HALLITUSEHDOKKAAT KAUDELLE 2019-2020

 

Hallitusehdokkaat 

Kirjastoseuran vuosikokouksessa pe 7.9.2018 Lappeenrannassa valitaan neljä (4) hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2019-2020 ja kolme (3) hallituksen varajäsentä vuodelle 2019. Vaalitoimikunnalle on esitetty hallituksen jäseniksi tähän mennessä neljäätoista (14) henkilöä. Ehdolle voi asettua vielä vuosikokouksessakin. Ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:

 1.    Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

2.    Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi.

3.    Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Kirjastoseuran hallitusehdokkaat kaudelle 2019-2020:  

Maria Bang
Laura From
Riitta Kangas
Jarno Laakso
Virpi Lahdensuo
Kirsi Purhonen
Elina Raitasalo
Anna Roos
Jukka Räisänen
Ari Savikko
Varvara Shumova
Anni Tormas
Siina Vieri
Minna von Zansen

Alla ehdokasesittelyt ja vastaukset kysymyksiin. Hallitusehdokkaat on esitelty aakkosjärjestyksessä.

Maria Bang, 33, palvelupäällikkö, Töölön kirjasto, Helsinki

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto on hyvän elämän, demokratian, sivistyksen ja yhteiskuntarauhan puolella – teen työtä, jolla on tarkoitus.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi.

Olen palkkatyöni ohella toiminut 2 vuotta aktiivisesti Kirjastoseuran hallituksen varajäsenenä. Keväällä 2018 olen mm. kirjoittanut yhdessä Pälvi Kaiposen kanssa mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin kirjastoalan koulutuksen puolesta. Haluan poimia Suomeen alan parhaita käytäntöjä myös ulkomailta, ja pohjoismaisen kirjastoalan johtamiskoulutuksen avulla olen tutustunut moniin kirjastoinnovaatioihin esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Samaan aikaan on hyvä kertoa Suomen kirjastolaisten saavutuksista muualla maailmassa, ja olen mukana esittelemässä Kirjastoseuran mentorointiohjelman tuloksia IFLA 2018 –konferenssissa. Pyrin työssäni jatkuvaan kehitykseen ja olen ollut keskeisessä roolissa luomassa Helsingin kaupunginkirjastoon uutta palvelualuemallia ja tiimirakennetta.

3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Tiesitkö, että peruskoulunsa päättäneistä nuorista 10% eli 6000 nuorta vuosittain ei saavuta riittävää lukutaidon tasoa, joka mahdollistaisi jatko-opintojen suorittamisen? Kirjasto on keskeinen lukutaidon edistäjä, joten sen riittävät aineisto- ja henkilökuntaresurssit ovat ensisijaisen tärkeitä ja kustannustehokkaita keinoja vähentää syrjäytymisriskiä. THL:n tuoreen kustannusarvion mukaan peruskoulun varaan jäävät nuoret aiheuttavat julkishallinnolle keskimäärin 370 000 euron lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkiviin.

 

Laura From, 34, kirjastopalvelupäällikkö, Pirkkala

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto edustaa minulle sekä työtä että vapaa-aikaa päivittäin, mutta kaipaan kirjastossa kiireetöntä hyllyjen välissä haahuilua, jota pääsee nykyään harrastamaan enää kovin vähän.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Vuonna 2017 Kirjastopäivillä törmäsin vanhaan tuttuun, joka esitteli uutta kehitteillä olevaa tuotettaan yhteistyökumppaninsa kanssa minulle. Lyhyen keskustelun jälkeen olimmekin sopineet, että lähdemme suunnittelemaan pilottihanketta Pirkkalaan, missä testaamme heidän tuotettaan asiakkaiden varausten omatoimisen noudon osalta. Hanke on parhaillaan käynnissä ja meillä on suuret odotukset sen vaikutuksista aineiston saatavuuteen.

