Etusivu> Ajankohtaista > Kirjastonuorisotyöllä on merkitystä

Kirjastonuorisotyöllä on merkitystä

Nuorisotyötä tehdään myös kirjastoissa. Kirjaston voikin mieltää olevan osa nuoren turvaverkkoa.

Monelle nuorelle kirjasto on tärkeä paikka. Siellä on mahdollisuus kivaan tekemiseen, opiskeluun tai oleiluun, turvallisesti ja ilmaiseksi. Nuorisotyötä tehdään myös kirjastoissa. Sillä tavoitellaan parannusta nuorten oloihin ja kirjaston voikin mieltää olevan osa nuoren turvaverkkoa.

 YHTEINEN TYÖ TÄYDENTÄÄ OSAAMISTA

Perinteiseen kirjastotyöhön nuorten kohtaaminen ja heidän parissaan työskentely tuo omanlaistaan sisältöä ja haastetta. Henkilökunnalle on syntynyt tarvetta saada lisää valmiuksia nuorten kanssa toimimiseen. Kirjasto- ja nuorisotyöntekijät ovatkin monessa paikassa ryhtyneet yhteistyöhön.

Parhaimmillaan kahden tai useamman ammattikunnan osaaminen voi sulautua keskiössä olevan asiakkaan, nuoren, hyödyksi. Tällöin puhutaan kolmannesta työstä. Tässä Kirsi Purhosen määrittelemässä käsitteessä ammattilaiset ajattelevat työn ensisijaisesti nuoren ja hänen tarpeidensa kautta, eivät niinkään oman ammattiorientaationsa. Uudenlainen työnkuva ja työtehtävät rakennetaan ammattien rajapinnoille ja työ muotoillaan sopivaksi sen hetkiseen toimintaympäristöön. Toisen osaamista lainataan itselle joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa.

HYÖDYLLISEEN TOIMINTAAN KANNATTAA PANOSTAA

Kirjastonuorisotyöllä voi nähdä olevan positiivista vaikutusta nuoriin, kirjastoihin itseensä, niiden yhteistyökumppaneihin sekä ympäristöön muun muassa osallisuuden, asenteiden muuttumisen, helpottuneen yhteistyön, osaamisen lisääntymisen ja häiriötekijöiden vähenemisen kannalta.

On merkkejä siitä, että kirjastoissa halutaan panostaa nuoriin yhä enemmän tulevaisuudessa. Tästä kertovat muun muassa useat kirjastonuorisotyöhön liittyvät hankkeet, erilaiset työpajat, tilojen yhdistämisratkaisut muiden toimijoiden kanssa sekä joidenkin kirjastojen tekemät linjaukset. Moniammatillisena yhteistyönä voidaan rakentaa hyvää alustaa työn kehittämiselle, tuottaa kaivattuja parannuksia toimintaan ja vastata uudenlaisiin haasteisiin.

Artikkeli pohjautuu Yhteisöpedagogi (YAMK) -tutkintoon kuuluvaan opinnäytetyöhöni Kirjastoissa tehtävä nuorisotyö. Se on luettavissa Theseus-tietokannassa.