BRIEFLY IN FINNISH
LYHYESTI SUOMEKSI

LIBRARIES FOR ALL

Libraries for All -hankkeessa parannetaan näkövammaisten henkilöiden tiedon saatavuutta Tansaniassa. Projektia toteuttaa Suomen kirjastoseura yhdessä tansanialaisten ja suomalaisten kumppaneidensa kanssa. Suomen ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen, joka kattaa n. 90 % projektin kuluista.

Projektin tavoitteena on tuoda saavutettavaa materiaalia ja palvelua Tansanian yleisiin kirjastoihin, joista hankkeessa on mukana isoimmat kaupungit Dar er Salaam ja Dodoma. Hyödynsaajina projektissa ovat näkövammaiset henkilöt näissä kaupungeissa. Hanketta toteutetaan parantamalla yleisten kirjastojen palvelutasoa ja tukemalla vammaisten mahdollisuuksia käyttää kirjastoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää kahden tansanialaisen kumppanin, Tanzania League of the Blind (TLB) ja Tanzania Library Services Board (TLSB), vaikuttamistyötä ja sitä kautta mahdollisuuksia inklusiivisten kirjastopalvelujen tuottamiseen myös jatkossa.

Kirjastoseuran tärkeimmät hankekumppanit ovat:

Tanzania Library Services Board, joka vastaa Tansanian julkisten kirjastopalveluiden järjestämiestä koko maassa

Tanzania League of the Blind, tansanialainen kansalaisjärjestö, joka on yksi maan tärkeimpiä näkövammaiskysymysten asiantuntijoita

Vammaiskumppanuus ry, suomalaisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö; sekä erityisesti yksi sen jäsenjärjestöistä, Näkövammaisten liitto

Celia, saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Suomessa

Koska hankkeen pääkielenä on englanti ja hankkeella on yleisöä ympäri maailmaa, on Kirjastoseurassa päätetty, että hankeviestinnän ensisijainen kieli on englanti.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Minna Mohr
minna.mohr@fla.fi

Hankkeen aloitushetkellä Tansaniassa on vain vähän näkövammaisille henkilöille suunnattuja kirjastopalveluita. Kuva on otettu 2017 Dar es Salaamissa, Uhuru Mchanganyikon vammaisille lapsille suunnatun koulun kirjastohuoneessa.