Kirjastopäivien 2015 esityksien materiaaleja

KESKIVIIKKO 10.6.
Uudistuva kirjasto

10.00 – n. 12.00    AMMATTITAPAAMISET

13.00 – 13.15     TERVETULOA KIRJASTOPÄIVILLE SEINÄJOELLE
Rehtori Irene Turenius, Seinäjoen kaupunginhallitus
Puheenjohtaja Jukka Relander, Suomen kirjastoseura

13.15 – 14.00      KULTTUURI, DEMOKRATIA, KIRJASTOT
Elävä kirja ja internetin haaste. FT Teemu Keskisarja

14.00 – 14.30     Missä mennään kirjastolain uudistamisessa? johtaja Hannu Sulin, OKM

15.00 – 17.30     KIRJASTOJEN TULEVAISUUS – keskustelu.
Vetäjänä Päivi Jokitalo

15.00 – 15.30    Salamapuheet
Millainen kirjasto?
Yliopistonlehtori Vesa Suominen, Oulun yliopisto & Kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto, Helsingin kaupunginkirjasto
Keskustelu

15.50 -16.20     Tulevaisuuden kirjasto
Osastonjohtaja Jarkko Rikkilä, Tampereen kaupunginkirjasto & Kirjastonjohtaja Jenni Joru, Toenperä
Keskustelu

16.40 – 17.10     Kirjastoammattilainen 2020 Arvostus, osaaminen, palkkaus
Toiminnanjohtaja Jussi Näri, Kumula, Tietopalveluvirkailija Antti Pajala, Jyty, JHL:n edustaja
Kirjastoalan järjestöjen yhteistyöryhmä Minerva
Keskustelu – n. 17.30

TORSTAI 11.6.
Lukeminen ja uudet lukutavat

9.00 – 10.00     LUKEMISEN TAVAT
9.00-9.30   Kirjailijapuheenvuoro. Tommi Liimatta: Elämä ja teokset
9.30-10.00 Tutkijapuheenvuoro. FT Kaisa Leino: Monilukutaito ja lukeminen verkkotekstien aikakaudella

10.30 – 11.30      KAIKKI LUKEMAAN
10.30 – 10.40     Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen esittely, projektisuunnittelija Jaakko Tiinanen
10.40 – 11.00     Kerhosta lukukipinä. Erityisesti hitaille lukijoille suunnatut kerhot innostivat eteläpohjalaislapsia lukemaan. Lukukerhokoordinaattori Sara Tuisku
11.00 – 11.30    Maahanmuuttajien lukeminen. Lehtori Juli-Anna Aerila

11.30 – 13.00     LOUNASTAUKO
Tutustuminen näyttelyihin

13.00 – 14.00     MOBIILI MUUTTAA OPETUSTA JA LUKEMISTA
13.00 -13.30 Kaunokirjallisuutta mobiilin avulla
Uudet teknologiat lukion kirjallisuuden opetusta elävöittämässä. Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Hanna Naalisvaara,Laanilan lukio, Oulu
13.30 – 14.00 Tabletit ja oppiminen – tablet-koulun rehtorin näkökulmia oppimisen ja koulun muutokseen johtava rehtori, KT Mikko Ripatti, Savonlinnan normaalikoulu

14.30 – 15.00     Kirja internetin tai pelin osana Vanhempi tutkija Harri Ketamo, Satakunnan ammattikorkeakoulu

15.00 – 17.00    Mobiilicaset ja keskustelua
Puheenjohtajana toimii Leena Elenius SeAMK

15.00-15.30 Mediataikuri -hanke
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista medialukutaitoa oppimassa
Esiopetuksen ja kirjaston mediakasvatuksellinen yhteistyömalli
Projektikoordinaattori  Lea Kuusirati, Helsinki

15.30-16.00 Mobiililaitteet ja mobiilitehtävät – innosta ja osallista
Pedagoginen informaatikko Elina Kauppila Oulun kaupunginkirjasto

16.00-16.30 Mobiilisuunnistus, Turun yhteistyötä Gamelabin kanssa
Kirjastovirkailija Antti Impivaara, Turun kaupunginkirjasto

Keskustelua

15.30 – 17.00   TYÖPAJAT

  • Nuortenkirjastotyöryhmä, sarjakuvatyöpaja: (MEGA-sali, D-rakennus) Sarjakuva työvälineenä kirjastossa Petri Koikkalainen
    Osallistavalla luennolla mietimme sarjakuvan käyttöä kirjastoissa, käymme läpi erilaisia paja- ja kurssimuotoja, sekä jokaisen omaksi työvälineeksi yksittäisiä tehtäviä ja kokonaisuuksia. Sarjakuvaan työvälineenä: miten se toimii erilaisten teemojen käsittelyssä ja jäsentämisessä, kuinka huijata lukemaan sarjakuvan avulla ja miten se helpottaa luetun ymmärtämistä. Luennon aikana käydään läpi sarjakuvan perusteita ja tarjotaan perustaitoja sarjakuvatehtävien ohjaukseen. Osallistujat saavat erilaisia tehtäväpohjia, joita muokataan ja ideoidaan henkilökohtaisiksi työvälineiksi. Petri Koikkalainen on sarjakuvataiteilija ja -opettaja. Hän työskentelee Helsingissä Sarjakuvakeskuksen toimintavastaavana.

