Mitä Kirjastoseura tekee? 

Apurahat ja palkinnot

Apurahojen myöntäjärahastot:

 • Helle Kannila -rahasto
 • Suomen kirjastoseuran tutkimus- ja palkintorahasto
 • Suomen kirjastosäätiö
 • Karl-Erik Henrikssonin rahasto

Palkinnot:

 • Mikko Mäkelä -palkinto
 • Hilkka M. Kauppi -palkinto

Apurahat

Helle Kannila -rahasto

Vuonna 2018 apurahoja myönnettiin Kirjastoseuran hallituksen kokouksessa 6.4.2018  pääasiassa suomalaisten kirjastoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden World Library and Information Congress 2018 -konferenssiin osallistumiseksi Malesian Kuala Lumpurissa.

Rahastoon tuli hakemuksia määräaikaan mennessä yhteensä 19 kpl. Haettujen avustusten yhteissumma oli 21 68 €. Jaossa oli Kirjastoseuran hallituksen päätöksen mukaisesti maksimissaan 10 000 € ja niitä myönnettiin 8 200 €.

Rahastosta myönnetään apurahoja sen sääntöjen mukaan vain Suomen kirjastoseuran jäsenille.  

Lisätietoja:

Rauha Maarno, puh. 044 7481801 tai rauha.maarno@fla.fi

Helle Kannila -rahastoa voi tukea maksamalla vapaavalintaisen summan
rahaston tilille Nordea FI64 1572 3000 3731 67 (viestiksi rahaston nimi).

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2 §:n perusteella Suomen kirjastoseura ei ole
perintö- tai lahjaverovelvollinen.

Suomen kirjastoseuran tutkimus-ja palkintorahasto

Tutkimus- ja palkintorahaston apurahalla tuetaan kirjastoalan tutkimusta ja sen julkaisemista. Rahastosta jaetaan Suomen kirjastoseuran jäsenille apurahoja kirjastoalan tutkimukseen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Rauha Maarno, rauha.maarno(at)fla.fi, puh. 044 748 1801.

Suomen kirjastoseuran hallitus päätti 14.1.2016, että vuonna 2016 rahastosta ei myönnetä apurahoja.

Rahastoa voi tukea maksamalla vapaavalintaisen summan rahaston tilille Nordea FI42 1572 3000 3731 75 (viestiksi rahaston nimi). 

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2 §:n perusteella Suomen kirjastoseura ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.

Suomen kirjastosäätiö 

on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti

 • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita
 • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä
 • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa
 • muuta tarkoitustaan edistäää toimintaa
 • Suomen kirjastosäätiö

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia ja
niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin. Säätiön asiamiehenä toimii Anneli
Ketonen. Tiedustelut: puheenjohtaja Rebekka Pilppula, puh. 050 3020563, asiamies
Anneli Ketonen, puh. 040 520 6156.

Säätiön hallituksen jäsenet: 

Rebekka Pilppula, puheenjohtaja
Johanna Vesterinen, varapuheenjohtaja
Jorma Mähönen
Kaisa Hypén
Heli Roisko
Mervi Hietanen

Lisätietoja säätiöstä Kirjastot.fin sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat

Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura perustivat Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuonna 1969 kunnioittaakseen Karl-Erik Henrikssonin
muistoa. Rahastosta jaetaan joka toinen vuosi apurahoja joko kirjastotieteen
tutkimukseen tai ulkomaiseen kirjasto-opintomatkaan.

Fil.tri Karl-Erik Henriksson (1919-1969) oli Helsingin yliopiston kirjaston
ulkomaisen osaston esimies. Hän oli Kirjastolehden toimituskunnan jäsen yli 20
vuotta ja toimi koko 1960-luvun seuran hallituksessa, myös puheenjohtajana aina kuolemaansa asti.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston yhteyshenkilöt ovat Kirjastoseuran
toiminnanjohtaja Rauha Maarno, rauha.maarno(at)fla.fi, puh. 044 748 1801 ja
Suomen tieteellisen kirjastoseuran edustajana Anne Sämpi,
anne.sampi(at)gmail.com.

