Etusivu> Ajankohtaista > Kun rahat hupenevat

Kun rahat hupenevat

Henkilöstön leikkaukset tuottavat erityisesti pienissä erikoiskirjastoissa paineita.

Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto järjesti toukokuussa työpajan otsikolla Kirjastot ja tietopalvelut muutoksessa. Työpajassa koottiin tietoja kirjastojen muutoksista sekä organisaation että kirjastotyön näkökulmista.

Työpajan osallistujat edustivat kymmentä eri organisaatiota ja kolmea eri kirjastosektoria: erikoiskirjastoja, yliopistokirjastoja ja ammattikorkeakoulukirjastoja. Eniten edustajia oli erikoiskirjastoista.

Vaikka työpajassa oli edustettuna vain pieni joukko kirjastoja, sen anti kuvastanee yleisemminkin muutoksia etenkin erikoiskirjastojen sektorilla.

Kirjastoja häivytetty tai autonomiaa kavennettu

Monissa kirjastoissa tai niiden kehysorganisaatioissa on tehty viime vuosina laajamittaisia muutoksia. Organisaatiomuutos on voinut aiheuttaa esimerkiksi kirjaston yhdistämisen tai sulauttamisen osaksi laajempaa yksikköä. Vaikutukset kirjastojen toimintaan ja palveluihin ovat vaihdelleet.

Vaikka kirjastoa ei olisi kokonaan häivytetty organisaatiokaaviosta, sen autonomia on voinut merkittävästi kaventua.   

Henkilöstön määrä vähentynyt merkittävästi

Työpajassa ilmeni, että useiden kirjastojen kehysorganisaatiossa on viimeisten viiden vuoden aikana käyty vähintään yhdet yt-neuvottelut ja kirjaston henkilöstöresurssit ovat merkittävästi vähentyneet irtisanomisten, osa-aikaistamisten tai henkilöstön muihin yksiköihin sijoittamisen johdosta.

Henkilöstöresurssit ovat supistuneet myös siksi, että eläköityneiden tai muuten poislähteneiden tilalle on rekrytoitu uutta henkilöstöä vain poikkeustapauksissa.

Kirjastojen budjetteja on monissa tapauksissa leikattu useina perättäisinä vuosina. Tilavuokrien nousu ja e-aineistosopimuksiin liittyvät jatkuvat hinnankorotukset ovat ajaneet etenkin korkeakoulukirjastoja ahtaalle. 

Organisaatiomuutokset ja henkilöstön väheneminen ovat aiheuttaneet tehtävien uudelleenorganisointia ja usein merkittäviä muutoksia henkilöstön työnkuvissa.

Varovaisuutta ja epävarmuutta

Monissa tapauksissa yt-neuvottelut ja budjetteihin kohdistuvat paineet ovat johtaneet pysyvään varovaisuuteen ja epävarmuuteen.

Henkilöstön leikkaukset tuottavat erityisesti pienissä erikoiskirjastoissa paineita, esimerkiksi uuden kirjastojärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon liittyvä lisätyö voi olla hyvin haastavaa.

Yleisemminkin voidaan työpajassa kootun tiedon perusteella olettaa, että yhden tai muutaman henkilön ylläpitämät pienet erikoiskirjastot kärsivät eniten heikennyksistä. Valopilkkuna oli toisaalta yksi erikoiskirjasto, jossa tilanne oli säilynyt stabiilina eikä heikennyksiä ollut näköpiirissä.

Muutoksiin sopeutuminen ei useinkaan ole helppoa. Onneksi työpajassa ilmeni myös se, että kirjastoalalla kouluttautumiseen ja uusien palvelujen käyttöönottoon suhtaudutaan postitiivisesti. Uusien asioiden omaksuminen ja joustava asenne muutoksiin näyttävät välttämättömiltä tulevaisuudessakin. 

Lue lisää: 

Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto