Finlands Biblioteksförening

  • grundades 1910
  • Experiment och initiativ, debatt, sammankomster, utbildning, publikationer, nordiska och globala kontakter!

Vem kan bli medlem i biblioteksföreningen?

Biblioteksföreningen är ingen fackförening utan en riksomfattande bildningsorganisation öppen för envar.

  • Medlemsavgift för 2015: 45 euro (individuella medlem), 21 euro studenter

Biblioteksföreningens kansli / Tidskriften Kirjastolehti

Finlands biblioteksförening, Runebergsgatan 15 A 6, 00100 Helsingfors, Finland

tel. +358-(0)44-522 2941,  www.suomenkirjastoseura.fi

  • Verksamhetsledare Rauha Maarno, tel +358-(0)44-748 1801
  • Informatör-redaktör Titta Baer, tel. +358-(0)44-251 5209
  • Redaktionschef (Kirjastolehti) Ville Vaarne, tel. +358-(0)44-522 2940
  • Kontorsekreterare Riikka Rajala, tel. +358-(0)44-522 2941