Jäsenille

Hallituksen kokoukset ja yhteenvedot 

Hallituksen kokoukset

Kirjastoseuran hallituksen kokousaikataulu

Seuraava kokous: 1.2.2019

Huomio sinä Kirjastoseuran jäsen! Jos haluat tuoda aloitteen tai kysymyksen hallituksen käsiteltäväksi, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajiin (katso yhteystiedot).

Yhteenveto kokouksesta 30.11.2018

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot sekä nimettiin työryhmien kokoonpanot vuodelle 2019. 

Päätettiin asettaa Suomen oma ehdokas Iflan hallitusvaaliin. Ehdokkaan hausta tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

Päätettiin hallituksen kokousaikataulu kevätkaudelle 2019. Kokoukset ovat perjantaisin 1.2., 29.3., 10.5., aloitus klo 11.Vahvistettiin vuosikokouksen ajankohdaksi 5.6.2019 klo 17 Kirjastopäivien aikaan Helsingin Kulttuuritalolla.

Yhteenveto kokouksesta 26.10.2018

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot.

Hyväksyttiin Suomen kirjastosäätiön uudistetut säännöt.

Päätettiin Kirjastopäivien 2019 osallistumismaksut ja maksutta osallistuvat. Hinnat pidetään vuoden 2017 tasolla. Poikkeuksena tähän opiskelijajäsenet: Kirjastoseuran opiskelijajäsenille ilmainen osallistuminen, muille opiskelijoille sama hinta kuin eläkeläisille.

Merkittiin tiedoksi Kirjastoseuran lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtioarvioon 2019.

Käsiteltiin jäsen Vesa Suomisen aloite Kirjastoteoreettisen työryhmän perustamisesta. Päätettiin, että ei perusteta kirjastoteoreettista työryhmää. Nyt on jo olemassa kirjojen, kirjastojen ja tutkijoiden verkosto ja sille toivotaan menestystä.

Todettiin tiedoksi Minerva-ryhmän yhteinen kirjastokentän työntekijätutkimus, joka toteutetaan kyselytutkimuksena keväällä 2019.

Yhteenveto kokouksesta 21.9.2018

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot.

Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pohjalta tarkennetut hallitusohjelmatavoitteet  (lue tavoitteet täällä) sekä lausunto tekijänoikeuslain muutoksesta (lue lausunto).

Hallituksen kokouksessa 1/2018 päätettiin vuoden 2018 aikana käydä läpi seuran sääntöjen ajantasaisuus. Nimettiin hallituksesta neljän hengen työryhmä työstämään hallitukselle marraskuun kokoukseen esitys mahdollisista sääntömuutoksista.

Toiminnanjohtaja esitteli Lukutaitofoorumin työn tuloksia. Foorumin työ on päättynyt ja tulosten pohjalta on alkanut Lukuliike-kampanja.

Keskusteltiin yhteispohjoismaisen kirjastoauton tilanteesta. Norjan saamelaiskäräjät on mahdollisesti vetämässä rahoitusta pois yhteispohjoismaiselta kirjastoautolta ja tämä vaikuttaisi myös Suomeen. Päätettiin seurata tilannetta ja olla yhteydessä Muonion kunnan toimijoihin sekä Norjan kirjastoseuraan.

Yhteenveto kokouksesta 1.6.2018

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot sekä myönnettiin Kirjastoseuran kultainen ansiomerkki kahdelle ansioituneelle henkilölle.

Hyväksyttiin uudistetut Jyvä-palkinnon säännöt.

Kirjastoseuran vuosikokous pidetään perjantaina 7.9. klo 16.00 alkaen Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa. Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista, joka sisältää Kirjastoseuran sääntöjen määrittelemät vuosikokousasiat.

Merkittiin tiedoksi kansallisen lukutaitofoorumin painopistealueet. Lukutaitofoorumin tulokset ja ehdotukset toimenpiteiksi julkaistaan syksyllä 2018.

Yhteenveto kokouksesta 6.4.2018

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot sekä myönnettiin Kirjastoseuran kultainen ansiomerkki neljälle ansioituneelle henkilölle.

Päätettiin päivittää Kirjastolehden Jyvä-palkinnon säännöt niin, että palkinto päätetään verkkoäänestyksellä. Seuraavassa hallituksen kokouksessa esitellään ehdotus uusiksi Jyvä-säännöiksi.

