Seminaari 14.5. Lukemisen tasa-arvoa

Seminaarissa aiheena muun muassa koko maan e-kirjasto ja heikkojen lukijoiden tukeminen. Ilmoittaudu mukaan!

Suomalaisten lukutaidon tukemiseen tarvitaan uusia ideoita. Suomen kirjastoseura ja Helsingin kaupunginkirjasto järjestävät yhdessä lukemista ja digitalisaatiota käsittelevän seminaarin.

Aika ja paikka: Maanantaina 14.5. klo 10 alkaen, Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatienkatu 23, Helsinki.

Aamupäivän ohjelma keskittyy e-kirjaan ja digitaitoihin. Yksi tapa tukea lukutaitoa on tarjota kaikille yhtäläinen oikeus sähköisiin kirjoihin. Keskustelussa on koko maan yhteinen e-kirjasto, jonka avulla kirjastot voisivat palvella asiakkaita tasapuolisesti asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Puhumme myös lukutaidon yhteydestä syrjäytymiseen ja siitä, miten lukemisen avulla voidaan edistää tasa-arvoa.

Iltapäivällä kerrotaan varusmiehille tehdyn verkkokyselyn tulokset. Kysely kertoo, mitä ja miten paljon nuoret miehet lukevat.

Ilmoittaudu seminaariin 4.5. mennessä Tästä linkistä.

Kirjastokaista striimaa tilaisuuden: www.kirjastokaista.fi/live

Ohjelma

klo 10              Tervetuloa! Seminaarin avaus. Rauha Maarno, Kirjastoseura ja Katri Vänttinen,                                    Helsingin kaupunginkirjasto.

10.15                E-kirjat Suomen kirjastoissa - Nykytilanne ja tulevaisuuden visio. Rauha Maarno.

10.45-11.15    Lukemisen muutoksia - Yrityksen näkökulma. Essi Manner, Elisa Kirja.

11.15 – 12.00 Keskustelu: Heikko lukutaito ja syrjäytymisen riski. Miten tuemme lukemisen                                       tasa-arvoa?

12.00                LOUNAS

12.45                 Lukeminen, e-lukeminen ja aivot. Puhuja tarkentuu.

13.30                Heikkeneekö suomalaisten lukutaito? Sari Sulkunen & Merja Kauppinen,                                                   Jyväskylän yliopisto.

14.15                 KAHVI

14.30                Kirjastot lukemisen edistäjinä – vain vahvoja lukijoita kannustetaan? Harri                                             Sahavirta, Helsingin kaupunginkirjasto.

14.45                 Esimerkkejä lukemisen edistämisestä: Sanat haltuun, Näkymättömät, Helmet-                                   lukuhaaste.

15.00                Library goes Army – varusmiesten lukukyselyn tulokset. Heli Koivu, Informatum                                 Research & Harri Sahavirta.

16.00                 SEMINAARI PÄÄTTYY

Järjestäjänä:

Suomen kirjastoseura

Helsingin kaupunginkirjasto

Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjinä -hanke