Apurahat ja palkinnot

Apurahojen myöntäjärahastot:

 • Helle Kannila -rahasto
 • Suomen kirjastoseuran tutkimus- ja palkintorahasto
 • Suomen kirjastosäätiö
 • Karl-Erik Henrikssonin rahasto

Palkinnot:

 • Mikko Mäkelä -palkinto
 • Hilkka M. Kauppi -palkinto

Lisätietoja rahastoista, hakuajoista ym. löydät alta.

Apurahat

Helle Kannila -rahaston apuraha

Suomen kirjastoseura myöntää Helle Kannila -rahastosta matka-apurahoja jäsenilleen kirjastoalan koti- ja ulkomaisiin opintomatkoihin.

Vuoden 2017 apurahat julkaistaan haettavaksi 1.3.2017. Apurahoilla tuetaan vuonna 2017 Suomen kirjastoseuran jäsenten osallistumista Puolassa järjestettävään World Library and Information Congressiin.

Tiedustelut: Rauha Maarno, puh. 044 7481801 tai rauha.maarno@fla.fi

Helle Kannila -rahastoa voi tukea maksamalla vapaavalintaisen summan rahaston tilille Nordea FI64 1572 3000 3731 67 (viestiksi rahaston nimi).

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2 §:n perusteella Suomen kirjastoseura ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.

 

Suomen kirjastoseuran tutkimus- ja palkintorahaston tutkimusapuraha

Tutkimus- ja palkintorahaston apurahalla tuetaan kirjastoalan tutkimusta ja sen julkaisemista. Rahastosta jaetaan Suomen kirjastoseuran jäsenille apurahoja kirjastoalan tutkimukseen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Rauha Maarno, rauha.maarno(at)fla.fi, puh. 044 748 1801.

Suomen kirjastoseuran hallitus päätti 14.1.2016, että vuonna 2016 rahastosta ei myönnetä apurahoja.

Rahastoa voi tukea maksamalla vapaavalintaisen summan rahaston tilille Nordea FI42 1572 3000 3731 75 (viestiksi rahaston nimi).

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2 §:n perusteella Suomen kirjastoseura ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.

Suomen kirjastosäätiö (Finnish Library Foundation)

on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti

 • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita
 • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä
 • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa
 • muuta tarkoitustaan edistäää toimintaa
 • Suomen kirjastosäätiö

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia ja niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin. Säätiön asiamiehenä toimii Anneli Ketonen. Tiedustelut: puheenjohtaja Rebekka Pilppula, puh. 050 3020563, asiamies Anneli Ketonen, puh. 040 520 6156.

Säätiön hallituksen jäsenet: 

Rebekka Pilppula, puheenjohtaja 
Johanna Vesterinen, varapuheenjohtaja 
Jorma Mähönen
Kaisa Hypén 
Heli Roisko 
Mervi Hietanen

Lisätietoja säätiöstä Kirjastot.fin sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat

Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura perustivat Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuonna 1969 kunnioittaakseen Karl-Erik Henrikssonin muistoa. Rahastosta jaetaan joka toinen vuosi apurahoja joko kirjastotieteen tutkimukseen tai ulkomaiseen kirjasto-opintomatkaan.

Fil.tri Karl-Erik Henriksson (1919-1969) oli Helsingin yliopiston kirjaston ulkomaisen osaston esimies. Hän oli Kirjastolehden toimituskunnan jäsen yli 20 vuotta ja toimi koko 1960-luvun seuran hallituksessa, myös puheenjohtajana aina kuolemaansa asti.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston yhteyshenkilöt ovat Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno, rauha.maarno(at)fla.fi, puh. 044 748 1801 ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran edustajana Anne Sämpi, anne.sampi(at)gmail.com.

 Apurahan säännöt ovat saatavissa rahaston sihteeriltä anne.sampi(at)gmail.com sekä Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtajalta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston adresseja ja A5-kokoisia kierrevihkoja saa tilata Suomen kirjastoseurasta (p. 044-522 2941). Adressin hinta on 15 euroa ja kierrevihkon hinta 10 euroa. Rahat maksetaan suoraan Karl-Erik Henrikssonin rahaston pankkitilille Nordea FI76 2185 2001 0216 57.

Rahastosta ei jaeta apurahoja vuonna 2016.

Palkinnot

Mikko Mäkelä -palkinto

Seuran tutkimus- ja palkintorahastosta jaetaan ehdotusten perusteella vuosittain Mikko Mäkelä -palkinto, jonka voi saada tunnustuksena kirjastoalalla tehdystä pitkäaikaisesta tai muuten ansiokkaasta käytännön työstä, joka usein jää huomaamatta. Palkinnon arvo on 425 euroa.

Hilkka M. Kauppi -palkinto

Palkinto myönnetään kirjastoalalla tehdystä teosta ja työstä, joka on edistänyt kirjastoalan kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä avartanut alaan liittyviä näkemyksiä. Palkinnon arvo on 425 euroa.

Kirjastoseuran hallitus ottaa vastaan ehdotuksia palkinnonsaajiksi  18.3.2016 mennessä. Ehdotukset voi lähettää toiminnanjohtaja Rauha Maarnolle, rauha.maarno(at)fla.fi.