Kansainvälinen toiminta kirjastoalalla

Kansainvälinen toiminta kirjastoalalla 

Kansainvälisyys kuuluu kaikille! Kirjastojen kannattaa ottaa vastuuta kansainvälisestä yhteistyöstä koko organisaation tasolla sekä kannustaa ja tukea yksittäisiä työntekijöitä osallistumaan kansainväliseen toimintaan. 

Kirjastoalan oppilaitokset antavat Suomessa erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen vaihto-opiskelun tai lyhyiden harjoittelujen kautta. Ongelmana on joskus pidetty vaihdossa ohjelmien ja kielten yhteen sopivuutta, kuten koulutusohjelmien tarjonnan saatavuutta esimerkiksi englanniksi. 

Yksi tapa saada yksityiskohtaisempaa tietoa kirjastoalan kansainvälisestä toiminnasta Suomessa on kysyä tällaiseen toimintaan osallistuneilta henkilöiltä heidän kokemuksistaan. Näitä voi tiedustella oman alueen kirjastoihmisiltä, tai vaikkapa järjestämällä tilaisuuden kokemuksien jakoa varten - erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin, seminaareihin ja pidempikestoisiin koulutuksiin osallistuneita on kuitenkin paljon ympäri Suomen. Osallistujat jakavat yleensä mielellään tietoa kokemuksistaan. 

Alle on koottu linkkejä Kirjastoseuran tuottamiin alan kansainvälisyyteen liittyviin julkaisuihin.

- Syksyllä 2020 Kirjastoseura toteutti alan kansainvälisyyskyselyn, jonka keskeisest tulokset on koottu oheiseen diasarjaan.

- Kevään 2018 aikana Kirjastoseuran ensimmäisen mentorointiohjelman osallistujat keräsivät tietoa mahdollisuuksista kansainväliseen toimintaan kirjastoalalla ja järjestimme syksyllä 2018 seminaarin aiheestaa. Jaoimme linkit neljälle alasivulle:

Pyrimme päivittämään ja täydentämään sivuja säännöllisesti.