Etusivu> Ajankohtaista > Seuran uusi strategia vuosille 2021-25

Seuran uusi strategia vuosille 2021-25

Tärkeimmät teemat ovat ilmastonmuutos, koulutus ja koko kansan e-kirjasto

Kirjastoseurassa tehtiin syksyllä 2020 uusi strategia, joka ohjaa seuran työtä seuraavien viiden vuoden ajan. Strategiassa keskitytään erityisesti kolmeen asiaan.

Vuonna 2025 Suomessa on koko kansan e-kirjasto. Lisäksi kirjastojen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on vahvistunut ja alan koulutus on elinvoimainen.

E-kirjojen ja äänikirjojen saatavuutta kirjastoissa täytyy kehittää, sillä tällä hetkellä eri kuntien e-kirjojen tarjonta vaihtelee voimakkaasti. Sen vuoksi eri kuntien asukkaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa.

Kirjastojen mahdollisuudet lisätä tietoa omassa yhteisössään on otettava käyttöön ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Lisäksi kirjastojen pitää tarkastella kriittisesti oman toimintansa ekologista kestävyyttä. Kirjaston tilojen ja aineistojen suunnittelussa pitää ottaa huomioon hiilijalanjäljen pienentäminen. Kirjastot voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin ja tukea ihmisten elämäntapojen muutosta.

Laadukas kirjastoalan koulutus on tärkeää tulevaisuuden kirjastopalveluille. Tuemme alan koulutuksen kehittymistä ja sen vuoropuhelua kirjastokentän kanssa. Tarvitsemme kirjastoihin töihin lisää eri taustoista tulevia ihmisiä.

Seuran toiminnassa tärkeimmät arvot ovat rohkeus ja positiivisuus.

Rohkeus

Etsimme uusia avauksia, ajatuksia ja näkökulmia kirjastoon. Viestimme paitsi onnistumisista myös alan kipukohdista. Tuemme jäsenten kasvua rohkeiksi kirjaston puolestapuhujiksi. Uskallamme ottaa kantaa aiheisiin, jotka herättävät kirjastoalalla tunteita.

Positiivisuus

Työmme perustuu rakentavaan työotteeseen. Olemme helposti lähestyttävä yhteistyökumppani. Palvelemme laajasti mediaa, kuntien ja valtion päättäjiä, kirjastoja ja kaikkia kirjastoista kiinnostuneita. Viestinnässä muistamme, että monista tärkeistä aiheista löytyy positiivinen lähestymistapa.R

Kirjastoseuran uusi slogan: rakkaudesta kulttuuriin  ja sivistykseen.

 Koko strategia luettavista täällä.