Tietoa seurasta

Apurahat ja palkinnot

Apurahojen myöntäjärahastot:

 • Helle Kannila -rahasto
 • Suomen kirjastoseuran tutkimus- ja palkintorahasto
 • Suomen kirjastosäätiö
 • Karl-Erik Henrikssonin rahasto

Palkinnot:

 • Mikko Mäkelä -palkinto
 • Hilkka M. Kauppi -palkinto

Apurahat

Helle Kannila -rahaston apuraha

Vuonna 2017 apurahoja myönnetään suomalaisten kirjastoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden World Library and Information Congress 2017 -konferenssiin osallistumiseksi Puolan Wroclawissa. Apurahoja jaetaan yhteensä enintään 10 000 euroa.

Huomioithan, että rahastosta myönnetään apurahoja sen sääntöjen mukaan vain Suomen kirjastoseuran jäsenille.

Lähetä apurahahakemus 12.4.2017 mennessä sähköpostitse toiminnanjohtaja Rauha Maarnolle (rauha.maarno@fla.fi).

Apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot: nimi, osoite, pankkiyhteystiedot
 • Kuvaus apurahan käyttötarkoituksesta: kokonaisbudjetti, Helle Kannilan rahastosta haettava summa, mahdolliset muut rahoituslähteet
 • Perustelut apurahan saamiseksi

Lisätietoja:

Rauha Maarno, puh. 044 7481801 tai rauha.maarno@fla.fi

Helle Kannila -rahastoa voi tukea maksamalla vapaavalintaisen summan
rahaston tilille Nordea FI64 1572 3000 3731 67 (viestiksi rahaston nimi).

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2 §:n perusteella Suomen kirjastoseura ei ole
perintö- tai lahjaverovelvollinen.

Suomen kirjastoseuran tutkimus-ja palkintorahaston apuraha

Tutkimus- ja palkintorahaston apurahalla tuetaan kirjastoalan tutkimusta ja sen julkaisemista. Rahastosta jaetaan Suomen kirjastoseuran jäsenille apurahoja kirjastoalan tutkimukseen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Rauha Maarno, rauha.maarno(at)fla.fi, puh. 044 748 1801.

Suomen kirjastoseuran hallitus päätti 14.1.2016, että vuonna 2016 rahastosta ei myönnetä apurahoja.

Rahastoa voi tukea maksamalla vapaavalintaisen summan rahaston tilille Nordea FI42 1572 3000 3731 75 (viestiksi rahaston nimi). 

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2 §:n perusteella Suomen kirjastoseura ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.

Suomen kirjastosäätiö 

on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti

 • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita
 • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä
 • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa
 • muuta tarkoitustaan edistäää toimintaa
 • Suomen kirjastosäätiö

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia ja
niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin. Säätiön asiamiehenä toimii Anneli
Ketonen. Tiedustelut: puheenjohtaja Rebekka Pilppula, puh. 050 3020563, asiamies
Anneli Ketonen, puh. 040 520 6156.

Säätiön hallituksen jäsenet: 

Rebekka Pilppula, puheenjohtaja
Johanna Vesterinen, varapuheenjohtaja
Jorma Mähönen
Kaisa Hypén
Heli Roisko
Mervi Hietanen

Lisätietoja säätiöstä Kirjastot.fin sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat

Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura perustivat Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuonna 1969 kunnioittaakseen Karl-Erik Henrikssonin
muistoa. Rahastosta jaetaan joka toinen vuosi apurahoja joko kirjastotieteen
tutkimukseen tai ulkomaiseen kirjasto-opintomatkaan.

Fil.tri Karl-Erik Henriksson (1919-1969) oli Helsingin yliopiston kirjaston
ulkomaisen osaston esimies. Hän oli Kirjastolehden toimituskunnan jäsen yli 20
vuotta ja toimi koko 1960-luvun seuran hallituksessa, myös puheenjohtajana aina kuolemaansa asti.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston yhteyshenkilöt ovat Kirjastoseuran
toiminnanjohtaja Rauha Maarno, rauha.maarno(at)fla.fi, puh. 044 748 1801 ja
Suomen tieteellisen kirjastoseuran edustajana Anne Sämpi,
anne.sampi(at)gmail.com.

Apurahan säännöt ovat saatavissa rahaston sihteeriltä anne.sampi(at)gmail.com
sekä Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtajalta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston adresseja ja A5-kokoisia
kierrevihkoja
saa tilata Suomen kirjastoseurasta (p. 044-522 2941). Adressin hinta
on 15 euroa ja kierrevihkon hinta 10 euroa. Rahat maksetaan suoraan Karl-Erik Henrikssonin rahaston pankkitilille Nordea FI76 2185 2001 0216 57.

Rahastosta ei jaeta apurahoja vuonna 2016.

Palkinnot

Mikko Mäkelä -palkinto

Seuran tutkimus- ja palkintorahastosta jaetaan ehdotusten perusteella vuosittain
Mikko Mäkelä -palkinto, jonka voi saada tunnustuksena kirjastoalalla tehdystä pitkäaikaisesta tai muuten ansiokkaasta käytännön työstä, joka usein jää
huomaamatta. Palkinnon arvo on 425 euroa.

Hilkka M. Kauppi -palkinto

Palkinto myönnetään kirjastoalalla tehdystä teosta ja työstä, joka on edistänyt
kirjastoalan kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä avartanut alaan liittyviä
näkemyksiä. Palkinnon arvo on 425 euroa.

Kirjastoseuran hallitus ottaa vastaan ehdotuksia palkinnonsaajiksi  15.3.2017 mennessä. 

Lue lisätietoja