Etusivu> Ajankohtaista > Rajattu asiointi kirjastoissa turvattava liikkumisrajoituksista huolimatta

Rajattu asiointi kirjastoissa turvattava liikkumisrajoituksista huolimatta

Välttämätön tietokoneiden käyttö, opiskelu, kulttuuri ja sivistys pitävät yllä kriisikestävyyttä.

Suomen kirjastoseuran mukaan välttämätön asiointi kirjastoissa pitää lisätä liikkumisrajoituksia koskevaan lakiin.  

Liikkumisrajoituksia koskeva lakiesitys on parhaillaan käsittelyssä eduskunnan valiokunnissa. 

Kirjastoseuran mukaan kirjastossa asiointi pitää turvata kolmesta syystä. 

  1. Kirjastojen tietokoneet ovatensiarvoisen tärkeä osa monen suomalaisen arkea. Yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien ihmisten on hyvin vaikea hoitaa välttämättömiä asioitaan, jos kirjastot ovat kokonaan kiinni.  
  2. Kirjastojen täyssulkuhankaloittaisientisestään nuorten ja opiskelijoiden vaikeaa tilannetta. Kantar TNS:n viime keväänä tekemässä kyselyssä joka kolmas opiskelija kertoi, että kirjastojen täyssulku vaikeutti heidän opiskeluaan. 
  3. Henkisen kriisinkestävyyden kannalta rajattu asiointi kirjastossa on välttämätöntä. Karanteenija eristäytyminenvoivat johtaa ihmisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Kirjastojen laaja verkosto pystyy tarjoamaan jokaiselle kulttuuria ja sivistystä henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.  

Viime vuoden lopussa kirjastoissa otettiin käyttöön rajattu asiointi, jossa asiakas voi noutaa varauksen tai valita luettavaa helposti saatavilla olevista teemahyllyistä. Samalla tietokonetta tai tulostinta voi käyttää rajoitetusti.  

Rajattu asiointi on todettu turvalliseksi. Eduskunnan sivistysvaliokunta totesi tammikuussa tartuntatautilain muuttamista koskevassa lausunnossaan, että kirjastoissa on päästy turvalliseen toimintaan erityisjärjestelyiden avulla.  

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno kertoo, että kirjastojen rajattu palvelu on tärkeää kriisiaikana.  

”Kirjastojen rajattu käyttö auttaa ihmisiä kestämään pitkittynyttä kriisiä. Lainaustoiminnan ja tietokoneiden käyttömahdollisuuden täytyy jatkua, jotta voimme varmistaa kaikkien pääsyn tietoon ja kulttuuriin myös poikkeusoloissa”, Rauha Maarno sanoo.  

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastoissa rajoitettu palvelu on tarkoittanut sitä, että kirjastossa voi:  

– Lainata ja palauttaa kirjoja ja muita aineistoja itsepalveluautomaatilla⁠.  

– Noutaa varattua aineistoa varaushyllystä⁠.  

– Lainata aineistoja rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä.  

– Asioida pikaisesti ja omatoimisesti asiakastietokoneilla välttämättömissä asioissa⁠.  

 

Lisätietoja: 

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno, , 044 748 1801