Apurahan säännöt ovat saatavissa rahaston sihteeriltä anne.sampi(at)gmail.com
sekä Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtajalta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston adresseja ja A5-kokoisia
kierrevihkoja
saa tilata Suomen kirjastoseurasta (p. 044-522 2941). Adressin hinta
on 15 euroa ja kierrevihkon hinta 10 euroa. Rahat maksetaan suoraan Karl-Erik Henrikssonin rahaston pankkitilille Nordea FI76 2185 2001 0216 57.

Rahastosta ei jaeta apurahoja vuonna 2016.

Palkinnot

Mikko Mäkelä -palkinto

Seuran tutkimus- ja palkintorahastosta jaetaan ehdotusten perusteella vuosittain
Mikko Mäkelä -palkinto, jonka voi saada tunnustuksena kirjastoalalla tehdystä pitkäaikaisesta tai muuten ansiokkaasta käytännön työstä, joka usein jää
huomaamatta. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Hilkka M. Kauppi -palkinto

Palkinto myönnetään kirjastoalalla tehdystä teosta ja työstä, joka on edistänyt
kirjastoalan kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä avartanut alaan liittyviä
näkemyksiä. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Kirjastoseuran hallitus ottaa vastaan ehdotuksia palkinnonsaajiksi  31.3.2018 mennessä. 

Lue lisätietoja

Ansiomerkit

Kirjastoseuran ansiomerkkejä voidaan myöntää tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta. Ansiomerkin myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään kahdenkymmenen ja hopeinen vähintään kymmenen vuoden toiminnasta. 100-vuotisjuhlavuoden ansiomerkki myönnetään Kirjastoseuran jäsenille tunnustuksena aktiivisesta ja innovatiivisesta kirjastotyöstä.

Ansiomerkkisäännöt

§ 1 Tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta Suomen kirjastoseura myöntää ansiomerkkejä.

§ 2 Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään viidentoista (15) ja hopeinen vähintään viiden (5) vuoden toiminnasta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta.

§ 3 Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus kirjaston toiminnasta vastaavan lautakunnan tai vastaavan elimen tai kirjaston tekemän esityksen perusteella. Perusteluissa on mainittava asianomaista koskevat henkilötiedot ja tiedot siitä missä kirjastoalan viroissa tai luottamustoimissa asianomainen toimii tai on toiminut sekä tiedot asianomaisen mahdollisesta muusta kirjastolaitosta edistävästä toiminnasta tai kuvaus ansiokkaasta teosta. Suomen kirjastoseuran hallitus voi myöntää ansiomerkkejä omasta aloitteesta.

§ 4 Ansiomerkin maksaa esityksen tekijä. Kultaisen ansiomerkin hinta on 100,00 euroa, hopeisen 65,00 euroa.

§ 5 Ansiomerkki on tarkoitettu kannettavaksi joko alueellisissa, valtakunnallisissa tai kansainvälisissä kirjastotilaisuuksissa tai kunnallisissa juhlissa.

Ansiomerkin on suunnitellut taiteilija Ralf Oivo v.1960. Merkki otettiin käyttöön Kirjastoseuran 50-vuotisjuhlavuonna 1960.

Kunniakirjan on suunnitellut taiteilija Maire Peiponen.

Kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkki

Kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkkiä voi hakea aktiiviselle ja innovatiiviselle kirjastoammattilaiselle.

Tunnustus on hopeinen etsattu emalipinssi, jossa etupuolella Kirjastoseuran logo ja takana teksti Suomen kirjastoseura. Merkin hinta on 30 euroa. Ansiomerkkiä teetettiin Kirjastoseuran 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 100 kappaletta.

Osoita esityksesi ansiomerkin saajasta Suomen kirjastoseuran hallitukselle Kirjastoseuran toimistoon (Runeberginkatu 15 A 6, 00100 Helsinki 10), sähköpostilla info(at)fla.fi