Mitä Kirjastoseura tekee? 

Julkaisut

Yleisten kirjastojen tilastot 2017 infografiikka A2

lataa PDF tästä

Kirjastojen taloudelliset vaikutukset (2017)

Suomen kirjastoseura teetti selvityksen kirjastojen vaikuttavuudesta, selvityksen toteutti Oxford Research Oy. Lataa selvitys alla olevista linkeistä suomeksi tai ruotsiksi.

KIRJASTOJEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET (PDF)

BIBLIOTEKENS EKONOMISKA EFFEKTER (PDF)

Ifla Global Vision -työpajojen raportit (2017 ja 2018)

Kirjastoalan kansainvälinen järjestö Ifla (International Federation of Library Associations) käynnisti keväällä 2017 Global Vision -projektin. Tavoitteena on vahvistaa kirjastojen ääntä maailmanlaajuisesti. Ensimmäinen Suomen Global Vision -työpaja järjestettiin 20. syyskuuta Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa Kaisa-talossa.  Toisen kierroksen työpaja toteutettiin toukokuussa 2018.

Työpaja toteutettiin Iflan tarjoaman mallin puitteissa ja raportit ovat englanninkielisiä.

Työpajan 2018 raportti

Työpajan 2017 raportti

Selvitys kirjastoalan koulutuksesta (2017)

Suome kirjastoseuran koulutus- ja tutkimustyöryhmä selvitti  kirjastoalan koulutusta Suomen kirjastoseuran hallituksen toimeksiannosta. Selvitystä käytetään taustatietona ja Kirjastoseuran edunvalvonnan tukena.

Selvitys kirjastoalan koulutuksesta

Kirjastoautoselvitys (2016)

Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin kaikille yleisille kirjastoille ja siihen vastasi 76 kirjastoautopalvelua.

KATSO YHTEENVETO KYSELYSTÄ (PDF)

Library Journal (2014)

Suomen kirjastoseuran julkaisemasta Kirjastolehdestä tuotettiin englanninkielinen versio Lyonin IFLA WLIC 2014 -konferenssia varten.

Lehden saat ladattua sähköisenä tästä:

Library Journal (PDF)

IFLAn trendiraportti (2014)

Suomeksi (trenditiivistelmät ruotsiksi) julkaistava raportti on IFLAn sivuilta ladattavan englanninkielisen julkaisun tapaan tiivistelmä laajemmasta verkossa olevasta aineistosta. Kyseessä ei ole staattinen raportti, vaan joukko dynaamisia, muuttuvia verkkoresursseja, joiden kehittämiseen kirjasto- ja informaatioalan ammattilaiset voivat osallistua osoitteessa trends.ifla.org.

IFLAn trendiraportti suomeksi pdf
IFLA trendit lyhyesti pdfIFLA trender svenska sammandrag pdf

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (2014)

Suomen kirjastoseura julkaisi vuonna 2014 osana Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisissä kirjastoissa -hanketta kirjastoille suunnatun oppaan mediakasvatuksesta. Julkaisun tarkoitus on rohkaista kirjastojen henkilökuntaa vakiinnuttamaan tavoitteellinen mediakasvatus kirjastoissa sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimijoiden kanssa. Keskeiset suositukset kirjaston mediakasvatuksessa on tiivistetty esitteeseen.

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (31 s.)

Lataa julkaisu tästä (PDF)

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Lataa esite tästä (PDF)

Mediefostran på allmänna bibliotek: rekommendationer och riktlinjer

Ladda ner broschyren här (PDF)

Kirjastoautojen laatusuositus (2013)

Suomen kirjastoseuran Kirjastoautotyöryhmä on koonnut Kirjastoautojen laatusuositukset.

Kirjastoauto on siinä työskentelevän henkilökunnan tärkein, päivittäinen työväline. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kirjastoauton henkilökunta osallistuu täysipainoisesti uuden kirjastoauton hankinta- ja suunnitteluprosessiin heti alusta lähtien.

Kirjastoauton hankinta ja valmistus perustuvat tekniseen erittelyyn, kirjastoautoja koskeviin asetuksiin ja muihin viranomaisten asiaa koskeviin määräyksiin.

Tähän asiakirjaan on koottu yleisiä suunnittelusuosituksia, joista tilaaja voi oman tarjouspyyntönsä määrittelyissä tarpeidensa mukaan poiketa.

Kirjastoautojen laatusuositus (PDF)

Kirjastotyön eettiset periaatteet 

Kirjastotyön eettiset periaatteet on tarkoitettu eettiseksi ohjenuoraksi julkisissa kirjastoissa ja tietopalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Julkaisuun on koottu eettisiä ohjeita, jotka jokaisen kirjastoammattilaisen tulisi ottaa työssään huomioon.

Kolmikielinen julkaisu on postitettu kaikkiin Suomen kirjastoihin hyödylliseksi työvälineeksi kaikille kirjastoammattilaisille.

Julkaisun on laatinut Kirjastoalan etiikkatyöryhmä, jonka toimeksiantajina olivat Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura.

Kirjastotyön eettiset periaatteet (PDF)