Etusivu> Kirjastolehti > Mistä puhumme kun puhumme koulutuksesta?

Mistä puhumme kun puhumme koulutuksesta?

Koulutusteemat elävät alan keskusteluissa edelleen. Ei ihme, sillä koulutus on keskeinen osa ammattikuvaa ja -identiteettiä.

KOULUTUSTEEMAT elävät alan keskusteluissa edelleen.  Ei ihme, sillä koulutus on keskeinen osa ammattikuvaa  ja -identiteettiä. Koulutus siirtää traditioita, mutta se voi myös uudistaa. Mutta mistä puhumme kun puhumme koulutuksesta?

JOS koulutuksen tulisi myös uusintaa alaa ja työvoimaa, on ainakin pohdittava, ja ehkä myös pystyttävä vastaamaan kysymyksiin, millaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kirjastolaitokseen koulutetaan? Onko meillä kokonaisnäkemystä? Onko meillä visio? Tai peräti missio?  Onko meillä enää yhteistä käsitystä siitä, mikä on kirjasto?

PUHUTAAN myös koulutusmarkkinoista. Uuden ammattikorkeakoululainsäädännön ja sen mahdollistaman rahoitusrakenteen toivotaan kehittävän ammattikorkeakoulujen toimintaa ja opetusta. Toisinkin voi käydä. Yksittäinen oppilaitos on vastuussa vain omasta toiminnastaan ja taloudellisesta tuloksestaan. Kenellä on vastuu valtakunnallisesta koulutuspolitiikasta, koulutuksen koordinoinnista tai työllistymisestä?

MIKÄ tuo lyhyellä tähtäimellä voittoa, voi osoittautua ajan kuluessa kalliiksi.  Nuorille valmistuneille velkaisina ja työttöminä notkuminen on tuhoisaa, eikä kirjastoala uudistu tai imagoltaan kohene, jos moni oppilaitos suoltaa turhautunutta työvoimaa.

OLISIKO koulutusyksiköiden perustettava yhteistyöelin erityisesti kirjastoalan koulutuksen kysymyksiä varten, kirjastoalan koulutuksen neuvottelukunta, kysyttiin Kirjastoseuran koulutusaiheisessa vuosikokousseminaarissa.  Keskustelu ja koordinointi eivät varmaankaan pienessä maassa ole pahasta, vaikka epävirallisia yhteyksiä ja suunnittelua varmasti jo onkin.

KOULUTUKSEN sisältöihin vaikuttaa myös kirjastolaitoksen rakenne. Se taas puolestaan saattaa kuntarakenteiden muutosten takia muuttua. Myös muu yhteiskunnan kehitys muuttaa kirjastolaitosta. Millaista osaamista tulevaisuuden kirjastoissa tarvitaan?  Millaisiksi henkilöstörakenteet muotoutuvat?

VERKKOKESKUSTELUISSA  aina joku anonymous esittää, ettei kirjastoalalle mitään koulutusta tarvita, eikä näin ollen työntekijöillekään tarvitse kovinkaan kummoista palkkaa maksaa. Selvästikin näiltä keskustelijoilta puuttuu ammatillinen itseymmärrys ja se kokonaiskäsitys kirjastolaitoksesta.  Täydennyskoulutusta?  Kuka kouluttaisi anonymousta?

OSAAMISTARPEITA pohditaan valtakunnallisilla Kirjastopäivillä Mikkelissä kesäkuussa. Kirjastolehdessä tarjoamme tänä vuonna jokaisen numeron Pro-osiossa näkökulmia koulutukseen.

TÄSSÄ numerossa tutustumme uuteen tulokkaaseen, Turun ammattikorkeakoulun kirjastoalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Ensimmäiset opiskelijat kertovat kokemuksistaan, keväällä on koulutukseen uusi haku.  Kakkosnumeroon on suunnitteilla laaja juttu alan koulutuksesta, jossa kuulemme mm. ministeriön näkemyksiä. Syksyn medianumerossa pohditaan mediataitoja. Koulutuksen paikka niin asiakkaille kuin kirjastoammattilaisillekin?