MITÄ KIRJASTOSEURA TEKEE?

Kirjastoseuran mentorointiohjelma

Kirjastoseuran mentorointiohjelmassa kokeneempi asiantuntija (mentori) ohjaa kollegaa (aktoria) hänen ammatillisessa kehittymisessään ja työn ajankohtaisissa haasteissa. Kokemukset, näkemykset ja osaaminen välittyvät luottamuksellisissa kahdenkeskisissä keskusteluissa. Ryhmätapaamisssa ohjelmaan osallistujat saavat jakaa näkemyksiään ja oppia toisiltaan. Ohjelma on tarkoitettu kaikille kirjastoalan ammatillaisille.

Haku mentorointiohjelmaan on nyt avattu ja ohjelma käynnistyy tammikuussa 2019. Ohjelman kesto on noin kuusi kuukautta.

Ohjelma käynnistyy yhteisellä tapaamisella ja päättyy yhteiseen lopetustilaisuuteen. Tässä välissä mentori-aktori -parit tapaavat keskinäisen sopimuksensa mukaan suositellut 6-8 kertaa. Mentoroinnista tehdään aina kirjallinen sopimus. Etsimme ohjelmaan mukaan mentoreita ja aktoreita ympäri Suomen ja laajasti eri kirjastosektoreilta. Helsingissä järjestettävien yhteisten tapaamisten matkakulut korvataan ohjelmaan valituille.

Miksi hakisin mukaan?

Mentorointi perustuu kokemusperäiseen tietoon ja parin vuorovaikutukseen. Parhaimmillaan prosessista on hyötyä molemmille osapuolille ja työnantajille. Aktori saa mentorista luotettavan keskustelukumppanin, kyseenalaistajan ja palautteenantajan. Mentorin tehtävä ei ole antaa suoria vastauksia, vaan auttaa aktoria tarkastelemaan omaa tilannettaan uusista näkökulmista ja miettimään uusia ratkaisuvaihtoeh

Haku mentorointiohjelmaan on nyt auki. Tällä kertaa ohjelman teemoja ovat  johtaminen, palvelumuotoilu ja kansainvälisyys. Toivomme kaikilta mukaan hakevilta  kiinnostusta vähintään yhteen teemoista. Tarpeen mukaan keskustelut voivat koskea myös muita työelämän alueita.

Ilmoittaudu mukaan 10.12.2018 mennessä ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian! Ensimmäinen tapaaminen pidetään vuoden 2019 alussa.

Hae aktoriksi

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi auttaa aktoria tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan, tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Aktorit saavat myös palautetta ja tukea valintoihinsa. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä.

Aktorihaku päättyy 10.12.2018.  Huomioithan, että ohjelma ei ole suunnattu alan opiskelijoille vaan jo työelämässä oleville Suomen kirjastoseuran jäsenille.

Hae aktoriksi tästä linkistä

Hae mentoriksi

Tule mukaan mentoriksi, jaa eteenpäin omaa osaamistasi ja kokemuksia. Mentori-aktoripareja on monenlaisia ja monen ikäisiä, kaikille on annettavaa mentorointiin!

Mentorina tuet alan uusia ammattilaisia ja siirrät eteenpäin omaa osaamistasi. Keskustelut aktorin kanssa antavat paljon myös mentorille: uutta tietoa, tuoreita ideoita sekä virikkeitä itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Jätä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä! Lomakkeen täyttäminen ei sido sinua vielä mihinkään. Ohjelmaan osallistuminen vahvistetaan vasta sopivan aktorin löydyttyä ja molempien osapuolien toiveita vastaavan mentorointiparin muodostuttua. Mentoreilta ei edellytetä Kirjastoseuran jäsenyyttä.

Hae mentoriksi 10.12.2018 mennessä tästä linkistä

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, niin ole rohkeasti yhteydessä Kirjastoseuran toimiston, kerromme mielellämme lisää.