Jäsenille

Hallituksen kokoukset ja yhteenvedot 

Hallituksen kokoukset

Kirjastoseuran hallituksen kokousaikataulu

Seuraava kokous: 9.12.2016

Päivitämme tiedot tulevista kokouksista ajankohtien varmistuttua. Alta löydät tuoreimmat hallituksen kokousten lyhyet yhteenvedot. Kokouspöytäkirjat kokonaisuudessaan ovat jäsenten saatavilla Suomen kirjastoseuran toimistosta.

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 11.11.2016

Hyväksyttiin uudet jäsenet (33 henkilöä) ja myönnettiin kaksi ansiomerkkiä. Vahvistettiin Kirjastopäivien 2017 maksut. Käytiin alustava keskustelu edunvalvonnan tavoitteista vuosille 2017–2020. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 15.9.2016

 Hyväksyttiin Suomen kirjastoseuran lausunto kirjastolaista sekä lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiasta.

Päätettiin asettaa Yhteisötyön työryhmä vuosiksi 2017-18. Ryhmän kokoonpano nimetään tammikuussa 2017. 

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 19.5.2016

Päätettiin Helle Kannilan apurahojen saajat. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan 30.4.2016 mennessä 18 kpl. Katso uutisesta lisätietoja.

Puheenjohtaja kertoi Eblidan ajankohtaiset asiat. Ajankohtainen on EU:n copyright-reformi. Keväällä 2017 Eblidan konferenssi tulossa Kööpenhaminaan. 

Päätettiin esittää Suomen kirjastoseuran strategiadokumentti v. 2016–2020 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Valittiin fiktiotyöryhmän uudeksi jäseneksi Tuomas Aitonurmi. 

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 21.4.2016

Hyväksyttiin Suomen kirjastoseuran tilinpäätös vuodelta 2015. Hyväksyttiin myös toimintakertomus vuodelta 2015 muutoksen jälkeen esitettäväksi vuosikokoukselle.

Järjestösihteerin ehdotus seuran kunniamerkkiohjesäännön päivitykseksi hyväksyttiin.

Päätettiin esittää Lastenkirjainstituutin ehdokkaita myös Suomen kirjastoseuran ALMA-ehdokkaiksi (Astrid Lindgren Memorial Award).

Päätettiin Mäkelä- ja Kauppi-palkintojen saajat. Palkintojen saajat julkistetaan ja palkinnot jaetaan jaetaan Kirjastoseuran vuosikokouksessa 9.6.2016.

Hallitus päätti esittää vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä vuoden 2017 talousarviota vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Käsiteltiin Suomen kirjastoseuran strategiadokumentin luonnosta. Dokumentti hyväksytään vuosikokoukselle esitettäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa 19.5.2016.

Koti- ja laitoskirjastotyöryhmän uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Tiinanen Espoosta. Kv- ja monikulttuurisuustyöryhmän uusiksi jäseniksi valittiin Ulla Pötsönen ja Katia Shklyar. Fiktioryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Marjut Puominen.

Yhteenveto hallituksen kokouksesta 11.3.2016

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelija Jasmiina Sillanpää valittiin opiskelijaedustajaksi Kirjastoseuran hallitukseen. Opiskelijalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei äänioikeutta. Opiskelija ei ole hallituksen jäsen, vaan hallituksen kuulema asiantuntija.

Merkittiin tiedoksi, että Suomen kirjastoseuran vuosikokous pidetään torstaina 9.6.2016 klo 13-15 Helsingissä Pasilan kirjaston auditoriossa. Ennen vuosikokousta Kirjastoseuran koulutustyöryhmä järjestää kirjastoalan koulutusta käsittelevän seminaarin klo 10-12.

Vahvistettiin Kirjastopäivien 2017 suunnittelutyöryhmän kokoonpano. Kirjastopäivät 2017 pidetään Jyväskylässä.

Kirjastolehden päätoimittaja Ira Koivu esitteli lehteä koskevat tulevat suunnitelmat ja lehden taloustilanteen. Päätettiin panostaa asiakaslehden levikin kasvattamiseen.

Kirjastoseuran tiedottaja-toimittaja Titta Baer esitteli Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 2017 suunnittelun tilanteen. Suomen kirjastoseura on hakenut ja saanut ”Suomi 100 – juhlat kirjastossa” -tapahtuman osaksi juhlavuoden virallista ohjelmaa.

Lisäksi puheenjohtaja raportoi EBLIDAn kuulumiset ja toiminnanjohtaja kertoi Kirjastoseuran strategiatyön edistymisestä. Strategiapaperia käsitellään hallituksen huhtikuun kokouksessa. Perehdyttiin myös tammikuussa 2016 tehdyn jäsenkyselyn tuloksiin ja todettiin, että kyselyä voidaan käyttää strategiatyön pohjana. 

Yhteenveto hallituksen sähköpostikokouksesta 14.1.2016

Valittiin Kirjastoseuran 1. varapuheenjohtajaksi Pirkko Lindberg ja 2. varapuheenjohtajaksi Juha Manninen. Nimettiin seuran työvaliokuntaan vuodeksi 2016 puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja.

Vahvistettiin vuoden 2016 edustusten ja työryhmien kokoonpanot sekä nimettiin Kirjastoseuran työryhmiin hallituksen edustajat. Vahvistettiin vuoden 2016 jäsenmaksut, Kirjastolehden tilausmaksut ja Kirjastoseuran kurssimaksut. Lisäksi päätettiin puheenjohtajan palkkiosta ja siihen liittyvän työn raportoinnista.

Päätettiin avata apurahakierros Helle Kannilan rahastosta vuodelle 2016. Päätettiin jakaa Mikko Mäkelä ja Hilkka M. Kauppi -palkinnot.

Todettiin, että Suomen kirjastoseuran strategiaseminaari pidetään 21.-22.1.2016 Rastilassa. Seminaariin on ilmoittautunut 27 henkilöä. Strategiatyöhön liittyen Kirjastoseuran toimisto on laatinut  11.1.2016 avattavan jäsenkyselyn, jossa kartoitetaan jäsenten näkemyksiä seuran toiminnasta. 

 

« Takaisin