HALLITUSEHDOKKAAT KAUDELLE 2020-2021

 

Hallitusehdokkaat 

Kirjastoseuran vuosikokouksessa ke 5.6.2019 Helsingissä valitaan puheenjohtaja kaudelle 2020-2021, neljä (4) hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2020-2021 ja kolme (3) hallituksen varajäsentä vuodelle 2020. Vaalitoimikunnalle on tähän mennessä esitetty puheenjohtajaksi  yhtä (1) ja hallituksen jäseniksi tähän mennessä kahdeksaa (8) henkilöä. Ehdolle voi asettua vielä vuosikokouksessakin. Ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset: 

 1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.
 2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  
 3.  Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä)

Kirjastoseuran puheenjohtajaehdokas kaudelle 2020-2021:  

Silvia Modig
42, toimittaja, Helsinki

Silvia Modig

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla 

Olen Silvia Modig, 42-vuotias paljasjalkainen Stadilainen, joka on ollut aktiivinen kirjaston käyttäjä jo lapsuudesta. Sydäntä lähellä on jalkapallo kaikissa muodoissa. Yöpöydällä on Hans Roslingin Faktojen maailma ja pino dekkareita. Olen toiminut kansanedustajana kaksi kautta ja kaupunginvaltuuttettuna kolmatta kautta. Uskon kirjastojen olevan tärkeä keino ehkäistä eriarvoisuutta ja lisätä niin lukutaitoa, medianlukutaitoa kuin osallisuutta yhteiskunnassa laajemmin.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

- Koko kansan digikirjasto. Suomalaiset ovat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa digikirjojen suhteen. Kuntien tarjoamien digikirjojen määrä vaihtelee todella suuresti. Voimavarat kannattaa yhdistää, jotta saamme kaikille mahdollisuuden myös digitaaliseen materiaaliin.

- Meidän on puolustettava kirjastojen ammattilaisia. On varmistettava että kirjastojen henkilökunnalla on mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja tietojen ja taitojen kehittämiseen nopealla vauhdilla muuttuvassa ympäristössä.

- Haluaisin saada ammattilaiset vielä laajemmin innostumaan Kirjastoseurassa vaikuttamisessa. Haluan myös tehdä meidän apurahoista tunnetumpia, jotta ammattilaiset näkisivät niissä mahdollisuuden itsensä ja osaamisensa kehittämiseen sekä kansainväliseen verkostoitumiseen.

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä)

Kirjastoilla on edelleen suuri merkitys lukutaidon kehittymiseen. Olemme myös suurin digituen tarjoaja. Panostamalla kuntien mahdollisuuksiin ylläpitää laaja kirjastoverkko, panostatte lukutaitoon ja eriarvoisuuden torjuntaan. #kirjasto # demokratia # lukutaito 

Kirjastoseuran hallitusehdokkaat kaudelle 2020-2021:

Alla ehdokasesittelyt ja vastaukset kysymyksiin. Hallitusehdokkaat on esitelty aakkosjärjestyksessä.

 • Kirsi Korhonen
 • Virpi Lahdensuo
 • Sirpa Manner
 • Mikko Paajala
 • Jarkko Rikkilä
 • Nina Sipola
 • Elina Suomalainen
 • Anni Tormas

Kirsi Korhonen
56, filosofian maisteri, sapattivapaalla, Helsinki

mahdolliset lisäkysymykset: kirsi.k.korhonen(at)gmail.com

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Olen viestinnän, erityisesti vaikuttajaviestinnän ja johtamisen ammattilainen, jolla on monipuolinen työura kulttuurin ja koulutuksen eri osa-alueilta ja laajat yhteiskunnalliset verkostot. Olen myös utelias yhteiskunnallisten asioiden ja medianseuraaja. Lukutoukka – ja ylpeä siitä! Koulutus ja sivistys ovat mielestäni tasaarvoisen yhteiskunnan rakennuspilarit. Sydämeni sykkii kirjastoille, ja siksi haluan toimia aktiivisesti kirjastokentän hyväksi.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

