Mitä Kirjastoseura tekee? 

Apurahat, palkinnot ja ansiomerkit

1. Apurahat

Helle Kannila -rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea kirjastoalan kehitystä ja alaan liittyvää tutkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa apurahoja seuran jäsenille kotimaassa ja ulkomailla tehtäviä kirjastoalan opintomatkoja varten.

Lisäksi rahastosta jaetaan harkinnan mukaan muita apurahoja ja/ tai palkintoja kirjastoalan edistämiseksija alaan liittyvän tutkimuksen tukemiseksi. 

Seuraavan kerran apurahahaku avataan keväällä 2021. Tiedotamme asiasta tarkemmin verkkosivuillamme ja muilla kanavilla.

 

Suomen kirjastosäätiö 

on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti

  • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita
  • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä
  • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa
  • muuta tarkoitustaan edistäää toimintaa
  • Suomen kirjastosäätiö

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia ja
niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin. Säätiön asiamiehenä toimii Anneli
Ketonen. Tiedustelut: asiamies Anneli Ketonen, puh. 040 520 6156.

Lisätietoja säätiöstä Kirjastot.fin sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat

Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura perustivat Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuonna 1969 kunnioittaakseen Karl-Erik Henrikssonin
muistoa. Rahastosta jaetaan joka toinen vuosi apurahoja joko kirjastotieteen
tutkimukseen tai ulkomaiseen kirjasto-opintomatkaan.

Rahastosta jaettiin apurahoja vuonna 2019, katso tarkemmin STKS:n sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston yhteyshenkilö on rahastonhoitaja Anne Sämpi,
anne.sampi(at)gmail.com.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston adresseja ja A5-kokoisia
kierrevihkoja
saa tilata Suomen kirjastoseurasta (p. 044-522 2941 tai sähköpostilla info@fla.fi). Adressin hinta
on 10 euroa ja kierrevihkon hinta 5 euroa. Rahat maksetaan suoraan Karl-Erik Henrikssonin rahaston pankkitilille Nordea FI76 2185 2001 0216 57.

2. Palkinnot

Kirjastoseuran palkintokonsepti uudistuu ja tulevaisuudessa jaamme kaksi palkintoa joka toinen vuosi Kirjastopäivien yhteydessä.

Vuoden kirjastoammattilainen

Vuoden kirjastoammattilainen -palkinnon tarkoitus on tehdä yleisten kirjastojen ammattilaisten arvokas työ entistä näkyvämmäksi, samalla tukien kirjastolaisten ammatillista identiteettiä ja ammattiylpeyttä kannustavien palautteiden avulla. Tavoite on ensisijaisesti tuoda esiin henkilöitä ja osaamista kirjastoissa.

Kirjaston kehittäjä

Kirjaston kehittäjä -palkinto tuo huomion alan uusille innovaatioille. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on onnistuneesti yhdessä vienyt kirjastopalveluja eteenpäin. Palkinto voidaan myöntää kirjastossa työskentelevälle tai alan muulle toimijalle, esim. järjestö, yritys, oppilaitos, asiantuntija tms. toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt alan kehitystä.

Ensimmäiset uudistuneet palkinnot jaetaan seuraavien Kirjastopäivien yhteydessä Hämeenlinnassa kesäkussa 2022 ja ehdotuksia palkittavista haetaan kevään 2022 aikana. 

3. Ansiomerkit

Kirjastoseuran ansiomerkkejä voidaan myöntää tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta. Ansiomerkin myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään viidentoista ja hopeinen vähintään viiden vuoden toiminnasta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta. 100-vuotisjuhlavuoden ansiomerkki myönnetään Kirjastoseuran jäsenille tunnustuksena aktiivisesta ja innovatiivisesta kirjastotyöstä.

Kirjastoseuran ansiomerkin on suunnitellut  taiteilija Ralf Oivo vuonna 1960 ja ansiomerkkikunniakirjan taiteilija Maire Peiponen . Merkki otettiin käyttöön Kirjastoseuran 50-vuotisjuhlavuonna 1960. 

Ansiomerkkisäännöt

§ 1 Tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta Suomen kirjastoseura myöntää ansiomerkkejä.

§ 2 Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään viidentoista (15) ja hopeinen vähintään viiden (5) vuoden toiminnasta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta.

§ 3 Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus kirjaston toiminnasta vastaavan lautakunnan tai vastaavan elimen tai kirjaston tekemän esityksen perusteella. Perusteluissa on mainittava asianomaista koskevat henkilötiedot ja tiedot siitä missä kirjastoalan viroissa tai luottamustoimissa asianomainen toimii tai on toiminut sekä tiedot asianomaisen mahdollisesta muusta kirjastolaitosta edistävästä toiminnasta tai kuvaus ansiokkaasta teosta. Suomen kirjastoseuran hallitus voi myöntää ansiomerkkejä omasta aloitteesta.

§ 4 Ansiomerkin maksaa esityksen tekijä. Kultaisen ansiomerkin hinta on 100,00 euroa, hopeisen 65,00 euroa.

§ 5 Ansiomerkki on tarkoitettu kannettavaksi joko alueellisissa, valtakunnallisissa tai kansainvälisissä kirjastotilaisuuksissa tai kunnallisissa juhlissa.

Ansiomerkin on suunnitellut taiteilija Ralf Oivo v.1960. Merkki otettiin käyttöön Kirjastoseuran 50-vuotisjuhlavuonna 1960.

Kunniakirjan on suunnitellut taiteilija Maire Peiponen.

Kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkki

Kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkkiä voi hakea aktiiviselle ja innovatiiviselle kirjastoammattilaiselle.

Tunnustus on hopeinen etsattu emalipinssi, jossa etupuolella Kirjastoseuran logo ja takana teksti Suomen kirjastoseura. Merkin hinta on 30 euroa. Ansiomerkkiä teetettiin Kirjastoseuran 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 100 kappaletta.

Osoita esityksesi ansiomerkin saajasta Suomen kirjastoseuran hallitukselle Kirjastoseuran toimistoon (Runeberginkatu 15 A 6, 00100 Helsinki 10), sähköpostilla info(at)fla.fi