Etusivu> Ajankohtaista > Kirjastoautot murroksessa

Kirjastoautot murroksessa

Kirjastoautojen määrä on huomattavasti vähentynyt viimeisen 15 vuoden aikana. Vuosituhannen alussa Suomen teillä kurvaili 201 kirjastoautoa, nyt lukumäärä on 140.

Lapset suurin asiakasryhmä

Kirjastoautoja käyttävät eniten lapset. Yksittäisten selvitysten mukaan jopa 80 % kirjastoauton lainoista voi olla lasten tekemiä. Kirjastoauto on tärkeä palvelu lasten yhteisöille, kuten päiväkodeille ja kouluille. Lähipalveluna se on merkittävä lasten lukemisen edistäjä.

Selvitimme Suomen kirjastoseurassa Rovaniemellä 11.–13.8.2016 kokoontuvia Kirjastoautopäiviä varten kirjastoautojen tilannetta Suomessa. Monet kunnat satsaavat kirjastoautoihin ja kehittävät aktiivisesti palvelua. Kirjastoauto on merkittävä palvelu lähiöissä, joissa ei ole pysyvää kirjastoa.

Miksi kirjastoautoja lakkautetaan?

Kirjastoautopalvelun saatavuus on heikentynyt isojen kaupunkien ulkopuolella. Taustalla ovat kuntien tiukentunut taloustilanne, 2000-luvun kuntaliitokset ja väestön muuttoliike kasvukeskuksiin. Myös rahoituksessa tapahtuneet muutokset ohjaavat kehitystä samaan suuntaan. Kunnat eivät enää saa erillistä valtionavustusta kirjastoautojen hankintaan. Tulevaisuudessa tämä vaikuttaa pienten kuntien haluun investoida kirjastoautoon.

Osa kunnista on säästänyt kirjastoautopalveluista valtion rahoituksesta huolimatta.  Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa vuosille 2014–2017 rahoitusta saaneet Mikkelin ja Sipoon kirjastoautojen hankinnat kaatuivat kunnan rahoituksen puutteeseen. Mikkelissä kirjastoautotoiminta on lopetettu kokonaan. Sipoossa taas ostetaan kirjastoautopalveluja Porvoosta.

Lisää yhteistyötä ja uusi kirjastoautokonsepti

Isoilla kirjastobusseilla ei ole järkeä ajella syrjäseuduilla, joista asukkaat ja palvelut lähtevät. Kirjastoautopalvelun lopettamisen sijaan kunnissa kannattaisi tutkia mahdollisuutta toteuttaa palvelu kuntayhteistyönä. Edelleen kirjastoauto tyypillisesti ajaa vain yhden kunnan alueella.

Kentällä kaivataan erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa kirjastoautopalveluita. Kyselystämme poimitut vastaukset kertovat, että kirjastoautot ovat murroksessa:

”Pitäisi saada erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa kirjastoautopalveluita. Malliesimerkkejä tai kokeiluja, ja rohkeutta tähän. Tarjolla pitäisi olla erikokoisia kirjastoautomalleja; tietoa näistä. Jokainen kunta voisi valita hintaluokaltaan ja kooltaan sopivamman auton. Joissakin kunnissa pieni ja näppärä voi olla parempi kuin normikokoinen kirjastoauto.”

”Toiminta on selkeästi murroksessa, kun isohkoissakin kaupungeissa supistetaan toimintaa ja maaseudulla asukasmäärät ja koulut vähenevät selvästi. Autotoiminnan tulevaisuus vaatii kirjastoiltakin määrätietoista suhtautumista toiminnan sopeuttamiseen kysyntään ja proaktiivisuutta palvelun suunnittelussa.”

Rauha Maarno
Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja

Lisätietoja:

Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin kaikille yleisille kirjastoille ja siihen vastasi 120 kirjastoautopalvelua tarjoavasta kunnasta 76.

Katso yhteenveto kyselystä (.pdf)

Kirjastoautopäivät Rovaniemellä 11.-13.8.2016