Etusivu> Kirjastolehti > Maksullinen kirjasto

Maksullinen kirjasto

Osalle kirjastoista myöhästymismaksut ovat tulonlähde. Maksujen avulla halutaan myös nopeuttaa kirjojen kiertoa.

Suomessa elää vahvasti ajatus yleisten kirjastojen maksuttomuudesta. Kirjaston käytöstä saattaa kuitenkin langeta asiakkaille maksuja, jotka voivat kasvaa suuriksikin. Niiden tarpeellisuus herättää aika ajoin kysymykiä myös kirjastoammattilaisten mielissä. Selvitimme neljän suuren kirjastokimpan, pääkaupunkiseudun Helmetin, Pirkanmaan PIKI-kirjastojen, Varsinais-Suomen Vaski-kirjastojen, Oulun seudun OUTI-kirjastojen sekä Kuopion kaupunginkirjaston maksupolitiikkaa.

Varausmaksut poistuivat uuden kirjastolain myötä 2017 vuoden alussa. Turun kirjastopalvelujohtajan Rebekka Pilppulan mukaan jo ennen lakiuudistusta oli keskustelua siitä, oliko varausmaksun periminen silloisen lain mukaista.

”Uuteen kirjastolakiin kirjattiin sitten selkeästi, että varausmaksuja ei saa periä oman kunnan kirjaston aineistoista tehdyistä varauksista.”

Kuntien rajat ylittävää maksuttomuuttakin löytyy. Jos kuntien välisten kirjastokimppojen kaikki kirjat ovat samassa järjestelmässä, on varaus pääsääntöisesti maksutonta. Sen sijaan Pirkanmaan alueen PIKI-kirjastoissa on käytössä seutuvarausmaksu. Kun asiakas varaa kirjan toisen kunnan kirjastosta, se maksaa 2 euroa.

Varausten määrä on lisääntynyt kaikissa kirjastoissa sen jälkeen, kun niistä tuli maksuttomia. Esimerkiksi Tampereella varauksia noudettiin vuonna 2016 noin 188 000. Vuonna 2021 niiden määrä oli reilusti yli puoli miljoonaa. Varaukset myös työllistävät kirjastoja.

”Hyllyvarausten hakuun kuluu aikaa. Työntekijät kulkevat listojen kanssa pitkin käytäviä poimimassa varauksia. Lisäksi kirjastojemme välisen aineistokuljetuksen kapasiteetti on äärirajoilla”, kertoo Tampereen kaupungin kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas.

Varauksen noutamatta jättämisestä seuraa maksu, joka vaihtelee kirjastoittain. Se otettiin useimmissa kirjastoissa käyttöön samalla kun varausmaksut poistuivat. Asiakkaat eivät ole juuri kyseenalaistaneet maksua. He ymmärtävät, että noutamaton kirja on ollut turhaan poissa kierrosta, ja joku toinen olisi voinut siitä käyttää.

Maksujen tarpeellisuus mietityttää

Kirjastot saavat ison potin myöhästymismaksuista. Esimerkiksi Turun kaupunginkirjasto saa noin kolmasosan tuloistaan myöhästymismaksuista. Tampereella maksut kattavat 3 prosenttia kirjaston budjetoiduista menoista.

Myöhästymismaksuissa ollaan reiluimpia Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamassa Helmetissä. Maksuja saa kertyä 30 euroa ennen lainakieltoa. Muissa vertailumme kirjastoissa velkasaldon katto vaihtelee 10 ja 15 euron välillä. Helmet ei peri maksua myöskään myöhästymismuistutuksista. Pääkaupunkiseudulla otettiin noutamattoman varauksen maksu käyttöön vasta vuoden 2020 kesällä. Maksun käyttöönoton jälkeisinä kuukausina noutamattomien varausten osuus laski Helsingissä 10 prosenttiin.

Helsingin kirjastopalvelujen johtajan Katri Vänttisen mukaan noutamattomien varausten maksun tai myöhästymismaksujen päätavoite ei itse asiassa edes ole tulojen hankinta, vaan aineiston kierron nopeutuminen.

”Noutamattomia varauksia oli aiempina vuosina Helsingissä jopa 200 000 per vuosi, eli noin 14 prosenttia kaikista varauksista. On silti liian varhaista ennakoida, saavutimmeko maksun käyttöönotolla toivotun tuloksen, eli väheneekö noutamattomien varausten osuus pysyvästi.”

Oulun kaupunginkirjaston palvelupäällikön Noora Valkosen ajatukset ovat olleet jo useamman vuoden ajan maksujen poistamisen puolesta. Niiden periminen aiheuttaa kustannuksia ja työtä, mutta myös sosiaaliset syyt ja asiakaskokemus painavat vaa’assa.

”Ei ole helppoa viedä kaupungin budjettiin ehdotusta, jonka myötä kirjaston tulot vähenisivät yli 20 prosentilla. Myöhästymismaksutulojen määrä vähenee kuitenkin nopeasti. Vielä 2016 ne olivat 40 prosenttia tuloistamme. Saattaakin olla, että niiden vähenemisen vuoksi ne muuttuvat tulona merkityksettömäksi ja poistuvat luonnollisesti.”

Taulukko maksuista

Myöhästymismaksu aikuisten aineisto per laina/vrk

Helmet-kirjastot 0,20

 • Kuopion kaupunginkirjasto 0,35
 • Oulu ja OUTI-kirjastot 0,30 ja lyhytlaina 0,40
 • Turku ja Vaski-kirjastot 0,30
 • Tampereen kaupunginkirjasto 0,30 ja VIP-lyhytlaina 0,50 (myös Sastamala)
 • muut PIKI-kirjastot 0,20 (paitsi Valkeakoski, jossa 0,30)

 

Myöhästymismaksun enimmäismäärä per laina

 • Helmet-kirjastot 6,00
 • Kuopion kaupunginkirjasto kirjat 9,00 ja lehdet 4,00
 • Oulu ja OUTI-kirjastot 6,00
 • Turku ja Vaski-kirjastot 9,00
 • Tampereen kaupunginkirjasto 9,00
 • muut PIKI-kirjastot 9,00

Velkasaldon määrä, josta lainakielto

 • Helmet-kirjastot 30,00
 • Kuopion kaupunginkirjasto 10,00
 • Oulu ja OUTI-kirjastot 12,00
 • Turku ja Vaski-kirjastot 15,00
 • Tampereen kaupunginkirjasto 15,00
 • muut PIKI-kirjastot 15,00

 Muistutusmaksut

 • Helmet-kirjastot – ­ei maksua
 • Kuopion kaupunginkirjasto 2,00 per muistutus
 • Oulu ja OUTI-kirjastot 1. muistutus 1,50 ja 2. muistutus 3,00
 • Turku ja Vaski-kirjastot 1. muistutus 1,50 ja 2. muistutus 3,00
 • Tampereen kaupunginkirjasto 1,00 per muistutus
 • muut PIKI-kirjastot 1,00 per muistutus

 Maksu noutamattomasta varauksesta

 • Helmet-kirjastot 1,00
 • Kuopion kaupunginkirjasto 2,00
 • Oulu ja OUTI-kirjastot 1,00
 • Turku ja Vaski-kirjastot 2,00
 • Tampereen kaupunginkirjasto 1,00
 • muut PIKI-kirjastot 1,00