Etusivu> Ajankohtaista > Kirjastoihin tarvitaan digiohjelma

Kirjastoihin tarvitaan digiohjelma

Haluamme kouluttaa kirjastojen ammattilaisista digiosaajia ja vahvistaa järjestöjen ja kirjastojen yhteistyötä digiopastamisessa.

Kirjastoissa ympäri Suomen annetaan päivittäin digitukea. Asiakkaille neuvotaan kännykän ja tietokoneen käyttöä ja lisäksi monissa kirjastoissa kokoontuu säännöllisesti ryhmiä opettelemassa digiä. Tämä työ on kuitenkin vasta alussa. Haluamme nostaa esiin kaksi pointtia:

  1. Kirjastojen tarjoamaa digitukea täytyy kehittää. Nyt digituki vaihtelee todella paljon alueesta riippuen. Ongelma on kaikkein näkyvin pienissä kirjastoissa ja syrjäseuduilla.
  2. Kirjaston ja järjestöjen yhteistyö digituen antamisessa on vasta alussa. Tätä yhteistyötä pitää vahvistaa.

Teimme Kirjastoseurassa digiohjelman, joka vastaa näihin ongelmiin.

Ohjelma kehittää kirjastojen henkilökunnan digiosaamista kaikkialla Suomessa. Lisäksi ohjelmassa tehdään malli kirjaston ja järjestön yhteistyölle ja palkataan digiopastajia järjestökentältä pieniin kirjastoihin.

Ohjelman suunnitteluaikaa on vuosi 2019. Käytännön toimeen päästäisiin jo vuonna 2020. Haluaisimme viedä ohjelmaa eteenpäin yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, kuten kehittämiskirjastojen, yleisten kirjastojen neuvoston, ministeriöiden ja muiden järjestöjen kanssa.

Tänä vuonna Suomessa on aloittanut toimintansa yhdeksän kehittämiskirjastoa. Näiden kirjastojen avulla ohjelmassa luotu koulutus vietäisiin kaikkialle Suomen kirjastoihin.

Lisäksi ohjelmaan tulisi mahdollisuus täydentää kirjastojen vanhenevia laitteita.

Tavoitteemme on, että vuoden 2021 lopussa 80 prosenttia Suomen yleisten kirjastojen henkilöstöstä on koulutettu digituen antajiksi. Lisäksi pieniin, alle viiden työntekijän kirjastoihin saadaan palkattua järjestökentältä digiopastajia.

Yhteistyö järjestöjen kanssa toisi nykyistä parempia opastuksia laajalla alueella. Opastusten tuottaminen yhdessä järjestöjen kanssa säästää rahaa.

Tällä hetkellä digituessa vallitsee alueellinen epätasa-arvo. Suomessa kirjastoverkko on poikkeuksellisen laaja, sillä lain mukaan joka kunnassa on oltava kirjasto. Siksi kirjastot ovat paras tapa tarjota digitukea. Kirjastoja kehittämällä varmistamme, että suomalaisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita.

Lue Kirjastoseuran digiohjelmaehdotus (pdf)