Asiakkaiden antaessa palautetta kirjastostamme, voi pienenkin asian toteuttamisella olla iso merkitys heille. Eräänä iltana asiakas huomautti, ettei kirjastomme lastenosastolla ole paikkaa, jossa lapsen kanssa voi rauhoittua lukemaan ja katselemaan kirjoja ja samalla vaikka imettämään pienempää sisarusta. Kollegani kanssa siirsimme saman tien aikuistenosastolta sohvan lastenosastolle ja pari kasvia pois tieltä, jolloin saimme asiakkaan toiveen toteutettua ja mukavan lukupaikan kirjastoon. Sohva onkin ollut ahkerassa käytössä siitä lähtien.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Käynnissä olevien rakennushankkeiden vuoksi kunnassamme suunnitellaan tällä hetkellä uusia toimipisteitä ja toimintoja, joissa fokuksen on oltava fyysisten tilojen lisäksi myös henkilöstössä. Omatoimikirjasto ei opasta asiakasta, vinkkaa aineistoa, järjestä tapahtumia tai kehitä toimintaa. Tilastoissa näkyvien fyysisten kirjastokäyntien ja lainamäärien lisäksi tärkeitä toimintoja ovat kaikenikäisten kuntalaisten lukutaidon ja digitaitojen tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Toivon, ettei meidän kunnassamme jatkuvasti tarvitse vastata kysymykseen, mihin kirjastossa tarvitaan henkilökuntaa!

 

Riitta Kangas, 51, palvelupäällikkö, Joensuun seutukirjasto

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto on ollut minulle kasvun ja kasvamisen paikka pienestä saakka, ja toivon että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus löytää kirjaston avulla paikkansa maailmassa.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Paras esimerkki toimeliaisuudesta paljastaa myös heikkouteni, mutta menköön. Erästä työpaikkaa hakiessa osallistuin työpsykologin testeihin, jolloin diagnoosina oli: liiankin ratkaisukeskeinen ihminen. En jää odottamaan, että kuka tekee, vaan laitan itseni samantien likoon - oli sitten kyse roudaamisesta tai kehittämisestä.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Digitaidot koskevat kaikkia kansalaisia, mutta tällä hetkellä tarjottava koulutus oppilaitoksissa ja työpaikoilla ei tavoita kaikkia tai ei ole riittävä jatkuvassa muutoksessa. Kirjasto tavoittaa kaikki tasa-arvoisesti. Onnistuakseen digitaitojen kasvattamisessa kirjasto tarvitsee kuitenkin tukea ja lisäresursseja. Digineuvonta ei onnistu ilman laitteita, hyvin toimivaa it-infrastruktuuria ja henkilöstön lisäkoulutusta. Onnistuessaan kirjasto on osa kansallista menestystarinaa, jonka pohjana on jokaisen kansalaisen erinomainen monipuolinen lukutaito.

 

Jarno Laakso, 40, projektityöntekijä, Oulun kaupunginkirjasto

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto on minulle maailman kulttuuri- ja taideperintöä kunnioittavan yhteisen kodin Elohuone, jota voidaan kehittää yhdessä vielä rohkeammin, ihmisiä aidommin kohdaten ja osuvammin osallistaen, kasvatuksen tueksi ja sivistyksen hyväksi – ja sen kehittämiseen voivat osallistua kaikki, myös ilman vero- tai kellokorttia vaeltavat.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

  • Kirjastonhoitaja Oulun kaupunginkirjastolla, tietopalvelussa (2013 -) Projektityöntekijä: Kirjasto kotouttamisen tukena -projekti (2016–2017) Projektityöntekijä: Demokratia tapahtuu kirjastossa –Kirjasto kansalaiskeskustelun ympäristönä ja tukijana -projekti (2017–2018).
  • Punaisen Ristin vapaaehtoinen ja kouluttaja (järjestökouluttaja & humanitaarinen oikeus)
  • Kirjastoseuran kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmän jäsenenä (2017-) osallistun monikulttuurisuusprojektien ja aiheeseen liittyvien hyvien käytäntöjen keräämiseen ja jakamiseen.
  • Osallistuin Kirjastoseuran pilottikokeilun mentorointiohjelmaan (2017–2018), jossa teemana oli kansainvälisyys. Teemme parhaillaan osallistujien kanssa mentorointiohjelman sisältöä tunnetuksi IFLA:ssa sekä Suomen kirjastoissa. Suosittelen kaikille mentorointiohjelmaan tutustumista – ja kiinnostuneille halukkaille, osallistumista.

