Työryhmät

Suomen kirjastoseuran työryhmätyöskentely on ruohonjuuritason valtakunnallista kirjastojen kehittämistoimintaa. Työryhmät keräävät ammattilaisia yhteen ja toimivat kärkenä seuraten aktiivisesti kirjastoalaa. Ryhmissä työskentelevät tehtävään hakeutuneet ja sitoutuneet henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kirjastoalan kehittämisestä.

Työryhmätoiminta tarjoaa seuran jäsenille mahdollisuuksia verkostoitua, oppia ja kehittää asiantuntijuuttaan. Se tarjoaa vaikuttamiskanavan kirjastotyöhön ja tutustuttaa kirjastokenttään valtakunnallisesti. Ryhmässä toimimisesta saa työtodistuksen. Käytännön toimintaan ryhmät saavat apua ja tukea seuran toimistolta.

Tällä hetkellä Kirjastoseurassa toimivat: