Etusivu> Ajankohtaista > Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys

Viime vuosi on ollut poikkeuksellista ja vaikeaa aikaa jokaiselle. Koronan tuomat rajoitukset ovat vaikuttaneet koko kirjastoalaan, kirjastoammattilaisista kirjastojen käyttäjiin.

Kirjastoseura teetti syksyllä 2020 tutkimuksen, jossa selvitettiin miten kirjastojen koronarajoitukset ovat vaikuttaneet kirjastonkäyttäjiin. Puolet vastaajista koki, että kirjastojen täyssululla oli negatiivinen vaikutus ihmisten elämään. Tämä kertoo meille, miten tärkeä palvelu kirjasto ihmisille ja yhteiskunnalle on.

Korona-aikana yhä useampi on tutustunut e-kirjoihin, ja niiden suosio on kasvanut. E-kirjat ovatkin meille arvokas mahdollisuus.

Tällä hetkellä eri kirjastoilla ympäri maan on hyvin erilaiset määrät e-kirjoja tarjolla. Suurimmillaan tuhansia, pienimmillään kymmeniä.

Koko maan kattava e-kirjasto on Kirjastoseuran tärkeimpiä tavoitteita. Haluamme edistää alueellista tasa-arvoa ja tavoittelemme kuntien yhteistä e-kirjastoa.

Kirjastoilla on edelleen tärkeä merkitys lukutaidon ylläpitämisessä. On huolestuttavaa että, varsinkin nuorten poikien lukutaito heikentyy. Siksi on tärkeää, että kirjastot elävät ajassa ja tarjoavat palveluita, joilla houkutellaan myös nuoria kirjaston käyttäjiksi.

E-kirjat voivat olla nuorille houkutteleva lukemisen muoto, eikä niiden tarjontaa voi jättää vain e-kirjoja tarjoavien yhtiöiden varaan. Kirjastoissa aineistot kootaan laajasti sisältöjen ja sivistyksen ehdoilla, ei vain myyntipotentiaalin kautta.

Korona-aika on myös osoittanut, miten tärkeitä digitaidot ovat. Monet palvelut ovat nyt olleet saatavissa vain digitaalisina.

Kirjastot ovat suurin digituen tarjoaja, ja tämä rooli tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan entisestään. Kirjastot tuovat digitaidot kaikkien kansalaisten saataville ja edistävät siten yhteiskunnallista tasa-arvoa ja osallisuutta.

Poikkeusaika on näyttänyt kirjastoalan ammattilaisten korkean osaamisen. Kirjastojemme ammattilaiset ovat kehittäneet hyvin nopeasti toimintatapoja, joilla varmistaa palveluiden saatavuus rajoitusten puitteissa.

Kirjastoseuran puolesta haluan kiittää koko alaa ja toivon jaksamista jokaisen työhön ja arkeen. Haluamme jatkaa hyvää työtä yhdessä jäsentemme kanssa.

 

Kirjoittaja Silvia Modig on Suomen kirjastoseuran hallituksen puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin jäsen.