Päätetiin luopua hallituksen jäsenten jäsenyyksistä työryhmissä. Työryhmien asiat käsitellään jatkossa hallituksessa omana kohtanaan kaksi kertaa vuodessa, kevätkaudella ja syyskaudella.

Hyväksyttiin Kirjastoseuran tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017.

Helle Kannila -rahastoon tuli hakemuksia määräaikaan mennessä yhteensä 19 kpl. Haettujen avustusten yhteissumma oli 21 668 €. Apurahoja jaettiin yhteensä 8 200 €. Kirjasto- ja informaatioalan ammatillisen esitelmän pitäjille 500-600 €, opintomatkoille 300 € apurahaa. Pääsääntöisesti Kirjastoseuran omiin koulutuksiin osallistumiseksi ei myönnetä apurahaa. Apurahat myönnettiin seuraaville:

Työryhmä: Anni Aalto, Maria Bang, Pirjo Kangas, Jarno Laakso, Siina Vieri 500 €/hlö

Karoline Berg 300 €

Maija Berndtson 300 €

Camilla Böök   300 €

Mikko Helander 300 €

Ville Karinen    600 €

Teemu Kide      600 €

Tommi Koivula 600 €

Hanne Korpelainen 300 €

Pirkko Lindberg 600 €

Marko Mäkinen 300 €

Kaisa Palomäki 300 €

Maria Poikonen 300 €

Johanna Ponsimo 600 €

Panu Somerma 300 €

Yhteenveto kokouksesta 31.1.2018

Valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Juha Manninen ja 2. varapuheenjohtajaksi Riitta Kangas. Nimettiin työvaliokuntaan puheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsen Sirpa Mikkonen.

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot sekä myönnettiin yksi kultainen ansiomerkki.

Päätettiin Suomen kirjastoseuran edustajat eri järjestöissä ja työryhmissä vuodelle 2018.

Päätettiin avata haku Mäkelä ja Kauppi -palkintoihin. Ehdotukset palkinnon saajiksi pyydetään 31.3.2018 mennessä. Palkinnon saajat päätetään hallituksen kokouksessa 6.4.

Päätettiin avata apurahahaku Helle Kannila -rahastoon 12.2.-23.3.2018.  Valtuutettiin työvaliokunta tekemään seuraavaan hallituksen kokoukseen esitys apurahan saajista.

Hyväksyttiin Kirjastoseuran talous- ja hallintosääntö. Päätettiin vuoden 2018 aikana käydä läpi seuran sääntöjen ajantasaisuus. Vuoden aikana käydään läpi myös yhdistyksen varojen hoito ja suunnitelma, kuten talous- ja hallintosäännössä on mainittu.

Päätettiin maksaa työryhmien jäsenille kiinteä vuosittainen kokouspalkkio. Lisäksi ryhmän jäsenille korvataan matkakulut, kuten ennenkin.

Yhteenveto kokouksesta 14.12.2017

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10.11.2017 pöytäkirja. Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot sekä myönnettiin neljä ansiomerkkiä.

Hyväksyttiin Kirjastoseuran työryhmien kokoonpanot vuodelle 2018.

Päätettiin valita opiskelijaedustajaksi hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella vuosiksi 2018-19 Essi Mäyrä.

Valittiin Kirjastopäivien tapahtumapaikaksi Helsingissä 5.-7.6.2019 Kulttuuritalo.

Yhteenveto kokouksesta 10.11.2017

Todettiin, että kokous on laillinen, mutta ei päätösvaltainen, koska paikalla ei ole kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä hallituksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksen pöytäkirja ja päätökset tulevat seuraavan hallituksen kokouksen hyväksyttäviksi.

Hyväksyttiin uudet jäsenet 30 kpl ja erot 6 kpl.

Päätettiin hakea ulkoministeriöltä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötukea kevään 2018 haussa projektille saavutettavien kirjastopalvelujen kehittämiseksi Tansaniassa.

Päätettiin jatkaa valtakunnallisen e-kirjaston edistämistä.

Merkittiin keskustelussa tiedoksi Varastokirjaston tilanne ja mahdollinen yhdistyminen kansalliskirjastoon Nähtiin tärkeänä, että muutoksista huolimatta varastokirjaston palvelut yleisille kirjastoille säilyvät entisessä laajuudessaan ja maksuttomina.

