Mitä Kirjastoseura tekee? 

Julkaisut

Suositukset kirjavinkkauksen järjestämiseksi yleisissä kirjastoissa

Suosituksessa kerrotaan, mitä kirjavinkkaus on, miten kirjavinkkaus valmistellaan ja kenelle vinkkauksia tarjotaan. Mukana on myös suositus tilatun kirjavinkkauksen hinnasta.

Suositus on tarkoitettu sekä työnantajille että työntekijöille kuntien kirjastojen vinkkauskäytäntöjen muodostamisen tueksi.

Suosituksen on luonut Kirjastoseuran nuortenkirjastotyöryhmä yhteistyössä Kirjavinkkariyhdistyksen kanssa. Suosituksen allekirjoittavat Suomen kirjastoseuran lisäksi kirjastoalalla työskentelevien ammattiliitot eli Akava, JHL, Jyty ja Kumula sekä Finlands svenska biblioteksförening. 

LATAA SUOSITUKSET PDF

Rekommendationer på svenska

Koronapandemia ja kirjastot

Puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että kirjastojen sulkemisella oli kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään. Kahdeksan prosenttia piti vaikutuksia erittäin negatiivisina ja 43 prosenttia melko negatiivisina.

Tutkimukseen vastasi 1143 ihmistä ja sen toteutti Kantar TNS. Tutkimuksen tilaaja oli Suomen kirjastoseura.

LUE TUTKIMUS PDF

Vinkkilista nuortenkirjallisuudesta

Suomen kirjastoseuran Nuortenkirjastotyön Facebook-ryhmä tuotti koko verkoston yhteistyönä oheisen vinkkilistan nuortenkirjallisuudesta, joka esittelee tunnetun HELMET lukuhaasteen 2019 kriteerit täyttävää laadukasta luettavaa.

Lataa vinkkilista PDF

IFLAn suositukset 0–18-vuotiaiden lasten kirjastopalveluille (2019)

IFLAn lasten- ja nuortenjaosto (Libraries for Children and Young Adults Section, C&YA Section) on ottanut tehtäväkseen tarkistaa viimeksi vuonna 2003 julkaistut Suositukset lasten kirjastopalveluille, jotka kuvailevat lapsille suunnattujen kirjastopalveluiden hyviä käytäntöjä. IFLAn standardit ovat kansainvälisesti arvioituja, julkaistuja ja säännöllisesti päivitettyjä asiakirjoja, joista jokainen kuvastaa viimeisintä yhteisymmärrystä periaatteista, suosituksista, hyvistä käytännöistä ja malleista koskien tiettyä toimintaa tai palvelua. Suositukset on käännetty Kirjastoseuran toimeksiannosta toukokuussa 2019.

Lataa suositukset tästÄ PDF

Kirjastoalan työntekijäselvitys (2019)

Peräti yhdeksän kymmenestä kirjastoalan työntekijästä innostuu usein työssään. Silti yli 70 prosenttia alan työntekijöistä on huolissaan kirjastojen tulevaisuudesta. Kirjastoalan laajin työntekijäselvitys on toteutettu yhdessä Minerva-ryhmän kanssa.

Lataa selvitys tästä linkistä

Library as Seen by Professionals. Final Report on Questionnaire for Library Professionals

Selvitys sähköisten kirjojen lainaamisesta yleisissä kirjastoissa (2019)

EU:n tuomioistuin linjasi Alankomaissa vuonna 2016 käydyssä tekijänoikeuskiistassa, että e-kirjat pitää rinnastaa EU:n lainaus- ja vuokrausdirektiivin nojalla paperisiin kirjoihin. EU-tuomioistuimen päätös vaikuttaa myös Suomeen.  Sähköisten kirjojen lainaus yleisistä kirjastoista on Suomessakin mahdollista ilman erillistä lupaa.

Lue selvitys (pdf)

Yleisten kirjastojen tilastot 2017 infografiikka A2

lataa PDF tästä

Kirjastojen taloudelliset vaikutukset (2017)

Suomen kirjastoseura teetti selvityksen kirjastojen vaikuttavuudesta, selvityksen toteutti Oxford Research Oy. Lataa selvitys alla olevista linkeistä suomeksi tai ruotsiksi.

KIRJASTOJEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET (PDF)

BIBLIOTEKENS EKONOMISKA EFFEKTER (PDF)

Ifla Global Vision -työpajojen raportit (2017 ja 2018)

Kirjastoalan kansainvälinen järjestö Ifla (International Federation of Library Associations) käynnisti keväällä 2017 Global Vision -projektin. Tavoitteena on vahvistaa kirjastojen ääntä maailmanlaajuisesti. Ensimmäinen Suomen Global Vision -työpaja järjestettiin 20. syyskuuta Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa Kaisa-talossa.  Toisen kierroksen työpaja toteutettiin toukokuussa 2018.

Työpaja toteutettiin Iflan tarjoaman mallin puitteissa ja raportit ovat englanninkielisiä.

Työpajan 2018 raportti

Työpajan 2017 raportti

Selvitys kirjastoalan koulutuksesta (2017)

Suome kirjastoseuran koulutus- ja tutkimustyöryhmä selvitti  kirjastoalan koulutusta Suomen kirjastoseuran hallituksen toimeksiannosta. Selvitystä käytetään taustatietona ja Kirjastoseuran edunvalvonnan tukena.

Selvitys kirjastoalan koulutuksesta

Kirjastoautoselvitys (2016)

Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin kaikille yleisille kirjastoille ja siihen vastasi 76 kirjastoautopalvelua.

KATSO YHTEENVETO KYSELYSTÄ (PDF)

Library Journal (2014)

Suomen kirjastoseuran julkaisemasta Kirjastolehdestä tuotettiin englanninkielinen versio Lyonin IFLA WLIC 2014 -konferenssia varten.

Lehden saat ladattua sähköisenä tästä:

Library Journal (PDF)

IFLAn trendiraportti (2014)

Suomeksi (trenditiivistelmät ruotsiksi) julkaistava raportti on IFLAn sivuilta ladattavan englanninkielisen julkaisun tapaan tiivistelmä laajemmasta verkossa olevasta aineistosta. Kyseessä ei ole staattinen raportti, vaan joukko dynaamisia, muuttuvia verkkoresursseja, joiden kehittämiseen kirjasto- ja informaatioalan ammattilaiset voivat osallistua osoitteessa trends.ifla.org.

IFLAn trendiraportti suomeksi pdf
IFLA trendit lyhyesti pdfIFLA trender svenska sammandrag pdf

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (2014)

Suomen kirjastoseura julkaisi vuonna 2014 osana Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisissä kirjastoissa -hanketta kirjastoille suunnatun oppaan mediakasvatuksesta. Julkaisun tarkoitus on rohkaista kirjastojen henkilökuntaa vakiinnuttamaan tavoitteellinen mediakasvatus kirjastoissa sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimijoiden kanssa. Keskeiset suositukset kirjaston mediakasvatuksessa on tiivistetty esitteeseen.

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (31 s.)

Lataa julkaisu tästä (PDF)

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Lataa esite tästä (PDF)

Mediefostran på allmänna bibliotek: rekommendationer och riktlinjer

Ladda ner broschyren här (PDF)

Kirjastoautojen laatusuositus (2013)

Suomen kirjastoseuran Kirjastoautotyöryhmä on koonnut Kirjastoautojen laatusuositukset.

Kirjastoauto on siinä työskentelevän henkilökunnan tärkein, päivittäinen työväline. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kirjastoauton henkilökunta osallistuu täysipainoisesti uuden kirjastoauton hankinta- ja suunnitteluprosessiin heti alusta lähtien.

Kirjastoauton hankinta ja valmistus perustuvat tekniseen erittelyyn, kirjastoautoja koskeviin asetuksiin ja muihin viranomaisten asiaa koskeviin määräyksiin.

Tähän asiakirjaan on koottu yleisiä suunnittelusuosituksia, joista tilaaja voi oman tarjouspyyntönsä määrittelyissä tarpeidensa mukaan poiketa.

Kirjastoautojen laatusuositus (PDF)

Kirjastotyön eettiset periaatteet 

Kirjastotyön eettiset periaatteet on tarkoitettu eettiseksi ohjenuoraksi julkisissa kirjastoissa ja tietopalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Julkaisuun on koottu eettisiä ohjeita, jotka jokaisen kirjastoammattilaisen tulisi ottaa työssään huomioon.

Kolmikielinen julkaisu on postitettu kaikkiin Suomen kirjastoihin hyödylliseksi työvälineeksi kaikille kirjastoammattilaisille.

Julkaisun on laatinut Kirjastoalan etiikkatyöryhmä, jonka toimeksiantajina olivat Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura.

Kirjastotyön eettiset periaatteet (PDF)