Etusivu> Ajankohtaista > Kutsu Suomen kirjastoseuran vuosikokoukseen 9.6.2016

Kutsu Suomen kirjastoseuran vuosikokoukseen 9.6.2016

Suomen kirjastoseura

VUOSIKOKOUSKUTSU 2016               

Suomen kirjastoseuran vuosikokous pidetään torstaina 9.6.2016 klo 13.00 Helsingissä pääkirjastossa Pasilassa, os. Rautatieläisenkatu 8. Esillä on sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Vuosikokouksen asialistalla on Kirjastoseuran hallituksen jäsenten vaali, jossa valitaan neljä jäsentä (toimikausi 2017-18) sekä kolme varajäsentä (toimikausi 2017).

Vuosikokouksessa voi äänestää myös valtakirjalla. Seuran kokouksessa on jokaisella seuran äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä valtakirjalla. Yksi asiamies voi esittää korkeintaan viisi valtakirjaa. Valtakirjat tulee toimittaa tarkistettaviksi ennen seuran kokousta. Yhteisöjäsenen äänivaltaa voi käyttää vain sen laillisesti valtuuttama edustaja.

Toimita valtakirja 27.5.2016 mennessä seuran toimistoon osoitteella Suomen kirjastoseura, Runeberginkatu 15 A 6, 00100 Helsinki. Merkitse kuoreen ”Vuosikokous”. Täytetyn ja omakätisesti allekirjoitetun valtakirjan (lomake Kirjastoseuran verkkosivuilta, Jäsenille –valikko -> valtakirja) voi myös skannata ja lähettää sähköisesti osoitteeseen .

HUOM! Valtakirjalla äänestävät tai heidän asiamiehensä eivät voi suorittaa jäsenmaksua kokouspaikalla vaan jäsenmaksun tulee olla maksettu 27.5.2016 mennessä. Kirjastoseuran sääntöjen pykälän 5 mukaan ”jäsenillä, joiden jäsenmaksu on erääntynyt, ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa”.

Tervetuloa!

Valtakirja löytyy Kirjastoseuran sivuilta osoitteesta

http://www.suomenkirjastoseura.fi/valtakirja-vuosikokoukseen/