Arvostan Kirjastoseuran tavoitteita ja sen tekemää työtä. Motivaatiollani ja kokemuksellani voin tuoda osaamista Kirjastoseuran strategian (2016–2020) tavoitteiden jalkauttamiseen niin, että se parantaa entisestään yleisten kirjastojen tekemää yhteistyötä Suomessa, lisää kansainvälistä näkyvyyttä ja kuuluvuutta (avainkohtia tavoitteiden ymmärtäminen kahdensuuntaisiksi sekä yksilö- että organisaatiotasolla) sekä laajentaa yleisten kirjastojen tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia ammatillisen identiteetin vahvistamiseen (viestintä, vuorovaikutus & koulutusten järjestäminen) Suomessa.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Pssst! Arvoisa…! Olen täällä, hissikuilussa. Ette ehkä näe minua, mutta olen täällä, ihan pohjalla. Tunnistin raostani heti Teidät, Mediasta. Olen KirjastOy:lta – tuon vientituotteita Aurinkoisen asiakaspalvelun maasta (Powerpoint). Halusin vain käyttää sananvapauttani ja kirjastotilaani kutsuakseni Teidät… avoimen lähdekoodin paneelikeskusteluumme Oodialogia sekä tutustumaan Uhkakuvia Sivistyksestä–näyttelyymme. Teillä… varmasti riittää uteliaisuutta… diskuteeraamassa myös Hertta-robotti ja Informantit… taustalla Salamablankkarit-seura... siis omatoimisesti… mutta hitusen demokraattisesti…

 

Virpi Lahdensuo, 36, kirjastonhoitaja, pääkirjasto, Salo

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Monipuolinen, turvallinen ja ystävällinen paikka, jossa viihtyy niin asiakas kuin työntekijäkin.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Tämän vuoden keväällä ehdotettiin nykyisen työpaikkani henkilöstökokouksessa tapahtumatyöryhmän elvyttämistä. Kannatin ajatusta vahvasti ja niinpä minusta tehtiin ryhmän vetäjä. Tämän vuoden syksyllä kirjaston tapahtumakalenteri laajenee mm. digiopastuksilla ja kirjavinkkauksilla. Saamme myös digitalkkarin.

Kerron rohkeasti oman mielipiteeni ja jaan mielelläni havaintojani ja kokemuksiani edellisistä työpaikoistani. Pop up -tapahtumien järjestäminen tuli tutuksi etenkin Mikkelin kirjastossa työskennellessäni ja tätä tietotaitoa olen hyödyntänyt nykyisessä työssäni Salon kirjastossa. Pyrin näkemään asiat asiakkaiden näkökulmasta. Kun olen aloittanut uutena työntekijänä uudessa paikassa, on usein vastaan tullut joitakin epäselvyyksiä. Olen nostanut epäjohdonmukaiset ohjeet tms. esiin. Näkökulma on sama kuin kirjastoon ensimmäistä kertaa tulevalla asiakkaalla. Joka kirjastossa on vakiasiakkaansa mutta ympäristö toimintatapoineen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se ei sulje ketään pois.

Useissa aikaisemmissa ja nykyisessä työssänikin olen vienyt tiedotusta asiakaslähtöisempään suuntaan suunnittelemalla julisteita ja flyereita ja jakamalla niitä myös kirjaston ulkopuolelle. Olen Salon kirjaston Novellikoukun vetäjä ja sain heti ensimmäisinä työkuukausinani mukavaa palautetta tapahtuman parantuneesta tiedottamisesta.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Lukutaito on äärimmäisen tärkeä taito. Sen avulla voi saada tietoa sekä sivistää ja viihdyttää itseään.  Lukutaito tuo myös valtaa. Valitettavasti kaikki ihmiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa lukutaidon suhteen. Koulumenestys, työnhaku, vero- ja muiden asioiden hoito, tuoteselosteet, verkkomaailma ym. Kaikki nämä näyttäytyvät eri tavalla riippuen lukutaidosta. Lukutaidon pitäisi saada sille kuuluva arvostus. Kirjaston rooli lukutaidon merkityksellisyyden välittäjänä tulisi olla suurempi.

