Etusivu> Ajankohtaista > Libraries for All -hanke päättyy

Libraries for All -hanke päättyy

Ulkoministeriö päätti lopettaa hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen maksatuksen.

Libraries for All -hanke päättyy

 

Libraries for All -hankkeessa kehitettiin kirjastopalveluita näkövammaisille henkilöille Tansaniassa. Alun perin projektin oli määrä jatkua vuoden 2022 loppuun saakka.

Kehitysyhteistyöhankkeen rahoittaja ulkoministeriö on päättänyt lopettaa hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen maksatuksen.

Ulkoministeriö perustelee päätöstään yllättävällä olosuhteiden muutoksilla, joita Kirjastoseura ei huolellisella suunnittelulla, valmistelulla ja valvonnalla ole pystynyt ennakoimaan.

Päätöksen taustalla on koronaviruksesta johtuvien ongelmien lisäksi epäily epäasiallisesta käytöksestä hankkeen toisessa tansanialaisessa yhteistyöorganisaatiossa. Epäilyt koskivat kolmea henkilöä, joihin kohdistui syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä.

Tapausta yritettiin selvittää eri tahojen toimesta liki vuoden verran, mutta riippumatonta selvitystä tapahtuneesta ei lukuisista yrityksistä huolimatta onnistuttu saamaan. Ulkoministeriö ei nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin lakkauttaa projektin rahoituksen liian suuriksi kohonneiden riskien vuoksi.

Häirinnästä epäillyt henkilöt ovat toimineet tansanialaisen kumppaniorganisaation muissa, hankkeeseen liittymättömissä tehtävissä ja heidät on sittemmin erotettu. Epäilty häirintä ei koske hankkeemme tansanialaisia yhteyshenkilöitä eikä Kirjastoseuran työntekijöitä.

Niin ulkoministeriö kuin Kirjastoseurakin tuomitsevat seksuaalisen häirinnän kaikissa muodoissaan jyrkästi, joten ulkoministeriön päätös on siltä osin hyvin perusteltu ja olemme siitä samaa mieltä.

Silti Kirjastoseura suree vuonna 2019 alkaneen hankkeen ennenaikaista päättymistä, sillä varsinaiset yhteistyökumppanimme olivat sitoutuneita toimintaan ja projektissa saavutettiin lupaava alku. Projektissa tehtiin tuloksellista vaikuttamistyötä liittyen esimerkiksi kansainväliseen Marrakeshin sopimukseen, joka parantaa merkittävästi näkövammaisten henkilöiden mahdollisuuksia päästä käsiksi saavutettavassa muodossa olevaan kirjallisuuteen.

Hankkeessa ehdittiin myös luoda perustaa saavutettaville kirjastopalveluille kouluttamalla kirjastotyöntekijöitä vammaisten asiakkaiden kohtaamiseen, valmistelemalla saavutettavassa muodossa olevia materiaalihankintoja sekä kartoittamalla kirjastorakennusten esteettömyyttä ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Vaikka Kirjastoseura olisi mielellään jatkanut projektia ja tarjouduimme myös olemaan tansanialaisten kumppaniemme tukena epäasiallisen käytöksen ehkäisyssä jatkossa, ei Kirjastoseuralla ole mahdollisuutta jatkaa hanketta ilman ulkoministeriön tukea. Seuran hallitus päätti hankkeen lopettamisesta kokouksessaan 27.11.2020.

Kirjastoseuran syksyllä 2020 toimeenpanemassa alan kansainvälisyyskyselyssä peräti 20 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut olemaan mukana kirjastoalan kehitysyhteistyössä. Kirjastoseurassa koemme kehitysyhteistyön tärkeänä ja haluamme palata sen pariin taas joskus tulevaisuudessa.