Mitä kirjastoseura tekee?

Suomen kirjastoseura on kansalaisjärjestö, joka tekee työtä Suomen yleisten kirjastojen toimintaedellytysten parantamiseksi. 

Kirjastoseura kampanjoi kirjastojen puolesta, antaa lausuntoja ja kannanottoja, tarjoaa asiantuntijatietoa kirjastoista sekä kehittää alan ammattilaisten osaamista. 

Kirjastoseura julkaisee Kirjastolehteä ja järjestää joka toinen vuosi alan suurimman ammattitapahtuman, valtakunnalliset Kirjastopäivät kirjastopaivat2019. Lisäksi seura koordinoi kirjastojen valtakunnallista kampanjapäivää, Kirjaston päivää 19.3.

Kirjastoseuran työryhmät tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuksia verkostoitua, oppia ja kehittää asiantuntijuuttaan.

Kirjastoseuran jäsenenä olet mukana ajamassa kirjastoasiaa ja rakentamassa tulevaisuuden kirjastoa.

Liity jäseneksi