På svenska

Finlands Biblioteksförening

  • grundades 1910
  • föreningen har ca. 1900 individuella medlemmar
  • lätt organisation: årsmötet väljer styrelsen, denna leder verksamheten med hjälp av en byrå
  • styrelsens ordförande är från början av januari 1.1.2010 historiker, MA Jukka Relander
  • Experiment och initiativ, debatt, sammankomster, utbildning, publikationer, nordiska och globala kontakter!

Vem kan bli medlem i biblioteksföreningen?

Biblioteksföreningen är ingen fackförening utan en riksomfattande bildningsorganisation öppen för envar.

  • Medlemsavgift för 2017: 45 euro (individuella medlem), 21 euro studenter

Biblioteksföreningens kansli / Tidskriften Kirjastolehti

Finlands biblioteksförening, Runebergsgatan 15 A 6, 00100 Helsingfors, Finland

tel. +358-(0)44-522 2941,  www.suomenkirjastoseura.fi

  • Verksamhetsledare Rauha Maarno, tel +358-(0)44-748 1801
  • Informatör-redaktör Titta Baer, tel. +358-(0)44-251 5209
  • Redaktionschef (Kirjastolehti) Ville Vaarne, tel. +358-(0)44-522 2940
  • Kontorsekreterare Riikka Rajala, tel. +358-(0)44-522 2941

Ordförande Jukka Relander är historiker, kolumnist och essäist, och har publicerat flera verk. Han ger också föreläsningar och uppträder i tv och radio. Relander var ordförande för en arbetsgrupp som utarbetar ett politiskt program för De gröna, och var även ordförande för den Gröna mansrörelsen. I juni 2009 valdes Relander till ordförande för Finlands biblioteksförening och han fortsätter som ordförande också åren 2016–2017.

Inom den finska bibliotekspolitiken diskuterar ordförande Jukka Relander de offentliga tjänsternas ställning, vilken betydelse valen i den kommunala ekonomin har för biblioteksväsendet samt digitaliseringen av information och upphovsrättsfrågor. Relander stödjer ett täckande biblioteksnätverk och närbiblioteken.

Finlands biblioteksförening har följaktligen aktivt tagit ställning för närbiblioteken då servicen varit hotad i olika kommuner. Även digitalt material hör till biblioteken och en stor utmaning för biblioteksväsendet är hur man ska hitta sin plats i den snabbt föränderliga digitala kulturen och informationsförmedlingen, påpekar Finlands biblioteksförenings ordförande Jukka Relander.