Etusivu> Ajankohtaista > Yhteinen Lukuliike käynnistyy

Yhteinen Lukuliike käynnistyy

Lukutaitofoorumi julkaisi suositukset lasten ja nuorten lukemisen kehittämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kansallinen lukutaitofoorumi julkaisi tänään suositukset lasten ja nuorten lukutaidon kehittämiseksi.

Lukutaitofoorumin työskentely alkoi lokakuussa 2017. Foorumi keräsi yhteen yli kolmekymmentä lukemisen asiantuntijaa. Foorumi koostui kirjasto- ja kustannusalan, kirjallisuuden, opetuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista ja sitä johti kirjailija Juha Itkonen. Tehtävänä oli laatia suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiseksi.

Lukutaitofoorumin suositus on painava paketti ehdotuksia. Syksyllä Lukutaitofoorumin työ jalkautuu myös lasten ja nuorten maailmaan Lukuliike koulussa -kampanjan myötä. Kampanja vie lukemisen elämyksellisyyden Suomen kouluihin ja myös kirjastot kutsutaan mukaan tukemaan oman paikkakunnan koulun Lukuliikettä.

Kirjastot vievät suomalaiset uuteen lukemisen kulttuuriin

Lukutaitofoorumin suosituksissa merkittävää on lukemiskulttuurin murroksen tunnistaminen. Entistä useampi lukee tekstejä eri muodoissa ja erilaisilla alustoilla, painettuna ja sähköisenä. Lapset tarvitsevat kirjoja sekä painettuina että e-kirjoina ja äänikirjoina.

Suositukset tukevat Suomen kirjastoseuran aloitetta Koko kansan e-kirjastosta. Lukemisen ja kirjoittamisen digitaalisia palveluja ja niiden saatavuutta tulee kehittää. Valtion ja kuntien täytyy lähivuosina suunnata rahoitusta digitaalisiin kirjastopalveluihin. 

Lukijoita ei tule tyhjästä. Tasa-arvoinen lukemisen kulttuuri syntyy tarjoamalla kirjallisuutta eri muodoissa kirjastojen kautta kaikkien väestöryhmien käyttöön. Kirjastot ovat valmiita viemään lapset ja nuoret laajasti mukaan uuteen lukemisen kulttuuriin.

Miksi hyvä lukutaito on niin tärkeää?

Lukutaitofoorumin työssä entistä selvemmäksi kävi lukutaidon merkitys selviytymistaitona. Lukutaito vaikuttaa tutkimusten mukaan työllistymiseen, palkkaan, elintasoon, äänestämisaktiivisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin. Lähes kaikkeen ihmisen elämässä.

Herättävä fakta on lukemisen vaikeuksien yleisyys vangeilla. Kun joitain vuosia sitten tutkittiin rikoksia tehneiden nuorten oppimisvaikeuksia, havaittiin noin 70 prosentilla heistä vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa (Kriminaalihuollon tukisäätiön selvitys 2011).

Onneksi lukemisen ja kirjoittamisen edistäminen on koko yhteiskunnan ja myös perheiden asia. Tarvitsemme yhteisen lukuliikkeen ja lukevien vanhempien mallia lapsille. Myös keski-ikäisiltä some säppiin ja kirja käteen!

Lukutaitofoorumin linjaukset edellyttävät työtä lukutaidon ammattilaisilta. Koulujen, päiväkotien ja kirjastojen ammattilaisten täytyy tehdä työtä yhdessä ja löytää uusia työkaluja lasten ja nuorten lukutaidon tukemiseksi.

Mitä suositukset merkitsevät kirjastoille?

Lukutaitofoorumin suosituksiin kuuluu lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen kehittämisen erityistehtävä. Tämä erityistehtävä annetaan yhdelle kirjastolle ja asian valmistelu käynnistyy pian opetus- ja kulttuuriministeriössä. 

Erityistehtävä on erityisen tärkeä. Kehittämiskirjasto voi esimerkiksi julkaista suosituksen kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä ja kirjavinkkauksen määrästä kunnista.

Kehittämiskirjaston lisäksi kaikki yleiset kirjastot voivat ottaa käyttöön uusia keinoja lukutaidon tukemiseen. Näitä keinoja kehittää Turun ammattikorkeakoulun juuri käynnistämä Lukemattomat mahdollisuudet -hanke.

Hanke pohjautuu  havaintoon, että yhteiskunnan laidalle ajautumassa olevat nuoret aikuiset eivät käytä kirjastoa. Yksi syy on tähän on se, että heillä on usein suuria puutteita lukutaidossa.  Tämän puutteen Lukemattomat pyrkii paikkaamaan kouluttamalla yleisiin kirjastoihin lukuohjaajia.

Oli herättävää kuulla Lukutaitofoorumissa muiden ammattilaisten huolta siitä, että meillä ei ole Suomessa tahoa, joka vastaisi lukemaan innostamisesta. Kyllä on, ja se on kirjasto. Lain mukaan yleisen kirjaston yksi tehtävä on ”edistää lukemista ja kirjallisuutta”.

  

Rauha Maarno

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja ja Lukutaitofoorumin jäsen

Lisätietoja:

Lukutaitofoorumin suositukset