 

Kirsi Purhonen, 55, projektipäällikkö, XAMK, Mikkeli

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto on minulle demokraattisen, sosiaalisen ja yhdessä tekemisen paikka.  

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Olen ollut kehittämässä kirjasto-nuorisotyötä vuosina 2013-2014 osana Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupunginkirjaston yhteistä Kirjavaa-hanketta ja tuolloin nähnyt miten tärkeä merkitys kirjastoilla on demokraattisena julkisena tilana nuorille. Olen kirjoittanut Avaimen kustantamaan Sosiaalinen kirjasto – lukemattomien mahdollisuuksien maailma kirjaan artikkelin ”Muuttuva työ – kirjaston hyllynvälistä ja nuorisotalon ikkunasta kurkistaa kolmas työ”. Olen kerännyt omaa tutkimusaineistoa kirjastoista ja tehnyt yhteistyötä Nuorten Palvelu ry:n kanssa kirjasto-nuorisotyön kehittämisessä. Olen myös aktiivisesti viestinyt mediassa Kouvolan kirjaston hauskasta lukuinnostamisen ideasta ja toteuttanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjastossa koko perheen runotapahtumaa yhdessä työkavereideni kanssa vapaaehtoistyönä.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Kirjastojen asema Suomessa on ainutlaatuinen ja tärkeä. Julkisen luonteensa puolesta kirjastot sopivat hyvin erilaisten ihmisten demokraattisiksi ja sosiaalisiksi kohtaamispaikoiksi.  Sosiaalisesti ja avoimesti toimiva kirjasto herättää ihmisissä lukuinnostusta; olet tervetullut kirjastoon! Sosiaalisessa kirjastossa tapahtuu ja se houkuttelee kansalaisia eri asioiden ympärille. Sosiaalinen kirjasto antaa mahdollisuuden erilaisten ammattilaisten kanssa tehtävään yhteiseen työhön. Uudenlainen kirjasto kaipaa näitä luovia, ammattien yhdyspinnoilla tapahtuvia innovaatioita!

 

Elina Raitasalo, 55, Helsinki

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjastossa voin samassa hetkessä haltioitua ja kuunnella keskittyneitä hiljaisuuden ääniä. 

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Opiskeluaikani alussa, jolloin tein keikkatöitä myös kirjastoon, olin mukana ideoimassa ja tekemässä hanketta, jossa kehitettiin Kallion kirjastoa kulttuurisena kohtaamispaikkana. Hanke sai rahoituksen ja se käynnistyi. Ideasta kasvoi verkosto.

Kallion kirjaston vintiltä (lasten- ja musiikkiosasto) sain pitkäaikaisen innostuksen kipinän lastenkuvakirjallisuuteen. Ja ymmärryksen siitä, miten tärkeitä satutunnit, ääneen ja yhdessä lukeminen ovat koko elämän aikaisen lukemisharrastuksen pohjan luomiseksi. Eikä se kipinä vieläkään ole kohdallani sammunut.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Tiedon saavuttamisen ja lukemisen tavat sekä digitaaliset alustat muuttuvat nyt nopeampaan tahtiin kuin koskaan. Kirjastot ovat perinteisesti antaneet meille yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, jatkuvaan oppimiseen, kansalaisvalmiuksien ja kansainvälistymisen kehittämiseen. Pidetään yhdessä huolta, että tuo suomalaisen kirjastolaitoksen arvokas ja viisas rooli pysyy jatkossakin elinvoimaisena tässä alati muuttuvassa maailmassa. Kirjasto ja tieto kuuluvat edelleen kaikille!

