sen puheenjohtajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asiamiehen tehtävänä on

  • vastata hallituksen kokousten valmistelusta hallituksen puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti ja toimia kokousten sihteerinä
  • huolehtia hallituksen päätösten toimeenpanosta
  • vastata erityisesti hallituksen päättämien apurahakierrosten käytännön järjestelyistä, mukaan luettuna tiedottaminen, ilmoitukset, hakemusten valmistelu hallitukselle, päätöksistä tiedottaminen hakijoille, maksatukset ja apurahojen käytön seuranta
  • huolehtia säätiön varainhoidon järjestämisestä
  • huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja vastata yhteydenpidosta kirjanpitäjään
  • vastata tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen valmistelusta ja vastata yhteydenpidosta tilintarkastajaan
  • vastata säätiön rahaliikenteestä
  • vastata säätiön yhteydenpidosta Suomen kirjastoseuraan sekä veroviranomaisiin ja muihin viranomaisiin
  • vastata säätiön aineistojen arkistoinnista
  • vastata muista mahdollisista hallituksen antamista tehtävistä

Vuotuinen palkkio on 2000 €. Varsinaisia kokouksia on pari vuodessa ja lisäksi yksi sähköpostikokous. Apurahat julistetaan yleensä haettavaksi kerran vuodessa.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti.

Kirjanpito, palkkioiden laskenta ja varojen sijoittaminen on ulkoistettu.

Tehtävä tulisi vastaanottaa 1.1.2017 tai sopimuksen mukaisesti.  Hakemukset viimeistään 9.12.2016 klo 15.00 mennessä osoitteeseen . Toimea aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Tiedustelut hallituksen puheenjohtaja Rebekka Pilppula 050 30 20 563 tai asiamies Seppo Verho p. 044 30 41 525.