Etusivu> Kirjastolehti > Kirjastokoulutus kaupallistui

Kirjastokoulutus kaupallistui

Kirjastokoulutus siirrettiin liiketalouden koulutusohjelmaan ja samalla liiketalouden aloituspaikat vähenivät kirjastoalalla olleiden paikkojen verran.

Muutoksessa on hyvät ja huonot puolensa. Luultavasti kirjastoalan hakijamäärät tulevat laskemaan ja samalla koulutuksen omat erityisosaamisalueet ovat vaarassa heiketä.

Liiketalouden koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat oikeus ja hallinto, taloushallinto sekä liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto, jossa on valittavana markkinointi, johtaminen ja organisaatiot sekä yrittäjyys.

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen sisällöt eroavat selkeästi edellä mainituista suuntautumisvaihtoehdoista. Koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikilla samansisältöiset, niinpä kirjasto- ja tietopalvelualan perusopinnot tulisivat olemaan kauempana kirjastoalan erikoisosaamisesta.

Jotain hyvääkin

Muutoksen taustalla on se, että kulttuurialan aloituspaikkoja ollaan vähentämässä Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta. Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus on kuulunut kulttuurialalle. Siirtämällä koulutus liiketalouden alle saadaan kulttuurialan aloituspaikkoja osin vähennettyä. Liiketalouteen saadaan lisää aloituspaikkoja, niinpä muutos ei tule vähentämään alan aloituspaikkoja.

Hyvänä puolena tässä on se, että kirjasto- ja tietopalvelualan ammattikorkeakoulutus halutaan Pohjois-Suomessa kuitenkin säilyttää eikä sitä olla lakkauttamassa kokonaan. Lisäksi muutos merkitsee myös sitä, että tulevat kirjastoalan opiskelijat saavat kokonaisnäkemystä liiketoiminnasta. Useinhan kirjastoammattilaisilta puuttuu esimerkiksi markkinoinnin tai taloushallinnon osaamista.

Oamk teki asiasta esityksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ajatuksena on sekin, että koulutusohjelman muuttamista suuntautumisvaihtoehdoksi voitaisiin harkita myös muissa kirjasto- ja tietopalvelualan opetusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa.

Ammattikorkeakoulujen laadukkaalla kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksella on tärkeä merkitys tuotettaessa asiantuntijoita alalle. Korkeatasoista koulutusta edellyttää myös kirjastoasetuksen uudistus, jonka mukaan 45 %:lla yleisten kirjastojen henkilöstöstä tulee olla korkeakoulutasoinen koulutus. Tähän velvoitteeseen kirjastoilla on haastetta vastata.

Muutos asettaa selkeän tarpeen alan täydennys- ja muun koulutuksen lisäämiselle. Tätäkin Oamk:ssa on ansiokkaasti tehty toteuttamalla verkko-opintoja.

Kirjoittaja on Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön opettaja.