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän työpaja: (Bell-sali, 2 krs) SisterLibraries – käytännön kansainvälisyyttä monipuolisesti. Saat tietoa miten löytää kansainvälinen sisarkirjasto, ideoidaan käytännön yhteistyötapoja, puhutaan avustuksista, apurahoista ja kv-vaihdosta. Kulttuurikirjastonhoitaja Kaisa Kytömäki ja IFLA Sisters Library ohjelmakoordinaattori, informaatikko Ulla Pötsönen

  • Kotipalvelu- ja laitoskirjastotyöryhmän työpaja: (A210 luokka, 2 krs) ”Missä on pianon avain?”  eli  miten järjestät tilaisuuden senioreille. Vetäjä kirjastonhoitaja Leena Laakso

Rinnakkaisohjelma: Hankkeita ja työkaluja (Auditorio 3)

9.00 – 10.00     HANKEKIMARA
9.00 – 9.30 Mitä sadut kertovat digitalisoituvasta työelämästä? Koulutusjohtaja Pekka Uotila, Mikkelin amk

9.30 – 10.00 Tsekkaa tää! Koulutuspäällikkö Sari Mäkinen-Laitila ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelman opiskelijat esittelevät valitsemansa kiinnostavat hankkeet yleisten kirjastojen hankerekisteristä.

13.00 – 14.00    VALTAKUNNALLISET PALVELUT & TYÖKALUT
Kirjastojen yhteistyö tiivistyy

13.00-13.20 E-aineistojen yhteiskilpailutus – mitä konsortiolla mielessä?
E-informaatikko Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio

13.20-13.40 Vaski rakentaa Finnasta ja Kirjastot.fi-palveluista uutta sivustoa – sopiiko myös muille kirjastoille? Projektipäällikkö Susanna Sandell, Turun kaupunginkirjasto ja johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi

13.40-14.00 Luettelointi uuteen uskoon – voiko metatietoprosessin uudistaa?
Suunnittelija Anu Jäppinen, Helsingin kaupunginkirjasto – yleisten kirjastojen keskuskirjasto

14.00 -14.30    TAUKO

Mitä jo nyt käytettävissä digioppimiseen

14.30-15.00 Kirjasampo ja eKirjasto. Toimittaja Tuomas Aitonurmi, Kirjasampo.fi

15.00-15.40 Yleisten kirjastojen digitoitu aineisto näkyväksi, Päivi Litmanen-Peitsala, Digitointi yleisissä kirjastoissa -hanke, Kirjastot.fi

15.40-16.00 Musiikkikirjastojen antia verkossa, Musiikkikirjastonhoitaja Tuomas Pelttari, Kirjastot.fi

10.30-11.30 SOMEKLINIKKA (JOB-huone) Kirjasto, kyläkeskus myös verkossa. Sometohtorina erikoiskirjastovirkailija Janne Palander, Helsingin kaupunginkirjasto

PERJANTAI 12.6.
Osaaminen ja työkalut

Posterit ja hankkeet. FRAMI aula, 2. krs. Esittelyt klo 10.15-11.15

OSAAMINEN, OPPIMINEN (Auditorio 1-3)

9.00 – 9.45 Luovasti töissä? asvatustieteen professori  Juha T. Hakala, Jyväskylän yliopisto

10.15 – 12.00    OSAAMINEN, OPPIMINEN
10.15-10.45 Miten pitää omaa osaamista ajan tasalla. Osaamiskartoitus ja työkalut, Tampereen yliopisto. Koulutuspäällikkö Teemu Rauhala
10.45-11.15 Mediakuratointi – miten hallita tietovirtaa. VM Ilkka Olander, Sometek
11.15-11.45 Tiedonseurantataidot osana tiedonhankintaa. Informaatikko Leena Elenius, SeAMK
11.45-12.00 Opiskelua ja opinnäytetyötä. Kirjastoalan mediataidot. Tradenomi Sara Lahtinen, SeAMK

12.00 – 13.00     TEKIJÄNOIKEUDET & TIETOSUOJA
12.00-12.30 Kirjastot ja yksityisyys? Miten kirjastot turvaavat kansalaisten tietosuojan ja yksityisyyden? Lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto

12.30-13.00 Tekijänoikeuden rajat, luvat ja lisenssit. PsM Tarmo Toikkanen

10.15 – 11.15 SOMEKLINIKKA (JOB-huone) Kirjasto, kyläkeskus myös verkossa. Sometohtorina erikoiskirjastovirkailija Janne Palander, Helsingin kaupunginkirjasto