Yhteenveto kokouksesta 8.9.2017

Hyväksyttiin uudet jäsenet 30 kpl ja erot 2 kpl.

Valittiin koulutus- ja tutkimustyöryhmään uusiksi jäseniksi Johanna Vesterinen ja Jukka Räisänen ja opiskelijajäseniksi Antti Nyqvist ja Tiina Kolehmainen.

Käsiteltiin Kirjastopäivien 2017 palaute sekä käytiin Kirjastolehteä ja seuran some-viestintää koskeva palautekeskustelu.

Sovittiin syyskauden kokouspäiviksi pe 10.11. ja to 14.12. Päätettiin järjestää vuoden 2018 kickoff-seminaari 25.-26.1.2018 pk-seudulla, seminaari kestää lounaasta lounaaseen.

Yhteenveto sähköpostikokouksesta 24.5.2017

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot.

Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista. Hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan ja Kirjastolehden jakamista edelleen jäsenetuna jäsenmaksunsa suorittaneille.

Valittiin Jyvä-raadin puheenjohtajaksi Riitta Kangas. Puheenjohtaja vastaa muun raadin kokoamisesta.

Valittiin Kirjastopäivien 2019 kaupungiksi Helsinki.

Yhteenveto kokouksesta 19.4.2017

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot. Päätettiin esittää Lastenkirjainstituutin ehdokkaita myös Suomen kirjastoseuran Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). Ehdokkaat ovat kuvittaja Kristiina Louhi ja kirjailija Timo Parvela.

Valittiin Mäkelä ja Kauppi -palkintojen saajat. Palkintojen saajat julkaistaan Kirjastopäivillä 7.6.2017.  

Hyväksyttiin Suomen kirjastoseuran tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016.   Käsiteltiin Kirjastoseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Lisättiin kohtaan Vaikuttamistyö maininta eduskuntavaalitavoitteiden valmistelusta ja ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun kytkeytymisestä kirjastoteemalla. Hallitus päätti esittää vuoden 2018 toimintasuunnitelma vuosikokouksen hyväksyttäväksi muutoksien jälkeen.  

Hallitus päätti esittää vuoden 2018 tulo- ja menoarviota vuosikokouksen hyväksyttäväksi.  

Päätettiin Kannilan rahaston apurahojen saajat. Hakemuksia tuli määräaikaan 12.4.2017 mennessä yhteensä 11 kpl. Haettujen avustusten yhteissumma oli 15 602 €. Jaossa oli 10 000 €.  Apurahan saajat: Ritva Nyberg, Esitys IFLA WLIC 2017, 600 € Saana Mäensivu, Esitys IFLA WLIC 2017, 1000 € Sanna Hernelahti, Posteri IFLA WLIC 2017, 600 € Susanna Kolehmainen, Posteri IFLA WLIC 2017, 600 € Pauliina Hyytiäinen, Esitys IFLA WLIC 2017, 1000 € Sanna Näätänen, Posteri IFLA WLIC 2017, 1000 € Ulla Pötsönen, Lasten- ja nuortenjaoston kokous, IFLA WLIC 2017, 1180 € Ulla-Mari Kivi, Posteri IFLA WLIC 2017, 1000 € Jarkko Rikkilä, Posteri IFLA WLIC 2017, 1000 € Elina Lehtonen, Esitys IFLA WLIC 2017, 600 € Pirkko Lindberg, Public Libraries -jaoston kokous, 600 € Tuomo Mannonen, IFLA WLIC 2017 osallistumiseen 600 € Milla Bergström, Kirjastopäiville osallistumiseen, 220 €.

Yhteenveto kokouksesta 17.2.2017

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot. Hyväksyttiin yhteisötyöryhmän opiskelijajäseneksi Milla Bergström Turun ammattikorkeakoulusta.  

Merkittiin tiedoksi avustukset vuodelle 2017: Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kirjastoseuralle vuoden 2017 toiminta-avustuksen 280 000 € (v. 2016 avustus 263 500 €). Avustuksesta saa käyttää enintään 25 000 € kansainväliseen toimintaan. Lisäksi ministeriö myönsi Suomen kirjastoseuran kehitysyhteistyöseminaariin 7500 €. Seminaari järjestetään 6.–7.4.2017.  

Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi 7.6.2017 klo 17 Jyväskylän Paviljongissa. Vuosikokous pidetään Kirjastopäivien yhteydessä. Valtakirjojen toimituspäivää Kirjastoseuran toimistoon aiennetaan ja valtakirjan käytön ohjeistusta selkiytetään, muilta osin vuosikokouksen asialista ja kutsu vuosikokoukseen hyväksyttiin.  

Todettiin, että Kirjastopäivien 2017 verkkosivut ja ilmoittautuminen on avattu osoitteessa www.kirjastopaivat2017.com. Päivien aloitukseksi ke 7.6. klo 9-9.45 ohjelmassa Aamukahvit Kirjastoseuran hallituksen kanssa. Sisältönä keskustelua kirjastoalan koulutuslinjauksista.

Yhteenveto kokouksesta 24.1.2017

Valittiin hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Pirkko Lindberg a 2. varapuheenjohtajaksi Juha Manninen. Nimettiin työvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja.

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot.  

Nimettiin asiakaspalvelutyöryhmän hallituksen edustajaksi Kaisa Inkeroinen.   Hyväksyttiin työryhmien kokoonpanot ja edustukset eri järjestöissä.

Päätettiin esittää toiminnanjohtaja Rauha Maarnoa seuran edustajaksi MLAS-jaostoon kaudelle elokuu 2017 – elokuu 2021. 

Valtuutettiin toiminnanjohtaja tekemään sopimus Oxford Researchin kanssa Kirjastojen taloudellinen vaikuttavuus -tutkimusraportin toteuttamiseksi.  

Yhteenveto kokouksesta 9.12.2016  

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot. Nimettiin työryhmät. Tammikuun kokouksessa nimetään kirjastovirkalijatyöryhmän jäsenet, Mediaryhmään nimettiin kolme jäsentä ja päätettiin avata ryhmälle jäsenhaku tammikuussa. Nuortenkirjastotyöryhmän haetaan kolmea uutta jäsentä, jotka nimetään tammikuun kokouksessa.  

Koulutus- ja tutkimustyöryhmän puheenjohtaja Ritva Hyttinen esitteli ryhmän työstämän selvityksen alan koulutuksest. Käytiin keskustelu selvityksen hyödyntämisestä seuran edunvalvontatyössä.  

Kirjastot ja kehitys -hanke päättyy kohdemaissa (Namibia ja Tansania) vuoden 2017 loppuun mennessä. Päätettiin selvittää kehitysyhteistyön jatkamista myös tulevina vuosina, toiminnanjohtaja kartoittaa rahoitusta ja kohdemaita yhteistyössä toimiston kanssa.

Yhteenveto kokouksesta 11.11.2016

Hyväksyttiin uudet jäsenet (33 henkilöä) ja myönnettiin kaksi ansiomerkkiä. Vahvistettiin Kirjastopäivien 2017 maksut. Käytiin alustava keskustelu edunvalvonnan tavoitteista vuosille 2017–2020. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Yhteenveto kokouksesta 15.9.2016

 Hyväksyttiin Suomen kirjastoseuran lausunto kirjastolaista sekä lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiasta.

Päätettiin asettaa Yhteisötyön työryhmä vuosiksi 2017-18. Ryhmän kokoonpano nimetään tammikuussa 2017. 

Yhteenveto kokouksesta 19.5.2016

Päätettiin Helle Kannilan apurahojen saajat. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan 30.4.2016 mennessä 18 kpl. Katso uutisesta lisätietoja.

Puheenjohtaja kertoi Eblidan ajankohtaiset asiat. Ajankohtainen on EU:n copyright-reformi. Keväällä 2017 Eblidan konferenssi tulossa Kööpenhaminaan. 

Päätettiin esittää Suomen kirjastoseuran strategiadokumentti v. 2016–2020 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Valittiin fiktiotyöryhmän uudeksi jäseneksi Tuomas Aitonurmi. 

Yhteenveto kokouksesta 21.4.2016

Hyväksyttiin Suomen kirjastoseuran tilinpäätös vuodelta 2015. Hyväksyttiin myös toimintakertomus vuodelta 2015 muutoksen jälkeen esitettäväksi vuosikokoukselle.

