Kansainvälinen toiminta kirjastoalalla

Hankkeet ja apurahat kansainvälisessä toiminnassa 

Apurahat

Kirjastot, Aluehallintovirasto (AVI), Suomen kirjastoseura ja erilaiset säätiöt tukevat osallistumista kansainvälisiin koulutuksiin, seminaareihin ja konferensseihin. Mahdollisuus saada rahoitusta kasvaa huomattavasti, mikäli saa esityksen tai posterin mukaan ohjelmaan. Myös suurilla kansainvälisillä kirjamessuilla (esim. Göteborg ja Frankfurt) on seminaariohjelmaa, jossa voi pitää esityksen tai esitellä oman kirjaston toimintaa posterilla. Aluehallintovirasto järjestää myös kirjastoihin opintomatkoja, joihin voi päästä mukaan. 

Seminaarien esityksiä kannattaa seurata ja hakemusten tekemistä opetella, vaikka oma hakemus ei heti menisikään läpi. Hakuprosessit auttavat ymmärtämään apurahahakujen vaatimuksia ja edellytyksiä kotimaassa sekä toisaalta vertailemaan erilaisten esitysten tasoa kansainvälisesti ja siten suhteuttamaan myös omia tavoitteita niihin. Hakujen kautta voi myös verkostoitua, kun kontakteja syntyy lisää hakuprosessin aikana – kannattaa jaksaa pitää teemoja yllä myös seminaarien jälkeen! 

Tässä listattuna kotimaisia apurahojen rahoituskanavia: 

Oman kirjaston avustusten myöntäminen on aina tapauskohtaista. Muiden rahoituskanavien hakuedellytyksistä ja hakuprosesseista löytyy tietoa niiden verkkosivuilta. 

Hankkeet

Hankkeisiin voidaan saada tukea kotimaassa esimerkiksi kunnilta, aluehallintovirastolta tai opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun löytyy useita kansainvälisiä järjestöjä ja rahoittajia, joiden vaatimustasot toisaalta ovat korkeammat. 

Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi: 

 • Pohjoismaiset säätiöt (kts. esim. Nordic Library Week, joka järjestetään aina marraskuussa, pohjoismaisesta yhteistyöstä yleisesti lisätietoa osoitteesta www.norden.org )
 • Bill & Melinda Gates Foundation -hyväntekeväisyyssäätiö, https://www.gatesfoundation.org/
  (suurin osa säätiön rahoituksesta tosin myönnetään yhdysvaltalaisille organisaatioille)
 • IREX-järjestö, International Research & Exchanges Board, https://www.irex.org
  (työ- ja harjoittelupaikat, koulutus)
 • Read Global -järjestö, Rural Education and Development Global, http://www.readglobal.org/ .
  Järjestö perustaa maaseutuyhteisöihin kirjasto- ja neuvontakeskuksia, jotka toimivat täysin paikallisen yhteisön voimin ja sen omistuksessa. Read Global ei tarjoa rahoitusta, mutta sen kautta saattaa päästä osallistumaan järjestön omiin hankkeisiin.
 • Book Aid -järjestö, https://bookaid.org/.
  Tarjoaa kirjalahjoituksia eri puolille maailmaa. Järjestöllä on lisäksi erilaisia hankkeita ja ohjelmia, joilla kehitetään kirjastoja ja koulutetaan opettajia ja kirjastoammattilaisia.
 • EIFL-järjestö, Electronic Information for Libraries, http://www.eifl.net/.
  Järjestö tekee yhteistyötä kirjastojen kanssa tarjoten mahdollisuuksia tiedonsaantiin koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteisöjen kestävässä kehityksessä. Järjestö tarjoaa myös apurahoja julkisille kirjastoille uusien, innovatiivisten palvelujen toteuttamiseen. Verkkosivuilta löytyy myös koulutusmateriaalia, esimerkiksi webinaareja.

Kehitysyhteistyön rahoituslähteistä esimerkkeinä 

Suomessa toteutettuihin kansainvälisiin hanke-esittelyihin sekä näihin liittyviin erilaisiin rahoitusmuotoihin on hyvä tutustua Kirjastokaistan kautta katsomalla videotallenteet Suomen kirjastoseuran ”Kirjasto vientituotteena?” -kehitysyhteistyöseminaarista (https://www.kirjastokaista.fi/kansainvalinen-yhteistyo/).