Etusivu> Ajankohtaista > Sanojen voimaa Rovaniemellä

Sanojen voimaa Rovaniemellä

En olisi uskonut, että pystyn luovimaan tekstiä niin spontaanisti.

En olisi uskonut, että kirjoittaminen voi olla niin kivaa.

En olisi uskonut, että osaan kirjoittaa näin hyviä juttuja 🙂

En olisi uskonut, että tykkään ja osaan kirjoittaa tunteista ilman ironiaa.

En olisi uskonut, että olisin nauranut näin paljon.*

Rovaniemen kaupunginkirjaston VOIMA/SANA-hanke starttasi käyntiin syyskuun alussa. Hankkeen tavoite on sanataiteen ja kirjallisuuskasvatuksen keinoin vahvistaa 13-29-vuotiaiden nuorten kulttuurihyvinvointia, ja hankkeessa on lukuvuoden 2020-2021 aikana järjestetty erilaisia nuorille suunnattuja sanataidetyöpajoja ja -kursseja, kirjavinkkauksia, lukupiiri sekä osallistavia taideprojekteja.

Lähes sadan hankkeessa toteutetun työpajan ja muun tapahtuman jälkeen voi sanoa, että paljon on lukuvuodessa tapahtunut. Sanallisen osallistujapalautteen avulla voi myös tavoittaa ainakin häivähdyksiä siitä, mitä toiminta on osallistujille merkinnyt ja kuinka he ovat sen kokeneet. Kovinkaan moni ei ollut aiemmin osallistunut sanataideryhmiin tai muutoin tehnyt vastaavanlaisia tehtäviä, joten ryhmät pääsivät yllättämään positiivisesti: “Oli mukavampaa ja mielenkiintoisempaa mitä kuvittelin”/“En ollut aiemmin kirjoittanut näin paljon ja monipuolisesti.”

Valtaosa palautteissa esiin nousseista oivalluksista liittyy siihen, että käsitys itsestä kirjoittajana on kohentunut: “Oivalsin että minäkin osaan olla luova kirjoitusten suhteen.”/ “Oivalsin että osaan kirjoittaa aika kivasti.” / “Oivalsin että minä osaan kirjoittaa erilaisia tekstejä ja että voisin hyödyntää tällaisia harjoituksia itseksenikin, oman elämän ja ajatusten työstämiseen tai omaksi huviksi.” Kaikkinensa hankkeen pyrkimys aktivoida nuorten omaa kirjallista luovuutta ja monipuolisia tekstitaitoja saa palautteissa hyvin vastakaikua, ja toiminnan voi tulkita kohentaneen osallistujien kirjoittajaidentiteettiä. 

Kulttuurihyvinvoinnilla viitataan useiden tutkimusten vahvistamaan näkemykseen, että osallisuus kulttuuriin sekä taiteen tekeminen ja kokeminen ovat omiaan lisäämään hyvinvointia (kts. esim. WHO:n 900 eri tutkimusta kattava raportti aiheesta**). VOIMA/SANA-hankkeessa kirjaston sanataide- ja lukuintotyötä jalkautettiin osaksi erilaisia nuorten hyvinvointia tukevia palveluita, ja toimintaan osallistuneet nuoret tavoitettiin pitkälti yhteistyökumppaneiden avulla. Hankkeen moniammatillisessa yhteistyöverkostossa ovat mukana Rovaniemen nuorisopalvelut, etsivä nuorisotyö, Eduro-säätiön nuorten työpajatoimintaa järjestävä Nuorakka, Nuorten ystävien klubitalo Roihula sekä Tyttöjen Talo.

Hyvinvointia, sosiaalisia taitoja, yhteisöllisyyttä ja itseilmaisutaitoja vahvistavat puolet nousevat myös VOIMA/SANA-palautteista kauniisti esiin. “En ollut aiemmin päässyt keskustelemaan näin ihanan avoimesti”, eräs osallistuja kirjoittaa. “Odotin, että saisin energiaa ryhmästä, se toteutui”, toteaa toinen. Palautteiden mukaan oivalluksia syntyi myös siitä, että uskaltaa puhua toisten seurassa, ei jännitä väärin vastaamista, huomaa että saa sanoa mielipiteensä rohkeammin ja oppii armollisuutta itseään kohtaan. Toiminta auttoi myös uudenlaisten ajatuspolkujen hahmottamisessa: “Ne [tehtävät] laittoivat ajattelemaan ‘out of the box’”/ “En ollut aiemmin ajatellut monia käsiteltyjä teemoja tuolta kantilta.” / “Oivalsin että minä löydän uusia tapoja ajatella.”

“Oivalsin, että minä olen kelpo ilmaisemaan ajatuksia ja tunteita sekä että olen rohkea.”

Samankaltaisesta ilmaisun voimaantumisesta soisi ihan jokaisen nuoren pääsevän osalliseksi.

 

Kirjoittaja Laura Herva on Rovaniemen kaupunginkirjaston VOIMA/SANA-hankkeen hanketyöntekijä. 

 

* Kaikki tekstissä esiintyvät kursiivilla merkityt sitaatit ovat peräisin hankkeen aikana kerätystä osallistujapalautteesta.

** Lähde:  https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019