- Kirjastojen toimintaedellytysten turvaaminen

- Kirjastojen arvostuksen vahvistaminen

- Kirjastojen tunnistaminen elinikäisen oppimisen tukijana

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Menestystä työhön @SuomenEduskunta ja terveiset lähikirjastostani! #lukeminen,#opiskelu, #lainaaminen, #digioppiminen ja #yhteisöllisyys – jokaiselle jotakin.Kirjastomme jatkossakin oiva satsaus tasa-arvoon, osaamiseen ja hyvinvointiin.Tervetuloa vierailulle! @kirjastoseura

 

Virpi Lahdensuo
36, kirjastonhoitaja, tapahtumatyöryhmän vetäjä, Salon kaupunginkirjasto/pääkirjasto, Salo

mahdolliset lisäkysymykset: virpi.lahdensuo(at)salo.fi

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Olen reipas ja heittäytyvä kirjastoalan ammattilainen, jolla on 10 vuoden kokemus yleisissä kirjastoissa työskentelystä. Työskentelen tällä hetkellä Salon pääkirjastossa kirjastonhoitajana, vakipesti alkoi syksyllä 2017. Suuren osan työajastani vie tapahtumatyöryhmä, joka elvytettiin reilu vuosi sitten ja jonka motivoitunut vetäjä olen. Lisääntynyt tapahtumatuotanto onkin saanut kiitettävää palautetta asiakkailta.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

- Luku- ja digitaidot kuntoon kaiken ikäisille.

- Uuden tiedon tuottaminen kirjastojen esimiestyöstä.

- Kirjastoseuran tekemän työn merkitys enemmän esille.

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Käy kirjastossa, myös maakuntamatkoilla. Kirjastot tekevät tärkeää työtä kuntalaisten hyvinvoinnin, sivistyksen ja aktiivisuuden edistämiseksi tarjoamalla tapahtumia, taidetta ja muuta ajanvietettä sekä tietotekniikkaa ja paikallista meininkiä. Tervetuloa tutustumaan! 

Sirpa Manner

toimitusjohtaja, Hublet Oy, Espoo

mahdolliset lisäkysymykset: sirpamikkonen12(at)gmail.com

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Olen innokas kirjojen ja kirjastojen ystävä, joka on saanut tehdä yhteistyötä kirjastojen kanssa jo lähes 10 vuotta. Nykyisessä tehtävässäni työskentelen kirjastojen kanssa ympäri maailmaa, mikä tuo valtavasti uutta näkökulmaa kirjastojen haasteisiin. Olen kerännyt työkokemukseni yrityselämässä kirjasto-, media- ja elektroniikka-alalla ja tottunut toimimaan muutoksien keskellä etsimässä ratkaisuja, joilla rakennamme tulevaisuutta. Haluan tehdä töitä sellaisten asioiden kanssa, joilla on merkitystä meidän tulevaisuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Siksi haluan olla mukana kehittämässä kirjastoalaa.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

- digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet kirjastojen toiminnan kehittämisessä

- kansainvälisyyden lisääminen

-kirjaston palveluiden tunnettuuden ja markkinoinnin lisääminen

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Vietä päivä kirjastossa ja tutustu sen monipuolisiin palveluihin. Suomalaiset kirjastot ovat maailman huippuluokkaa. Pidetään huoli, että jatkossakin meillä on parhaat edellytykset tarjota monipuolisia ja kehittyviä kirjastopalveluita. Sitä kautta kirjastot omalta osaltaan mahdollistavat, että pärjäämme kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa maailman onnellisimpana kansana.

