Kumppanit

Suomen kirjastoseura on mm. seuraavien yhdistysten jäsen:

Muita yhteistyökumppaneita:

MINERVA

MINERVA on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyötä, jonka ytimessä on alan palkkauksen parantaminen, ammatti-identiteetin ja kirjastotyön nykyaikaisen imagon tunnetuksi tekeminen. Mukana yhteistyössä ovat:

Yhteistyön puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Jussi Näri, Kumula, 0400 816 284, jussi.nari@kumula.fi

 

MINERVAn tavoitteet

  • Kohennetaan kirjastoalan imagoa ja työskennellään alan palkkauksen kehittämiseksi.
  • Vahvistetaan kirjastoammattilaisten ammatti-identiteettiä ja rohkaistaan heitä tuomaan palkkavaatimukset esiin jämäkästi. Sopimusjärjestelmien tuntemuksen ja palkkatietoisuuden kasvattaminen ovat tärkeimpiä tavoitteita.
  • Vaikutetaan päättäjiin ja sopimusneuvottelijoihin tuomalla kirjastoasioita esiin yhteisvoimin.

Miksi yhteistyö on välttämätöntä

  • Järjestöjen painoarvo kasvaa yhteistyöllä.
  • Kirjastoalan henkilöstö kuuluu moniin eri liittoihin kaikissa kolmessa keskusjärjestössä. Ammattikunnan määrän rajallisuus ja eri sopimusalojen piirissä oleminen vaikeuttavat tavoitteiden toteutumista.
  • Ammatillisten järjestöjen kentässä mennään kohti suuria kokonaisuuksia. Aatteellinen kirjastoalan toiminta on tärkeää ammatillisen identiteetin kehittämisessä sekä ammatillisuutta lisäävän osaamisen lisäämisen ja työn kehittämisen kannalta.

Lisätietoa Minervasta (PDF)