Etusivu> Ajankohtaista > Hallituksen esitys tietosuojalaiksi vaarantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden toiminnan

Hallituksen esitys tietosuojalaiksi vaarantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden toiminnan

Erityiset henkilöryhmät, kuten vammaiset, uhkaavat jäädä unohduksiin uuden lain myötä.

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden juridiikkatyöryhmä (KAM-ryhmä) on jättänyt eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon, jossa tuodaan esiin huoli 25.5.2018 voimaan tulevan tietosuojalain vaikutuksista muistiorganisaatioiden perustoimintaan.

Oikeusministeriön valmistelemassa hallituksen esityksessä ei ole säännöstä siitä, että kirjastoilla, arkistoilla ja museoilla on oikeus saattaa henkilötietoja sisältäviä kulttuuriperintöaineistoja yleisesti käytettäväksi.  Lain valmisteluvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriö ja KAM-ryhmä on esittänyt monessa yhteydessä oikeusministeriölle, että tietosuojalakiin otettaisiin tätä koskeva säännös.

 ”On täysin käsittämätöntä, ettei opetus- ja kulttuuriministeriön ja ryhmämme näkemyksiä ole huomioitu nyt hallintovaliokunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä”, toteaa juridiikkaryhmän puheenjohtaja Kimmo Levä.

”Näkemyksemme huomioinen on mahdollista kansallisen päätäntävaltamme rajoissa, mutta oikeusministeriö on ollut joko välinpitämätön tai ymmärtämätön esityksensä vaikutuksesta muistiorganisaatioiden toimintaan.”

KAM-juridiikkaverkosto edellyttää, että kulttuuriperintöaineistojen käytettäväksi saattamista koskeva säännös otetaan lopulliseen tietosuojalakiin, ja että säännös antaisi oikeuden saattaa saataville myös erityisiä henkilötietoryhmiä. Jos näin ei tapahdu, kirjastot, arkistot ja museot voivat joutua ajamaan nykyisiä verkkopalveluitaan alas, sillä aineiston määrän ja laadun huomioiden suostumusten hankkiminen on mahdotonta. Samoin arkistojen toiminnan ja verkkopalveluiden kehittäminen vaikeutuisi tai tulisi mahdottomaksi.

On myös selvää, että ilman verkoston edellyttämää muutosta erityiset henkilöryhmät eivät saa historiaansa ja kulttuuriaan tasaveroisesti esiin. Lakiehdotuksen tekijät näyttävät olettavan, että erityisiin henkilöryhmiin kuuluvat henkilöt (esim. vammaiset ja etniseen vähemmistöön kuuluvat) haluavat tulla unohdetuksi. ”On vaikea uskoa, että tämä on kenenkään muun kuin hallituksen esityksen tehneiden valmistelijoiden tahto”, kummeksuu KAM-juridiikkaryhmän puheenjohtaja Kimmo Levä.  

Lisätietoja:

Kimmo Levä

Puheenjohtaja

KAM-juridiikkaverkosto

040 166 2816