Mitä Kirjastoseura tekee?

Hankkeet

Libraries for All -hanke 2019-2022

Libraries for All -hankkeessa parannetaan näkövammaisten henkilöiden tiedon saatavuutta Tansaniassa. Projektia toteuttaa Suomen kirjastoseura yhdessä tansanialaisten ja suomalaisten kumppaneidensa kanssa. Suomen ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen, joka kattaa n. 90 % projektin kuluista.

Projektin tavoitteena on tuoda saavutettavaa materiaalia ja palvelua Tansanian yleisiin kirjastoihin, joista hankkeessa on mukana isoimmat kaupungit Dar er Salaam ja Dodoma. Hyödynsaajina projektissa ovat näkövammaiset henkilöt näissä kaupungeissa. Hanketta toteutetaan parantamalla yleisten kirjastojen palvelutasoa ja tukemalla vammaisten mahdollisuuksia käyttää kirjastoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää kahden tansanialaisen kumppanin, Tanzania League of the Blind (TLB) ja Tanzania Library Services Board (TLSB), vaikuttamistyötä ja sitä kautta mahdollisuuksia inklusiivisten kirjastopalvelujen tuottamiseen myös jatkossa.

Kirjastoseuran tärkeimmät hankekumppanit ovat:

- Tanzania Library Services Board, joka vastaa Tansanian julkisten kirjastopalveluiden järjestämiestä koko maassa

- Tanzania League of the Blind, tansanialainen kansalaisjärjestö, joka on yksi maan tärkeimpiä näkövammaiskysymysten asiantuntijoita

- Vammaiskumppanuus ry, suomalaisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö; sekä erityisesti yksi sen jäsenjärjestöistä, Näkövammaisten liitto

- Celia, saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Suomessa

Lisätietoja : Projektikoordinaattori Minna Mohr (minna.mohr@fla.fi)

Lapsia lukemassa koskettelu- ja braillekirjoja Uhuru Mchanganyikon koulukirjastossa vammaisille lapsille
Hankkeen aloitushetkellä Tansaniassa on vain vähän näkövammaisille henkilöille suunnattuja kirjastopalveluita. Kuva on otettu 2017 Dar es Salaamissa, Uhuru Mchanganyikon vammaisille lapsille suunnatun koulun kirjastohuoneessa.

 Päättyneet hankkeet

Kirjastot ja kehitys -hanke 2012–2017

Suomen kirjastoseura toteutti vuosina 2012-2017 kehitysyhteistyöhankkeen Namibiassa ja Tansaniassa. Hankkeessa parannettiin kohdemaiden kirjastojen tietoyhteiskuntavalmiuksia ja annettiin ICT- ja tiedonhankintakoulutusta yli 20 000 kirjaston käyttäjälle.

Hankkeen loppuvaiheessa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan käyttäjistä moni onnistui parantamaan elämänlaatuaan uusien taitojensa ansiosta. Esimerkiksi 27 % tansanialaisista ja 35 % namibialaisista vastaajista kertoi työllistyneensä kirjaston tarjoaman ilmaisen ICT-koulutuksen jälkeen.

Hankkeen päätavoitteena oli edistää tietoyhteiskunnan kehittymistä ja informaatioteknologian käyttöä yleisten kirjastojen kautta Namibiassa ja Tansaniassa. Kohderyhmistä erityistä huomiota kiinnitettiin naisiin ja työttömiin nuoriin. Lisäksi kursseja räätälöitiin esimerkiksi pienyrittäjille ja maanviljelijöille.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Suomen kirjastoseura sekä Namibian ja Tansanian kansalliset kirjastolaitokset Namibia Library and Archives Service (NLAS) ja Tanzania Library Services Board (TLSB). NLAS:n ja TLSB:n kautta oli mahdollista saavuttaa koko kirjastoverkosto, koska molemmissa maissa yleiset kirjastopalvelut toteutetaan keskitetysti. Hanketoiminnoissa oli mukana 22 namibialaista kirjastoa ja 10 tansanialaista kirjastoa.

Hankekirjastoihin hankittiin internetyhteydet sekä tietoteknistä kalustoa tarpeen mukaan. Henkilökunta sai lisäkoulutusta ICT-taidoissa sekä aikuisten opettamisessa. Tämän jälkeen kirjastojen henkilökunta järjesti kursseja kirjastojen käyttäjille. Hankkeen loputtua kurssit jatkavat pyörimistään ja niistä on tullut vakiintunutta toimintaa.

Kirjastot ja kehitys -hankkeen pääasiallinen rahoittaja oli Suomen ulkoministeriö. 

Lisätietoja:

Tutustu hankkeen englanninkieliseen loppuraporttiin (pdf).

Katso myös dokumenttielokuvat:

Muita lähteitä:

Lue lisää Kirjastot ja kehitys -hankkeesta »

Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisissä kirjastoissa (2012–2015)

Suomen kirjastoseuran mediakasvatushankkeen (toteutettu vuosina 2012–2015) tavoitteena oli edistää mediakasvatuksen vakiintumista yleisissä kirjastoissa. Hankkeen puitteissa luotiin strategisen tason suuntaviivoja kirjaston mediakasvatustoiminnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi maakuntakirjastojen tehtävät mediakasvatuksen edistämisessä, kirjastoammattilaisten mediakasvatukseen liittyvän täydennyskoulutustarpeen arviointi, verkostoituminen kirjastojen mediakasvattajien kesken sekä yhteistyö kuntien muiden hallinnonalojen välillä.

Mediakasvatushanke oli jatkoa syksyllä 2012 aloitettuun suunnitelmatyöhön, jossa hahmoteltiin lähtökohtia maakuntatasolle jalkautuvaan kehittämiseen. Maakuntakirjastojen lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastojen alueelliset sivistystoimentarkastajat. Hanke sekä syksyn 2012 osahanke saivat rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Hankkeessa julkaistiin kirjastoille suunnattu opas Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja, jonka on kirjoittanut FM Mika Mustikkamäki mediakasvattajien kanssa käytyjen keskustelujen  ja työpajojen pohjalta. Käytännön näkökulmaa julkaisuun tuovat myös mediakasvattajat Anne Heinonen ja Perttu Rasi. Julkaisun tarkoitus on rohkaista kirjastojen henkilökuntaa vakiinnuttamaan tavoitteellinen mediakasvatus kirjastoissa sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimijoiden kanssa. Keskeiset suositukset kirjaston mediakasvatuksessa on tiivistetty esitteeseen. 

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (31 s.) 

Lataa julkaisu tästä (PDF)

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja 

Lataa esite tästä (PDF)

Mediefostran på allmänna bibliotek: rekommendationer och riktlinjer

Ladda ner broschyren här (PDF) 

Kumppanit

Suomen kirjastoseura on mm. seuraavien yhdistysten jäsen:

 • IFLA International Federation of Library Associations
 • EBLIDA
 • Aikakauslehtien liitto
 • Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry
 • Lukukeskus
 • Mediakasvatusseura Metka
 • Pohjola-Norden
 • Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys
 • Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta r.y. (Kulttuuria kaikille –palvelu)

Muita yhteistyökumppaneita

Minerva-ryhmä

Minerva-ryhmä on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyötä  ja tiedonvaihtoa. Mukana yhteistyössä ovat:

 • Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf
 • Suomen kirjastoseura ry
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK)
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)
 • Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA)
 • Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA)
 • Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (Ammattiliitto Pro)

Minervan puheenjohtajana toimii vuonna 2018 Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.