Mitä Kirjastoseura tekee?

Hankkeet

Digital Travelers -hanke

 Päivitämme pian!

Päättyneet hankkeet

Libraries for All -hanke 2019-2020

Libraries for All -kehitysyhteistyöhankkeessa parannettiin edellytyksiä näkövammaisten henkilöiden kirjastopalveluille Tansaniassa. Projektia toteutti Suomen kirjastoseura yhdessä Tansanian kirjaston (Tanzania Library Services Board) ja Tansanian näkövammaisten yhdistyksen (Tanzania League of the Blind) kanssa. Lisäksi mukana oli suomalaisia vammais- ja saavutettavuusasioiden asiantuntijaorganisaatioita. Hanketta tuki Suomen ulkoministeriö. Ikävä kyllä projekti päättyi ennenaikaisesti, mutta erityisesti vaikuttamistyössä ehdittiin saavuttaa tuloksia, kun kansainvälinen Marrakeshin sopimus, jolla parannetaan julkaistujen aineistojen saatavuutta näkövammaisille, astui Tansaniassa voimaan vuonna 2020. Merkittävää on myös se, että hankekirjastojen työntekijät Dar es Salaamissa ja Dodomassa oppivat kohtaamaan vammaisia asiakkaita ja tuntemaan heidän erityistarpeitaan.

Kirjastot ja kehitys -hanke 2012–2017

Suomen kirjastoseura toteutti vuosina 2012-2017 kehitysyhteistyöhankkeen Namibiassa ja Tansaniassa. Hankkeessa parannettiin kohdemaiden kirjastojen tietoyhteiskuntavalmiuksia ja annettiin ICT- ja tiedonhankintakoulutusta yli 20 000 kirjaston käyttäjälle.

Hankkeen loppuvaiheessa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan käyttäjistä moni onnistui parantamaan elämänlaatuaan uusien taitojensa ansiosta. Esimerkiksi 27 % tansanialaisista ja 35 % namibialaisista vastaajista kertoi työllistyneensä kirjaston tarjoaman ilmaisen ICT-koulutuksen jälkeen.

Hankkeen päätavoitteena oli edistää tietoyhteiskunnan kehittymistä ja informaatioteknologian käyttöä yleisten kirjastojen kautta Namibiassa ja Tansaniassa. Kohderyhmistä erityistä huomiota kiinnitettiin naisiin ja työttömiin nuoriin. Lisäksi kursseja räätälöitiin esimerkiksi pienyrittäjille ja maanviljelijöille.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Suomen kirjastoseura sekä Namibian ja Tansanian kansalliset kirjastolaitokset Namibia Library and Archives Service (NLAS) ja Tanzania Library Services Board (TLSB). NLAS:n ja TLSB:n kautta oli mahdollista saavuttaa koko kirjastoverkosto, koska molemmissa maissa yleiset kirjastopalvelut toteutetaan keskitetysti. Hanketoiminnoissa oli mukana 22 namibialaista kirjastoa ja 10 tansanialaista kirjastoa.

Hankekirjastoihin hankittiin internetyhteydet sekä tietoteknistä kalustoa tarpeen mukaan. Henkilökunta sai lisäkoulutusta ICT-taidoissa sekä aikuisten opettamisessa. Tämän jälkeen kirjastojen henkilökunta järjesti kursseja kirjastojen käyttäjille. Hankkeen loputtua kurssit jatkavat pyörimistään ja niistä on tullut vakiintunutta toimintaa.

Kirjastot ja kehitys -hankkeen pääasiallinen rahoittaja oli Suomen ulkoministeriö. 

Lisätietoja:

Tutustu hankkeen englanninkieliseen loppuraporttiin (pdf).

Katso myös dokumenttielokuvat:

Muita lähteitä:

Lue lisää Kirjastot ja kehitys -hankkeesta »

Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisissä kirjastoissa (2012–2015)

Suomen kirjastoseuran mediakasvatushankkeen (toteutettu vuosina 2012–2015) tavoitteena oli edistää mediakasvatuksen vakiintumista yleisissä kirjastoissa. Hankkeen puitteissa luotiin strategisen tason suuntaviivoja kirjaston mediakasvatustoiminnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi maakuntakirjastojen tehtävät mediakasvatuksen edistämisessä, kirjastoammattilaisten mediakasvatukseen liittyvän täydennyskoulutustarpeen arviointi, verkostoituminen kirjastojen mediakasvattajien kesken sekä yhteistyö kuntien muiden hallinnonalojen välillä.

Mediakasvatushanke oli jatkoa syksyllä 2012 aloitettuun suunnitelmatyöhön, jossa hahmoteltiin lähtökohtia maakuntatasolle jalkautuvaan kehittämiseen. Maakuntakirjastojen lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastojen alueelliset sivistystoimentarkastajat. Hanke sekä syksyn 2012 osahanke saivat rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Hankkeessa julkaistiin kirjastoille suunnattu opas Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja, jonka on kirjoittanut FM Mika Mustikkamäki mediakasvattajien kanssa käytyjen keskustelujen  ja työpajojen pohjalta. Käytännön näkökulmaa julkaisuun tuovat myös mediakasvattajat Anne Heinonen ja Perttu Rasi. Julkaisun tarkoitus on rohkaista kirjastojen henkilökuntaa vakiinnuttamaan tavoitteellinen mediakasvatus kirjastoissa sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimijoiden kanssa. Keskeiset suositukset kirjaston mediakasvatuksessa on tiivistetty esitteeseen. 

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (31 s.) 

Lataa julkaisu tästä (PDF)

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja 

Lataa esite tästä (PDF)

Mediefostran på allmänna bibliotek: rekommendationer och riktlinjer

Ladda ner broschyren här (PDF) 

Kumppanit

Suomen kirjastoseura on mm. seuraavien yhdistysten jäsen:

 • IFLA International Federation of Library Associations
 • EBLIDA
 • Aikakauslehtien liitto
 • Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry
 • Lukukeskus
 • Mediakasvatusseura Metka
 • Pohjola-Norden
 • Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys
 • Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta r.y. (Kulttuuria kaikille –palvelu)

Muita yhteistyökumppaneita

Minerva-ryhmä

Minerva-ryhmä on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyötä  ja tiedonvaihtoa. Mukana yhteistyössä ovat:

 • Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf
 • Suomen kirjastoseura ry
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK)
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)
 • Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA)
 • Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA)
 • Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (Ammattiliitto Pro)