Etusivu> Ajankohtaista > Kirja-alan yhteistyöhanke: Kirja-Suomi 2017, erityisteemana tietokirjallisuus

Kirja-alan yhteistyöhanke: Kirja-Suomi 2017, erityisteemana tietokirjallisuus

Kirjan vuoden 2015 onnistuneen mallin mukaan alan yhteistyö jatkuu. Vuonna 2017 toteutettavan uuden kirjallisuudenedistämishankkeen, Kirja-Suomi 2017, puitteissa Kirjan vuoden aikana luodut toimintamallit saavat jatkoa ja uusia avauksia haetaan edelleen kirjallisuuden näkyvyyden lisäämiseksi. Hanke kytkeytyy osaksi Valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi 100 -juhlavuotta, ja sen erityisteemana on tietokirjallisuus.

Kirja-Suomi 2017 -hanke edistää lukemista muistuttamalla kirjojen ja lukemisen merkityksestä nyky-Suomessa sekä eritoten Suomen tulevaisuuden luomisessa. Hankkeen puitteissa halutaan myös nostaa yleisölle esiin ajankohtaista kirjallisuutta. Hankkeen viestintäsuunnitelma ja ohjelmarunko tehdään vuoden 2016 aikana.

Kirjan vuosi ry kutsuu kirja-alan toimijat mukaan rakentamaan kirja-alan näkyvyyttä yhdessä vuodelle 2017. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kirjan vuoden 2015 tapaan kaikki voivat osallistua vuoden ohjelman rakentamiseen ottamalla käyttöön vuoden teeman ja ilmoittamalla tapahtuman tai hankkeen elokuussa avattavaan yhteiseen tapahtumakalenteriin.

Kirjan vuosi ry tuottaa hankkeelle nettisivuston, yhteisen hankeilmeen sekä kattomarkkinointia ja läpi vuoden kulkevat teemaviikot. Lisäksi suunnitteilla on vuoden kestävä tapahtumasarja. Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset lukijat. Materiaalit ja nettisivut tuotetaan toimijoiden käyttöön elokuussa.

Ennakkotietoa tapahtumista ja hankkeista sekä yhteistyöideoita vastaanottaa allekirjoittanut ilolla jo nyt. Lisätietoa:Laura Karlsson / Toiminnanjohtaja / Kirjan vuosi 050 571 5511