 

Anna Roos, 41, kirjastonhoitaja, Saamelaiskirjasto, Inari

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjastot ovat ihmisyyden aarreaitta ja kulmakivi: kulttuuriin, joka kirjastojen kautta säteilee ympäristöönsä läpäisten sukupolvet ja aikakaudet, on tiivistynyt ihmislajin immateriaalinen omaisuus ja perintö.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Olen luova, rohkea ja toimeen tarttuva. Retkeilen uteliaasti ja ennakkoluulottomasti yhteiskunnassa.

Toimin asuinpaikkakuntani kunnanvaltuutettuna sitoutumattomana vihreänä, Letke ry (Lapin esittävien taiteiden yhdistys) varapuheenjohtajana, Suomen kalakirjasto ry sihteerinä ja Inarin koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Lisäksi opiskelen (hallintotieteitä) ja opetan (keramiikkaa). Kirjastonhoitajan työssäni etsin keinoja tartuttaa lukuintoa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Olen myös puoliso ja kahden teini-ikäisen lapsen äiti.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Kansakunnan lukutaito ruostuu, pojat putoilevat yhteiskunnan ojiin ja pellonpientareille, informaatiovaikuttamisella hämätään ja hämmennetään – kirjastot ja niiden monitaitoinen henkilökunta ovat puolestaan rasva, ongenkoukku ja kulttuurin rynnäkkökivääri.

Kirjastot ovat jo olemassa oleva, valtakunnallinen organisaatio, joka riittävillä resursseilla varustettuna pystyy vastaamaan tämän ajan haasteisiin: populistiseen tulitukseen ja kumuloituvaan osattomuuteen.

Vastahyökkäys vaatii resursseja. Niitä ovat toimivat tilat, rohkeat visiot sekä henkilökuntana luovat, ennakkoluulottomat ammattilaiset.

 

Jukka Räisänen, 37, kirjastonhoitaja (opintovapaalla), Helsingin kaupunginkirjasto

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Pitkä ja lämmin suhde, josta nousevat erityisesti esiin kokoelmien tarjoama tieto ja elämykset, sekä viihtyisät kirjastotilat, jotka taipuvat hyvin niin keskittyneeseen tekemiseen kuin rentoon oleiluunkin.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Itselleni tärkeä aihepiiri kirjastotyössä on aikuisten aineistojen sisältöjen avaaminen ja olenkin ollut mukana perustamassa Helsingin kaupunginkirjaston sisältöjen avaamisen työryhmää. Olen myös mukana Kirjastoseuran toiminnassa koulutus- ja tutkimustyöryhmän jäsenenä. Tällä hetkellä aktiivinen otteeni alaa kohtaan näkyy opinnoissa, sillä suoritan kirjasto- ja tietopalvelujen maisteriopintoja Tampereen yliopistossa.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Kirjastoalan koulutuspaikkoja on viime vuosina vähennetty. Toisaalta kirjastojen palvelujen kirjo on laajentunut valtavasti ja kirjastoihin on hankittu uusien palvelujen tiimoilta tervetullutta moniammatillista osaamista. Kirjastojen ydintehtävä on kuitenkin edelleen tarjota kaikille pääsy aineistoihin ja edistää lukemista. Näiden asioiden parhaita osaajia ovat juuri koulutetut kirjastoalan ammattilaiset ja siksi kirjastoalan koulutukseen tulisi myös jatkossa panostaa.

 

Ari Savikko, 55, tutkimusmestari, Luonnonvarakeskus, Inari

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto on intohimo, kirjasto niiden ilmentymä.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi.

