Etusivu> Kirjastolehti > Kirjastoseuran kuulumisia

Kirjastoseuran kuulumisia

Kun kirjoitan näitä kuulumisia, työstän myös seminaariohjelmaa.

Kun kirjoitan näitä kuulumisia, työstän myös seminaariohjelmaa. Kirjastoseuran hallituksen vanhat ja uudet jäsenet, työryhmien puheenjohtajat ja toimiston työntekijät kokoontuvat tammikuun lopussa vuosittaiseen seminaariin, jossa käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaa käytännön työnä.  Pohdimme varsinkin talousasioita, koska jo tänä vuonna on varauduttava vuoden 2014 valtionavustusten kiristymiseen.  Kampanjoiden ja etenkin niiden varainhankinnan suunnittelu on entistäkin tärkeämpää.

KUNTALIITOSTEN VAIKUTUKSET

Vuosikokous hyväksyi lokakuussa toimintasuunnitelman, jonka mukaan Kirjastoseuran on vuonna 2013 erityisen tarkasti seurattava kuntaliitosten vaikutusta kirjastojen toimipisteiden sekä niiden henkilöstön määrään ja laatuun. Lisäksi e-aineistojen saatavuudessa ja tekijänoikeusasioissa  on tehtävä  yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

ALAN KOULUTUS

Vuosikokousseminaarissa käytiin vilkasta keskustelua alan koulutuksesta.  Kirjastoseurakin vastaa omalta osaltaan yleisten kirjastojen henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta. Toimintasuunnitelmassa korostetaan työryhmien merkitystä alan kehittämisessä, joka on kirjastoseuralaisten omista tarpeista ja aktiivisuudesta kumpuavaa perustoimintaa. Toiminnallaan työryhmät hankkivat ja sitouttavat jäseniä Kirjastoseuraan.

Koulutusyhteistyötä on mahdollista lisätä esimerkiksi ELY-keskusten kanssa. Työryhmien ja yksittäisten jäsenten yhteistyö myös muiden Kirjastoseuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa on tärkeää Kirjastoseuran kansalliselle yhteistyölle koko kirjastokenttää koskevissa asioissa.

TYÖRYHMIEN TOIMINTAA

Fiktiotyöryhmä järjestää Fiktiopäivän 12.4. Celiassa, kirjastoautotyöryhmä organisoi Kirjastoautopäiviä Joensuuhun elokuussa, kirjastovirkailijatyöryhmä suunnittelee Kirjastovirkailijapäivää Turun kirjamessujen yhteyteen lokakuussa.  Muita Kirjastoseuran työryhmiä ovat kansainvälisyys-, kotipalvelu ja laitoskirjasto-, koulutus ja tutkimus -, musiikki- ja nuortenkirjastotyöryhmät.

Työryhmät järjestävät ammattitapaamisia tietenkin myös Kirjastopäivillä Mikkelissä 12.–14.6., jolloin päivien teemana on Sähköä, sukupolvia ja selviytymiskeinoja.

MEDIAKASVATUSHANKE

Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisiin kirjastoihin laajenee OKM:n jatkorahoituksella  suunnittelusta  varsinaiseen toteutukseen, joka ei ole mahdollista ilman tiivistä yhteistoimintaa kirjastojen kanssa sekä aikaisempien hankkeiden hyödyntämistä.

MUKAAN KANSAINVÄLISEEN KEHITTÄMISEEN

Kirjastot ja kehitys on kansainvälinen hanke, johon kaikki kirjastolaiset voivat osallistua. Samoin toiminnanjohtajan Sinikka Sipilän IFLA-puheenjohtajuus on ainutlaatuinen tilaisuus meille muillekin olla mukana välillisesti kirjastojen maailmanlaajuisessa kehittämistyössä.  Sinikan kansallisen tukiryhmän toiminta on jo alkanut.