Etusivu> Ajankohtaista > Kirjasto sosiaalisen muutoksen ajurina

Kirjasto sosiaalisen muutoksen ajurina

”Libraries are a tool for social change” sanoi Wes Moore World Library and Information -konferenssissa, joka kokosi elokuussa yhteen yli 4000 kirjastoammattilaista ympäri maailman, 145 eri maasta.

Moore kelasi koskettavassa puheenvuorossaan kirjastojen ja lukemisen merkitystä omassa elämässään. Mooren tarinassa kirjasto tarjoaa työkalut muutokseen: jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa ja sivistää itseään sekä kohdata muita, luoda yhteyksiä.

Kirjastojen yhteiskunnallinen merkitys oli esillä konferenssin lukuisissa puheenvuoroissa, ammattitapaamisissa ja työpajoissa. Samaan teemaan linkittyvät myös YK:n uudet kehitystavoitteet eli Agenda2030-ohjelma. Agenda2030 koskee kaikkia maita, myös Suomea.

Kirjastoseurassa olemme mukana kansalaisjärjestöjen yhteistyössä, joka tuottaa suosituksen Agenda2030-ohjelman tavoitteiden toteuttamisesta Suomessa. Kirjastot tukevat kestävää kehitystä monelta kantilta, esimerkkinä agendan tavoite 16 –  ”promote peaceful and inclusive societies”. Maahanmuuttajien kohtaamisessa ja kotouttamisessa kirjastot tekevät arvokasta työtä. Pakolaisille tarjottavien kirjasto- ja tietopalveluiden kehittäminen oli myös konferenssissa toistuva teema.

Euroopan tasolla alaa puhuttavat e-kirjoihin ja tekijänoikeuksiin liittyvät asiat. EU:ssa on käynnissä tekijänoikeuslainsäädännön uudistus. Kansallisten ja kansainvälisten kirjastotoimijoiden tavoitteena on viedä läpi viestiä tekijänoikeuspoikkeusten merkityksestä kirjastoille ja viime kädessä kirjastojen asiakkaille.

Kiinnostava on myös konferenssissa julkaistu IFLA Trend Report Update 2016. Update on päivitys ja seurantaraportti vuoden 2013 Trend Reportiin, joka kartoitti maailmanlaajuisesti kirjastojen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Paikallisista kirjastoista Columbuksessa jäi mieleen kaksi asiaa: palvelu ja sponsorointi. Columbuksen vasta remontoidussa Metropolitan Libraryssa tapasimme loistokkaan aulaisännän, joka kertoili kaikenlaista kiinnostavaa. Yhdysvalloissa kirjastot keräävät sponsorirahaa ja myös Columbuksen kirjaston remontin rahoitukseen osallistui useita yksityishenkilöitä. ”People just love their libraries here” kertoi aulaisäntämme. Kaikilta alueilta kirjastojen ystäviä ei kuitenkaan löydy ja sen vuoksi kurjien alueiden kirjastot käpristelevät niukan julkisen budjetin kurimuksessa.

 

Rauha Maarno
Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja