Finlands Biblioteksförening

Vad gör Biblioteksföreningen?

Finlands biblioteksförening är en medborgaroganisation som arbetar för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för Finlands allmänna bibliotek.

Biblioteksföreningen bedriver en aktiv kampanj för biblioteken, ger utlåtanden och ställningstaganden och erbjuder sakkunskap i biblioteksärenden samt är med och utvecklar de biblioteksanställdas kunnande.

Biblioteksföreningen ger ut tidskriften Kirjastolehti (Biblioteksbladet) och anordnar varannat år branschens största riksomfattande evenmang Biblioteksdagarna. Därutöver koordinerar föreningen årligen bibliotekens riksomfattande kampanj Bibliotekets dag den 19.3.

Biblioteksföreningens arbetsgrupper erbjuder möjlighet till att bilda nätverk för dem som jobbar inom branschen utbildning för att utveckla fackets sakkunnighet.

Biblioteksföreningen jobbar också internationellt.

Som medlem i Biblioteksföreningen är du med om att att arbeta för bibliotekens bästa samt bygga upp och utveckla framtidens bibliotek.

Bli medlem! (på finska)

 

Kontakta oss

Finlands biblioteksförening, Runebergsgatan 15 A 6, 00100 Helsingfors, Finland

tel. +358 (0)44 522 2941

  • Verksamhetsledare Rauha Maarno, tel +358 (0)44 748 1801
  • Ansvarig producent Pirjo Soininen, tel. +358 (0)44 251 5209
  • Kommunikationschef, huvudredaktör Ville Vaarne, tel. +358 (0)44 522 2940
  • Organisationssekretare Riikka Rajala, tel. +358 (0)44 522 2941
  • Projektkoordinator på Libraries for All -projekt, Minna Mohr,  tel. +358 (0)44 057 4721