Työryhmät

Suomen kirjastoseuran työryhmätyöskentely on ruohonjuuritason valtakunnallista kirjastojen kehittämistoimintaa. Työryhmät keräävät ammattilaisia yhteen ja
toimivat kärkenä seuraten aktiivisesti kirjastoalaa. Ryhmissä työskentelevät
tehtävään hakeutuneet ja sitoutuneet henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kirjastoalan kehittämisestä.

Työryhmätoiminta tarjoaa seuran jäsenille mahdollisuuksia verkostoitua, oppia ja
kehittää asiantuntijuuttaan. Se tarjoaa vaikuttamiskanavan kirjastotyöhön ja
tutustuttaa kirjastokenttään valtakunnallisesti. Ryhmässä toimimisesta saa
työtodistuksen. Käytännön toimintaan ryhmät saavat apua ja tukea seuran
toimistolta.

Tällä hetkellä Kirjastoseurassa toimivat: