Reissu Madridiin herätti: Aloitetaan keskustelu koko kansan e-kirjastosta

Kansainvälinen kirjastoväki on sitä mieltä, että alalla tarvitaan enemmän kehitystä ja vähemmän valitusta, kirjoittaa Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.

Mitä kirjastojen pitäisi tehdä nykyistä vähemmän? Tässä eurooppalaisten kokoama Top3-lista Madridista:

  1. Vähemmän valitusta.
  2. Vähemmän sääntöjä, jotka hankaloittavat asiakkaiden elämää.
  3. Vähemmän rutiinitöitä, kuten luettelointia.

Osuuko tai kuulostaako tutulta?

Osallistuin heinäkuussa Madridissa järjestettyyn alan kansainvälisen kattojärjestön IFLAn työpajaan.  IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) on nyt aloittanut työn kirjastojen globaalin äänen löytämiseksi. Työ etenee nimellä Global Vision.

Tarkoitus on koota yhteen tuhansia alan ammattilaisia ympäri maailman. Eri maanosissa järjestettyjen työpajojen tavoitteena on nimetä ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet ja löytää kirjastojen tarjoamat ratkaisut.

Kirjaston ydinarvoiksi Madridissa tunnistettiin tasa-arvo ja sananvapaus. Tehtävistä kärkeen nousivat lukutaidon tukeminen ja lukemisen edistäminen. Arvot ja tehtävät ovat linjassa Suomen uudistetun lain kanssa, joka asettaa kirjastoille yhteiskunnallisen tehtävän lukutaidon kehittäjänä ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäjänä.

Kiinnostava taustatekijä IFLAn Global Visionin takana on Bill ja Melinda Gatesin säätiö, joka rahoittaa hanketta. Gatesin säätiö on tukenut kirjastoja ympäri maailman jo vuosien ajan Global Libraries -hankkeen kautta, jonka tuki on pääosin kohdistettu kehittyviin ja köyhempiin maihin. Gatesin näkemyksen mukaan kirjasto on yhteisön kriittinen voimavara. Kaikille avoimen kirjaston kautta elintärkeät tiedot, taidot ja laitteet tulevat kaikkien yhteisön jäsenten saataville tasapuolisesti.

Gatesin säätiön tuella myös Madridin työpajajoukkoon oli saatu vauraiden pohjoismaiden ja Keski-Euroopan isojen maiden lisäksi alan ihmisiä myös itäisen Euroopan valtioista, kuten Armeniasta ja Azerbaidžanista. Työpajakierroksen jälkeen Global Vision laajenee verkkoon ja IFLA avaa elokuussa verkkoalustan, jossa alan ammattilaiset pääsevät antamaan äänensä peliin.

Mitä kirjastoissa sitten pitäisi tehdä enemmän? Madridin työpajaporukan mukaan ainakin yhteistyötä kumppaneiden kanssa sekä palvelujen markkinointia ja käyttäjälähtöistä kehitystyötä. Mainituiksi tulivat myös lobbaus ja vaikuttamistyö sekä Open Access -julkaiseminen ja yleisesti digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Tältä listalta suomalaiset kirjastot ovat mielestäni oikealla radalla käyttäjälähtöisen palvelukehittämisen osalta. Digitaalisten palvelujen suhteen tekemistä riittää. Asiakas heitti äskettäin Twitterissä kysymyksen: ”En ymmärrä miksi Suomen kaikissa kirjastoissa ei käy sama kortti. Miksi en voi lainata verkkoaineistoa jostain Joensuusta?”

Hyvä kysymys! Tällä hetkellä kirjastoilla on paikallisia e-kirjakokoelmia ja niiden käyttämiseksi tarvitaan kyseisen kunnan kirjastokortti. Oma kokemukseni pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastosta on sellainen, että Helmet-kirjastokortteja haetaan joskus jopa Ivalosta asti, koska e-aineistojen tarjonta on pääkaupunkiseudulla niin laaja. Kirjastokortin saamiseen nimittäin riittää, että asuinpaikka on Suomessa.

Muiden maiden kokemuksia hyödyntäen voisimme Suomessa rohkeasti kehittää uutta koko kansan e-kirjastoa, johon asiakkailla olisi pääsy asuinkunnasta riippumatta. Tämä edellyttäisi tietysti järkevien kustannusmallien löytämistä. Joko aloitetaan keskustelu?

Työpajan osallistujia Madridissa.