 

Mikko Paajala
44, kirjastonhoitaja, Oulun kaupunginkirjasto, Oulu

mahdolliset lisäkysymykset: Twitter: @Galactus5001

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Alalla vuodesta 1995. Kirjastoalan tradenomi ja maisteri. Työhistoriaa kolmesta eri maakunnasta sekä yleiseltä että tieteelliseltä puolelta. CV:ssä melkein kaikki tittelit kirjastoavustajasta kirjastotoimenjohtajaan. Juon inkiväärilimsaa ja tunnen ihmisiä.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

-Lobbaus kuntien perusrahoituksen puolesta. Kirjasto on kunnallinen palvelu, jonka laatu riippuu päättäjistä. 

-Yhteistyöllä vaikuttavuutta. Varsinkin pienten kuntien kirjastot voivat antaa paljon enemmän yhteisöilleen tekemällä yhteistyötä ennakkoluulottomasti. 

-Ammatillinen arvostus. Kirjaston henkilökunta tekee yhä vaativammaksi muuttuvaa asiantuntijatyötä, jossa on kovat koulutusvaatimukset. Kuva kirjojen piippauksesta keskeisenä ammattiosaamisena pitää muuttaa.

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Suomessa on yksi maailman parhaista kirjastolaitoksista, jota kansalaiset suorastaan rakastavat. Siihen panostamalla luodaan yhä merkittävämpi palvelu, jonka yhteiskunnallinen vaikuttavuus ylittää siihen sijoitetut eurot. #kirjastot #moneywellspent

 

Jarkko Rikkilä
koordinaattori, Tampereen kaupunginkirjasto – Alueellinen kehittämistehtävä, Tampere 

mahdolliset lisäkysymykset: jarkko.rikkila(at)tampere.fi, Twitter: @_jarrir_

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Olen 8-vuotiaiden tytärten isä ja PiKe-kehittämiskirjaston koordinaattori. Reilun kymmenen vuoden kirjastotarinani aikana olen työskennellyt niin kirjastonhoitajana kuin palvelupäällikkönä ja luonut uutta toimintaa AKE-työssä. Olen toiminut valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa keskustelemalla kirjastotyön muutoksesta sekä vaikuttanut mm. Kirjastolehden toimituskunnassa. Kokemusta on kertynyt esimiestyöstä, kirjastojen erilaisuuden ymmärryksestä sekä viestinnästä. Vapaa-ajalla kiinnostelevat esimerkiksi koutsaus, kamerat, kitarat ja kiekkoliigat.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

- Tehokkain tapa saada ihmiset mukaan on jalkautua - Ihmiset tekevät kirjaston.

-Suomeen tulee luoda yhteinen e-kirjasto - Tehdään kaikkemme tämän eteen.

-Muutos vaatii uutta suhtautumista osaamiseen - Tuetaan kokeiluja ja kehittämistä.

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Kirjastolaisia innostavat kokemukseni mukaan: 1) Asiakkaiden kohtaaminen 2) Työn monipuolisuus ja 3) Yhteiset arvot (=rakkaus kulttuuriin ja sivistykseen). Kirjastotyö on maailman paras työ, joka motivoi auttamaan ihmisiä. Resursoidaan kirjastot tulevaisuudessakin oikein!

 

Nina Sipola
47, asiakaspalvelupäällikkö, Espoon kaupunginkirjasto, Salla

mahdolliset lisäkysymykset: nsipola(at)gmail.com

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Olen tällä hetkellä asiakaspalvelupäällikkö Espoon kaupunginkirjastossa, jonne tulin vuodeksi tekemään viransijaisuutta kehittyäkseni ammatissani ja toivoakseni myös jakaakseni osaamistani täysin erilaisessa toimintaympäristössä kuin oma kotikuntani Salla on. Työni on lähiesimiestyötä, jossa mielestäni painottuu henkilökunnan vahvuuksien tukeminen, työssä onnistuminen ja sen mahdollistaminen. Elämään suhtaudun uteliaan positiivisella ja kiitollisella asenteella.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

-Korvamerkityn investointimäärärahan palauttaminen kirjastoautoille. Yhdenvertaisesti saavutettavat kirjastopalvelut vaativat kirjastoautopalveluiden turvaamisen autokantaa uudistamalla.

