Mitä Kirjastoseura tekee? 

Apurahat ja palkinnot

Apurahojen myöntäjärahastot:

 • Helle Kannila -rahasto
 • Suomen kirjastoseuran tutkimus- ja palkintorahasto
 • Suomen kirjastosäätiö
 • Karl-Erik Henrikssonin rahasto

Palkinnot:

 • Mikko Mäkelä -palkinto
 • Hilkka M. Kauppi -palkinto

Apurahat

Helle Kannila -rahasto

Rahastosta myönnetään apurahoja Suomen kirjastoseuran jäsenille kirjastoalan opintomatkoihin Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2020 apurahat ovat haettavissa 16.3.2020 asti, lisätietoja täällä. Vuoden 2019 apurahansaajat näet hallituksen kokouksen 29.3.2019 yhteenvedosta.

Suomen kirjastoseuran tutkimus-ja palkintorahasto

Tutkimus- ja palkintorahaston apurahalla tuetaan kirjastoalan tutkimusta ja sen julkaisemista. Rahastosta jaetaan Suomen kirjastoseuran jäsenille apurahoja kirjastoalan tutkimukseen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Rauha Maarno, rauha.maarno(at)fla.fi, puh. 044 748 1801.

Vuonna 2020 rahastosta ei myönnetä apurahoja. 

Suomen kirjastosäätiö 

on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti

 • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita
 • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä
 • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa
 • muuta tarkoitustaan edistäää toimintaa
 • Suomen kirjastosäätiö

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia ja
niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin. Säätiön asiamiehenä toimii Anneli
Ketonen. Tiedustelut: asiamies Anneli Ketonen, puh. 040 520 6156.

Lisätietoja säätiöstä Kirjastot.fin sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat

Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura perustivat Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuonna 1969 kunnioittaakseen Karl-Erik Henrikssonin
muistoa. Rahastosta jaetaan joka toinen vuosi apurahoja joko kirjastotieteen
tutkimukseen tai ulkomaiseen kirjasto-opintomatkaan.

Rahastosta jaettiin apurahoja vuonna 2019, katso tarkemmin STKS:n sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston yhteyshenkilö on rahastonhoitaja Anne Sämpi,
anne.sampi(at)gmail.com.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston adresseja ja A5-kokoisia
kierrevihkoja
saa tilata Suomen kirjastoseurasta (p. 044-522 2941 tai sähköpostilla info@fla.fi). Adressin hinta
on 10 euroa ja kierrevihkon hinta 5 euroa. Rahat maksetaan suoraan Karl-Erik Henrikssonin rahaston pankkitilille Nordea FI76 2185 2001 0216 57.

Palkinnot

Mikko Mäkelä -palkinto

Seuran tutkimus- ja palkintorahastosta jaetaan ehdotusten perusteella vuosittain
Mikko Mäkelä -palkinto, jonka voi saada tunnustuksena kirjastoalalla tehdystä pitkäaikaisesta tai muuten ansiokkaasta käytännön työstä, joka usein jää
huomaamatta. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Hilkka M. Kauppi -palkinto

Palkinto myönnetään kirjastoalalla tehdystä teosta ja työstä, joka on edistänyt
kirjastoalan kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä avartanut alaan liittyviä
näkemyksiä. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Palkintojen hakuaika on vuosittain maaliskuussa. 

Lue lisätietoja

Ansiomerkit

Kirjastoseuran ansiomerkkejä voidaan myöntää tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta. Ansiomerkin myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään viidentoista ja hopeinen vähintään viiden vuoden toiminnasta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta. 100-vuotisjuhlavuoden ansiomerkki myönnetään Kirjastoseuran jäsenille tunnustuksena aktiivisesta ja innovatiivisesta kirjastotyöstä.

Kirjastoseuran ansiomerkin on suunnitellut  taiteilija Ralf Oivo vuonna 1960 ja ansiomerkkikunniakirjan taiteilija Maire Peiponen . Merkki otettiin käyttöön Kirjastoseuran 50-vuotisjuhlavuonna 1960. 

Ansiomerkkisäännöt

§ 1 Tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta Suomen kirjastoseura myöntää ansiomerkkejä.

§ 2 Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään viidentoista (15) ja hopeinen vähintään viiden (5) vuoden toiminnasta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta.

§ 3 Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus kirjaston toiminnasta vastaavan lautakunnan tai vastaavan elimen tai kirjaston tekemän esityksen perusteella. Perusteluissa on mainittava asianomaista koskevat henkilötiedot ja tiedot siitä missä kirjastoalan viroissa tai luottamustoimissa asianomainen toimii tai on toiminut sekä tiedot asianomaisen mahdollisesta muusta kirjastolaitosta edistävästä toiminnasta tai kuvaus ansiokkaasta teosta. Suomen kirjastoseuran hallitus voi myöntää ansiomerkkejä omasta aloitteesta.

§ 4 Ansiomerkin maksaa esityksen tekijä. Kultaisen ansiomerkin hinta on 100,00 euroa, hopeisen 65,00 euroa.

§ 5 Ansiomerkki on tarkoitettu kannettavaksi joko alueellisissa, valtakunnallisissa tai kansainvälisissä kirjastotilaisuuksissa tai kunnallisissa juhlissa.

Ansiomerkin on suunnitellut taiteilija Ralf Oivo v.1960. Merkki otettiin käyttöön Kirjastoseuran 50-vuotisjuhlavuonna 1960.

Kunniakirjan on suunnitellut taiteilija Maire Peiponen.

Kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkki

Kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkkiä voi hakea aktiiviselle ja innovatiiviselle kirjastoammattilaiselle.

Tunnustus on hopeinen etsattu emalipinssi, jossa etupuolella Kirjastoseuran logo ja takana teksti Suomen kirjastoseura. Merkin hinta on 30 euroa. Ansiomerkkiä teetettiin Kirjastoseuran 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 100 kappaletta.

Osoita esityksesi ansiomerkin saajasta Suomen kirjastoseuran hallitukselle Kirjastoseuran toimistoon (Runeberginkatu 15 A 6, 00100 Helsinki 10), sähköpostilla info(at)fla.fi