Etusivu> Ajankohtaista > Vastaa kyselyymme turvallisemman tilan periaatteiden kehittämisestä toiminnassamme

Vastaa kyselyymme turvallisemman tilan periaatteiden kehittämisestä toiminnassamme

Olemme tekemässä syksyn aikana Kirjastoseuralle uutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Suunnitelman teon aikana päivitämme myös tapahtumiemme turvallisemman tilan periaatteet.

Olemme keränneet kevään aikana jo materiaalia ja vastauksia kirjastoammattilaisilta siitä, mikä tekee tapahtumasta turvallisen, mutta toivomme saavamme vielä lisää vastauksia, jotta periaatteemme olisivat mahdollisimman kattavat ja tekisivät tapahtumistamme entistä turvallisempia kaikkien osallistua.

Toivommekin, että voisit vastata lyhyeen kyselyyn turvallisemmista tapahtumista linkin takana. Yhdessä teemme Kirjastoseurasta kaikille paremman yhteisön. Kyselyyn voit vastata anonyymisti.

Voit vastata haluamasi mukaan joko kaikkiin kyselyn kysymyksiin tai vain osaan. Kaikista vastauksista on meille suuri apu toimintamme kehittämisessä. Lämmin kiitos vastauksistasi ja ajastasi.

Lisätietoja kyselystä saat tarvittaessa Riikka Rajalalta ().

Kyselyyn pääset TÄÄLTÄ.

Mitä ovat turvallisemman tilan periaatteet?

Turvallisempi tila voidaan nähdä yhtenä yksilön kasvua mahdollistavana välineenä eikä turvallisemmalla tilalla sinällään ilman käyttäjiä tai toimintaa ole itseisarvoa. Turvallisemmassa tilassa voi toimia turvallisesti toisten kanssa, ja se tarjoaa paikan toiminnalle, joka liittää meidät toisiin ihmisiin. Nykypäivänä termillä voidaan kuvata paikkaa, jossa voi testata uusia ajatuksia ja kokeilla uusia käyttäytymismalleja ilman uhkaa.

Utopia Helsingin ja Mental Health Commission of Canadan mukaan turvallisempi tila on kannustava, uhkaamaton ympäristö, jossa kaikki osallistujat voivat tuntea olonsa mukavaksi, ilmaista itseään ja jakaa kokemuksia pelkäämättä syrjintää tai kostoa. Sanaa turvallisempi käytetään sanan turvallinen asemesta koska turvallisuus on suhteellista ja kaikki eivät tunne turvallisuutta samoissa olosuhteissa. Turvallisemmassa tilassa osallistujat myös ottavat vastuuta epämiellyttävistä tilanteista ja yrittävät luoda tapoja muuttaa nämä tilanteet paremmiksi sen sijaan, että niitä vain siedettäisiin. Turvallisemman tilan kehittäminen on jatkuva prosessi parantaa tilan turvallisuutta ja mikään tila ei ole koskaan täysin turvallinen tila.

Turvallisempi tila on alkujaan Yhdysvalloissa käyttöön otettu käsite, jonka otti käyttöön ja tutki sosiaalipsykologi Kurt Lewin. Lewinin työ levisi sodan aikana käyttöön tehtaissa, joissa työvoima oli naispainotteista ja turvallisen tilan avulla haluttiin parantaa työoloja ja sitä kautta tuottavuutta. Turvallisemmassa tilassa yksilö saattoi rohkeasti puhua itseään koskettavista asioista ilman pelkoa esimerkiksi työn menetyksestä tai kiusaamisesta.

Tehtaassa oli fyysinen tila, jossa henkilöstö sai antaa palautetta ja kehitysehdotuksia ilman pelkoa potkuista. Nykyään turvallisen tilan käsitettä käytetään Yhdysvalloissa esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen yhteisöissä, yliopistojen kampuksilla ja naisliikkeen keskuudessa.

Turvallisempia tiloja käsitellään usein erityisesti sosiaalisen turvallisuuden kautta, mutta on hyvä huomioida, että fyysinen turvattomuus esteellisine tiloineen on myös osallisuuden kokemusta vähentävä tekijä ja lisää turvattomuutta yhtä lailla kuin psyykkiset ja sosiaaliset puutteet turvallisuudessa.

Lisää turvallisemmista tiloista voit lukea esimerkiksi tästä Suomen kirjastoseuran tilaamasta opinnäytetyöstä Turvallisemmassa tilassa (linkki Theseukseen).