-Koko kansan e-kirjaston edistäminen.

-Lukemiseen innostaminen ja lukemisen brändin nostaminen.

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Tarinoiden ja tiedon kautta saatu ymmärrys elämän monimuotoisuudesta ja taito sanoittaa ja puolustaa omia mielipiteitään on tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta. Rakennetaan yhtenäistä Suomea puolustamalla kirjastoja ja lukemista! #lukuilo #kirjastot

 

Elina Suomalainen
32, FM, opiskelija Turun avoin AMK:ssa, Masku

mahdolliset lisäkysymykset: suomalaisen.elina(at)gmail.com

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Olen Elina Suomalainen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen FM, kolmen lapsen äiti, kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelija; olen luonnonläheinen, henkisen hyvinvoinnin puolestapuhuja ja käsistäni kätevä omatoimiremontoija. Minulla on mieletön muisti, loistava organisointikyky, salamannopea päättelykyky sekä rikas kielellinen ulosanti - oikeakielisyyden periaatteiden tietotaitoa unohtamatta. En juo kahvia ollenkaan, mutta suklaata yritän aina syödä vähän vähemmän.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

Kirjastoseuran työlistalle nostaisin lukutaidon kehittämisen kaikissa ikäryhmissä: tarvitsemme pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn lasten ja nuorten keskuudessa sekä aktiivisen lukutaidon ja -innon ylläpitoa aikuisten, ikäihmisten ja heikkojen lukijoiden kesken. Lisäksi nostaisin työlistalle yleisten kirjastojen rahoituksen kehittämisen, sillä kirjastojen on pystyttävä tarjoamaan lain edellyttämät palvelut ja tehtävät. Tähän liittyen koen tärkeäksi myös kirjastojen digitalisaation ja erityisesti digitaalisten palvelujen ja tuen tarjoamisen ja niiden lisäämisen.

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Hei kansanedustajat! Tiesittekö, että kirjastot tarjoavat lukemattomien opusten lisäksi myös valtavasti muuta aktiviteettia: kirjastokortilla voitte saada käyttöönne esimerkiksi ukulelen, lumikengät tai valokuvataidetta? Vaalikaa siis suomalaista kansanperinnettä.

 

Anni Tormas
34, kirjastonhoitaja, tradenomi YAMK, Euran kunta kirjasto- ja tietopalvelut,  Huittinen

mahdolliset lisäkysymykset: anni.tormas(at)eura.fi

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

Olen kirjastoalan intohimoinen verkostoituja, kehittäjä, keskustelija, kyseenalaistaja ja monipuolisen kirjastotyön osaaja satakunnasta. Minulla on monipuolinen kokemus kirjaston erilaisista työtehtävistä lähi-, omatoimi- sekä pääkirjastossa. Minua motivoi kirjastoammattilaisten osaamisen ja ammatti-identiteetin nostaminen ja jatkuva kehittäminen, sekä kirjastopalveluiden kehittäminen vastaamaan ihmisten tarvetta. Viedään yhdessä kirjastoalaa eteenpäin samaan suuntaan ennakkoluulottomasti ja hyvällä asenteella!

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?  

- Kirjastoammattilaisten osaamisen ja ammatti-identiteetin tukeminen

- Koko Suomen yhteisen e-kirjaston edistäminen edelleen

- Kaikkien kirja-alan toimijoiden ja ammattilaisten lähentäminen entisestään lukutaidon edistämiseksi

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä).

Tiesitkö, että lukutaidolla ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä? Laitetaan perusta kuntoon, huolehditaan me aikuiset lasten ja nuorten lukutaidosta yhdessä. Talkoisiin tarvitaan lainsäätäjät, kirja-alan järjestöt, alan ammattilaiset mm. kirjastoissa, kouluissa sekä jokainen aikuinen lasten ja nuoren lähellä.