 Olen perustanut Muonioon Suomen Kalakirjaston. Toimin Suomen Kalakirjasto ry:n puheenjohtajana. Kalakirjastolle on rakennuttu oma kiinteistö, joka avataan käyttöön elokuussa 2018. Ylläpidän myös Suomen Kalakirjaston kotisivuja www.suomenkalakirjasto.fi. Olen kerännyt noin 30-vuoden aikana Suomen suurimman kalakirjakokoelman, joka sijoitetaan Suomen kalakirjastoon. Olen pelastanut eri tutkimuslaitosten kala- ja vesiaiheisia kirjastoja tuholta, joka niitä olisi kohdannut kun laitosten toimintaa on karsittu.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Julkisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kirjastojen hävittäminen on lopetettava. Kirjojen tuhoaminen on loukkaus ihmisyyttä vastaan. Sivistysvaltion mitta on siinä, kuinka hyvin se kykenee säilyttämään kirjallisen perinnön tuleville sukupolville. Kansakunnanmuisti ei saa rappeutua.

 

Varvara Shumova, 34, Helsinki

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Olen kiinnostunut vuorovaikutuksen yksityiskohtien määrittämisestä ja parantamisesta, jotta kirjaston käyttäjä- ja asiakaskokemus olisi parempi.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Olen kiinnostunut käyttäjien kokemuksista, ja tästä syystä valitsin lopputyöni aiheeksi Helmet kirjastojen nettisivun käytettävyyden http://www.theseus.fi/handle/10024/136094.

Pääasialliset tehtävät kirjastossa ja verkossa:

  • järjestäminen ja osallistuminen suomalais-venäläiseen satutuokioon ja kirjastoseikkailuun;
  • venäjänkielisten some-ryhmien ja Helmet sivun media-johtaminen, suunnitteleminen, postauksien ja tapahtumien tekeminen
  • Taskukirjasto sovelluksen testaus (venäjän versio).

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Olen tehnyt erilaisia projekteja Helmet-kirjastoissa (Helsingissä ja Espoossa), jolloin innostuin siitä, kuinka on mahdollista järjestää niissä omia tapahtumia, jotka voivat olla myös hauskoja ja hyödyllisiä osallistujille! Olen erittäin kiinnostunut tekemään yhteistyötä kirjaston asiakkaiden kanssa. Haluaisin järjestää tai olla mukana organisoimassa yleisötapahtumia kirjastoissa erilaisille ihmisille, sekä lapsille että aikuisille tekemällä yhteistyötä museoiden ja taideorganisaatioiden kanssa.

 

Anni Tormas, 34, kirjastonhoitaja, Euran kirjasto- ja tietopalvelut, Eura

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto on minulle kohtaamisia, tietoa, elämyksiä, arkea, ja lopulta syvällisesti arjen juhlaa tiedon ja tarinoiden ympärillä.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Olen intohimoinen kirjastolainen; haluan olla tekemässä työtä koko kirjastoalan hyväksi. Tärkeää on nostaa entisestään alan ja kirjastoammattilaisen profiilia. Tukea kirjastolaisten osaamista muuttuvassa ympäristössä. Tästä syystä olen halunnut olla Kirjastoseuran toiminnassa mukana.

Lähikirjaston arjessa näen koko työn kirjon; väistämättä on tehtävä hartiavoimin työtä; roudata ja kahvittaa, tuottaa toimintaa ja tapahtumia alusta loppuun pienellä porukalla. Lähikirjastossa pääsee tekemään kohtaavaa ja monipuolista asiakaspalvelutyötä lähellä ihmisiä.  Toisaalta kokonaisuudet ja suuret linjat kiinnostavat minua. Olen halunnut kehittää itseäni ja työpaikkaani, siitä esimerkkinä YAMK opintojen suorittaminen on loppusuoralla. Joku voisi laskea toimeliaisuudeksi senkin, että minulla on viisi lasta ja tämä antaa osaltaan perspektiiviä nykylasten ja perheiden arkeen lukuharrastuksen ja kirjastotyön näkökulmasta. Lasten ja nuorten lukeminen onkin lähellä sydäntäni; kuinka kertoa kirjaston ja lukemisen mahdollisuuksista nykylasten kielellä ja välineillä? Kuinka tukea varhaiskasvatusta, koulua ja perheitä lasten lukuharrastuksessa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Onko nykyaikainen kirjasto sinulle tuttu? Tiedätkö mikä on kirjastopalveluiden osuus kunnan budjetista?   Kirjastolaki edellyttää monipuolista palvelua kuntalaisten hyväksi. Tähän tarvitaan ihmisiä; koulutettuja osaajia kirjastoihin. Ihmisten kohtaamisen ammattilaisia, jotka haluavat tehdä työtä ihmisille. Itsepalvelu ja omatoimikirjastot ovat aivan mahtava asia, mutta ammattilaisen tekemää kohtaavaa kirjastotyötä ne eivät tee. Antavat kyllä mahdollisuuden henkilökunnalle tehdä sitä enemmän, monipuolisemmin ja myös kirjastorakennuksen ulkopuolella. 