Järjestösihteerin ehdotus seuran kunniamerkkiohjesäännön päivitykseksi hyväksyttiin.

Päätettiin esittää Lastenkirjainstituutin ehdokkaita myös Suomen kirjastoseuran ALMA-ehdokkaiksi (Astrid Lindgren Memorial Award).

Päätettiin Mäkelä- ja Kauppi-palkintojen saajat. Palkintojen saajat julkistetaan ja palkinnot jaetaan jaetaan Kirjastoseuran vuosikokouksessa 9.6.2016.

Hallitus päätti esittää vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä vuoden 2017 talousarviota vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Käsiteltiin Suomen kirjastoseuran strategiadokumentin luonnosta. Dokumentti hyväksytään vuosikokoukselle esitettäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa 19.5.2016.

Koti- ja laitoskirjastotyöryhmän uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Tiinanen Espoosta. Kv- ja monikulttuurisuustyöryhmän uusiksi jäseniksi valittiin Ulla Pötsönen ja Katia Shklyar. Fiktioryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Marjut Puominen.

Yhteenveto kokouksesta 11.3.2016

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelija Jasmiina Sillanpää valittiin opiskelijaedustajaksi Kirjastoseuran hallitukseen. Opiskelijalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei äänioikeutta. Opiskelija ei ole hallituksen jäsen, vaan hallituksen kuulema asiantuntija.

Merkittiin tiedoksi, että Suomen kirjastoseuran vuosikokous pidetään torstaina 9.6.2016 klo 13-15 Helsingissä Pasilan kirjaston auditoriossa. Ennen vuosikokousta Kirjastoseuran koulutustyöryhmä järjestää kirjastoalan koulutusta käsittelevän seminaarin klo 10-12.

Vahvistettiin Kirjastopäivien 2017 suunnittelutyöryhmän kokoonpano. Kirjastopäivät 2017 pidetään Jyväskylässä.

Kirjastolehden päätoimittaja Ira Koivu esitteli lehteä koskevat tulevat suunnitelmat ja lehden taloustilanteen. Päätettiin panostaa asiakaslehden levikin kasvattamiseen.

Kirjastoseuran tiedottaja-toimittaja Titta Baer esitteli Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 2017 suunnittelun tilanteen. Suomen kirjastoseura on hakenut ja saanut ”Suomi 100 – juhlat kirjastossa” -tapahtuman osaksi juhlavuoden virallista ohjelmaa.

Lisäksi puheenjohtaja raportoi EBLIDAn kuulumiset ja toiminnanjohtaja kertoi Kirjastoseuran strategiatyön edistymisestä. Strategiapaperia käsitellään hallituksen huhtikuun kokouksessa. Perehdyttiin myös tammikuussa 2016 tehdyn jäsenkyselyn tuloksiin ja todettiin, että kyselyä voidaan käyttää strategiatyön pohjana. 

Yhteenveto sähköpostikokouksesta 14.1.2016

Valittiin Kirjastoseuran 1. varapuheenjohtajaksi Pirkko Lindberg ja 2. varapuheenjohtajaksi Juha Manninen. Nimettiin seuran työvaliokuntaan vuodeksi 2016 puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja.

Vahvistettiin vuoden 2016 edustusten ja työryhmien kokoonpanot sekä nimettiin Kirjastoseuran työryhmiin hallituksen edustajat. Vahvistettiin vuoden 2016 jäsenmaksut, Kirjastolehden tilausmaksut ja Kirjastoseuran kurssimaksut. Lisäksi päätettiin puheenjohtajan palkkiosta ja siihen liittyvän työn raportoinnista.

Päätettiin avata apurahakierros Helle Kannilan rahastosta vuodelle 2016. Päätettiin jakaa Mikko Mäkelä ja Hilkka M. Kauppi -palkinnot.

Todettiin, että Suomen kirjastoseuran strategiaseminaari pidetään 21.-22.1.2016 Rastilassa. Seminaariin on ilmoittautunut 27 henkilöä. Strategiatyöhön liittyen Kirjastoseuran toimisto on laatinut  11.1.2016 avattavan jäsenkyselyn, jossa kartoitetaan jäsenten näkemyksiä seuran toiminnasta. 

 

« Takaisin