MITÄ KIRJASTOSEURA TEKEE?

Perustietoja Kirjastoseuran mentorointiohjelmasta

Kirjastoseuran mentorointiohjelmassa kokeneempi asiantuntija (mentori) ohjaa kollegaa (aktoria) hänen ammatillisessa kehittymisessään ja työn ajankohtaisissa haasteissa. Kokemukset, näkemykset ja osaaminen välittyvät luottamuksellisissa kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Seuraava haku mentorointiohjelmaan avataan marraskuussa 2018 ja ohjelma käynnistyy tammikuussa 2019. Ohjelman kesto on noin kuusi kuukautta.

Ohjelma käynnistyy yhteisellä tapaamisella ja päättyy yhteiseen lopetustilaisuuteen toukokuussa. Tässä välissä mentori-aktori -parit tapaavat keskinäisen sopimuksensa mukaan suositellut 6-8 kertaa. Mentoroinnista tehdään aina kirjallinen sopimus.

Miksi hakisin mukaan?

Mentorointi perustuu kokemusperäiseen tietoon ja parin vuorovaikutukseen. Parhaimmillaan prosessista on hyötyä molemmille osapuolille ja työnantajille. Aktori saa mentorista luotettavan keskustelukumppanin, kyseenalaistajan ja palautteenantajan. Mentorin tehtävä ei ole antaa suoria vastauksia, vaan auttaa aktoria tarkastelemaan omaa tilannettaan uusista näkökulmista ja miettimään uusia ratkaisuvaihtoehtoja.

Haemme nyt sopivaa aloitusjoukkoa mentoreita ja aktoreita. Ensimmäiseen ohjelmaan etsimme erityisesti kansainvälisestä toiminnasta, kumppanuuksien rakentamisesta ja verkottumisesta kiinnostuneita hakijoita.

Ilmoittaudu mukaan 24.9.2017 mennessä ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Hae aktoriksi

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi auttaa aktoria tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan, tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Aktorit saavat myös palautetta ja tukea valintoihinsa. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä.

Nyt avattava Kirjastoseuran mentorointiohjelma on pilottikokeilu. Ohjelman teemana on kansainvälisyys ja toivomme kaikilta mukaan hakevilta aktoreilta kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön. Tarpeen mukaan keskustelut voivat koskea myös muita työelämän alueita.

Aktorihaku päättyy 27.9.2017 Ohjelmaan valitaan viisi aktoria. Huomioithan, että ohjelma ei ole suunnattu alan opiskelijoille vaan jo työelämässä oleville Suomen kirjastoseuran jäsenille.

Korvaamme ensimmäiseen mentoriohjelmaan valittujen kohtuulliset matkakulut.

Hae aktoriksi tästä linkistä

Hae mentoriksi

Tule mukaan mentoriksi, jaa eteenpäin omaa osaamistasi ja kokemuksia. Mentori-aktoripareja on monenlaisia ja monen ikäisiä, kaikille on annettavaa mentorointiin!

Mentorina tuet alan uusia ammattilaisia ja siirrät eteenpäin omaa osaamistasi. Keskustelut aktorin kanssa antavat paljon myös mentorille: uutta tietoa, tuoreita ideoita sekä virikkeitä itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Nyt avattava Kirjastoseuran mentorointiohjelma on pilottikokeilu. Ohjelman teemana on kansainvälisyys ja toivomme kaikilta mukaan hakevilta mentoreilta kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä. Tarpeen mukaan keskustelut voivat koskea tietysti myös muita työelämän alueita.

Jätä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä! Lomakkeen täyttäminen ei sido sinua vielä mihinkään. Ohjelmaan osallistuminen vahvistetaan vasta sopivan aktorin löydyttyä ja molempien osapuolien toiveita vastaavan mentorointiparin muodostuttua. Mentoreilta ei edellytetä Kirjastoseuran jäsenyyttä.

Korvaamme mentorien kohtuulliset matkakulut.

Hae mentoriksi tästä linkistä

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, niin ole rohkeasti yhteydessä Kirjastoseuran toimiston, kerromme mielellämme lisää.