Kansainvälinen toiminta kirjastoalalla

Kansainvälistyminen työssä ja opiskellessa

Opiskeluvaiheessa kansainvälistä kokemusta voi saada vaihdon ja työharjoittelun ohella myös osallistumalla esimerkiksi kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoiden järjestämään BOBCATSSS-symposiumiin, joka pidetään vuosittain jossakin eurooppalaisessa yliopistossa. Jokaisen symposiumin organisoi yhdessä opiskelijat vähintään kahdesta korkeakoulusta. Lisätietoa: http://euclid-lis.eu/events/bobcatsss/

Vaihdot 

Erasmus+

Kirjastot voivat hakea apurahaa aikuiskoulutuksen toimijoille tarkoitetussa ohjelmassa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/aikuiskoulutukselle

Korkeakouluille suunnatussa ohjelmassa toteutetaan myös henkilöstövaihtoa, johon voi hakeutua oman organisaation kautta: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle

Katso myös CIMO – Center for International Mobility, http://www.cimo.fi/

Kannattaa tutustua esimerkiksi CIMO:n laatimaan Kansainvälisyyttä kaikille -hankkeen esitykseen, jonka materiaali soveltunee myös kirjastoille. http://www.cimo.fi/tasa-arvo

Työpaikka ulkomailta 

IFLA ylläpitää kirjastoalan työpaikkojen sähköpostilistaa, johon voi liittyä ja sitä kautta seurata avoimia työpaikkoja ulkomailla. Liittyminen osoitteessa http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/subrequest/libjobs .

YK:n asiantuntija-vapaaehtoisille suunnatun UN voluntaries -ohjelman (https://www.unv.org) kautta saattaa myös saada työpaikan, mutta kirjastoalan työt eivät tässä ohjelmassa ole kovin yleisiä. Yleensä työtehtävän pituus on 6-12 kk ja vaatimuksena on relevantti työkokemus sekä vähintään 25 vuoden ikä. Työstä ei saa varsinaista palkkaa, mutta palkkio kattaa päivärahan ja vakuutuksen. 

Hyvä paikka etsiä kirjastoalan töitä on INALJ, http://inalj.com/, joka tunnettiin aiemmin nimellä ’I need a library job’. Työpaikkailmoitusten lisäksi sivusto tarjoaa myös lukuisia artikkeleita liittyen mm. verkostoitumiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

 

Kansainvälinen toiminta omassa kirjastossa

 

Kirjaston toiminta voi olla kansainvälistä, vaikka kirjastolla ei olisi suoraa kansainvälistä yhteistoimintaa. Tällaista toimintaa voivat olla kansainväliset ja monikulttuuriset tapahtumat sekä yhteistyö paikallisella tasolla. Tämä tarkoittaa kirjastoissa järjestettäviä kansainvälisiä kulttuuritapahtumia, kuten vaikkapa lukuhetkiä, musiikkitapahtumia, kielikahviloita, keskustelutilaisuuksia, taidekäsityötilaisuuksia, muotinäytöksiä tai ruokakulttuuritapahtumia.

 

Kirjastoissa voidaan silti tuoda paremmin esiin myös kansainvälisyyden näkökulmia ja hyötyä yhteistyöstä ulkomaisten kirjastojen kanssa. Mahdollista olisi esimerkiksi ahkerammin järjestää tilaisuuksia, joissa kuullaan työntekijöiden – ja asiakkaiden – sekä yhteistyökumppaneiden (esim. oppilaitokset) ja järjestöjen (YK, Punainen Risti) kokemuksia eri kulttuureista koskien valittuja teemoja. Näitä teemoja voivat olla kirjastot, työnteko, opiskelu, yhteiskunta, kehitysyhteistyö ja avustustyö ym.

 

Kirjastot voivat osallistua NAPLE Sister Libraries -ohjelmaan (https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/). Eurooppalaiseen ohjelmaan osallistuu 14 maata ja yhteensä tähän mennessä 99 kirjastoa. Ohjelman avulla omalle kirjastolle etsitään sopiva yhteistyökumppani. Ohjelma on avoin ja osallistujat määrittelevät sen sisällön. Rahoitusta ohjelma ei tarjoa, vaan lähtökohtana on yhteistyö, josta ei tule kustannuksia.