Tervetuloa tutustumaan kirjastooni, kerron sinulle lisää. Sovitaan vierailuaika heti! 

 

Siina Vieri, 32, kirjastotoimenjohtaja, Lopen kunnankirjasto

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Villi kirjastokehittäjä, seikkailija ja yhteistyömyyrä, joka edelleen uskoo ihmeisiin kirjastokentällä

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Kuntarajat ylittävän yhteistyön masinoiminen, uutisissakin mainittu mangalukupiiri, kouluttaminen ja ohjelma IFLA:an, Lopen ja Porin Sampolan kirjastojen uudistaminen ja remontointi pitkälti itse ja mahtavat tapahtumat

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Kirjastot ovat Suomen ainoita paikkoja, joissa ollaan oikeasti demokratian ytimessä ja kaikki tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ikään, sukupuoleen, ihonväriin tai tulotasoon katsomatta. Kirjasto on viimeinen silta satumaahan, jonka ammattilaiset taikovat ihmeitä ja kurovat kiinni kansalaisten osaamista, niin lukutaitoa, sivistystä kuin digitaalistakin. Olemme ottaneet jo vastuun, nyt te annatte vallan ja me nostamme Suomen suosta. Sen jälkeen korjaamme koko maailman. Hyvä diili, eikös?

 

Minna von Zansen, 46, asiakkuusjohtaja, Celia, Helsinki

1. Kerro suhteestasi kirjastoon yhdellä lauseella.

Kirjasto on minulle ennen kaikkea demokratian kulmakivi ja kansalaisten yhdenvertaisuuden mahdollistaja.

2. Anna muutama esimerkki toimeliaisuudestasi. 

Päivätyössäni olen Celian asiakkuusjohtaja; yleiset kirjastot ovat tärkein yhteistyökumppanimme. Erikoiskirjastoja edustan mm. Varastokirjaston johtokunnassa. Olen Kirjastoseuran hallituksen jäsen vuodesta 2017, ja ilokseni mukana suunnittelemassa upeita kirjastopäiviä Helsinkiin 2019! 

Olen ehdoton yhteistyön kannattaja, josta esimerkkeinä vaikkapa Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, sekä AUTA-hankkeen Celia-kummiyhteistyö ENTER ry:n ja Helsingin kaupunginkirjaston kanssa. Uusin yhteistyöajatukseni koskee kirjastojen edellytyksiä antaa digitukea ja osaamisen kehittämistä tähän liittyen.

 3. Laadi lyhyt hissipuhe päättäjälle kirjastoja koskevasta ajankohtaisesta aiheesta.

Suomeen on vihdoinkin saatava kansallinen e-kirjasto! Saavutettava ja helppokäyttöinen yhteinen e-kirjasto antaisi yhdenvertaisen mahdollisuuden lukea, oppia ja saada tietoa riippumatta yksilön asuinkunnasta tai etäisyydestä fyysisiin palveluihin. Se sopisi myös monille henkilöille, joilla on toimintarajoitteita. E-kirjaston varaan olisi myös mahdollista kehittää uusia hakeutuvia kirjastopalveluita niille, joita digisyrjäytyminen uhkaa. Pienten kuntien ja suurten etäisyyksien maassa yhteisten, verkossa toimivien palveluiden kehittäminen on paitsi välttämättömyys myös hieno mahdollisuus!