Kutsu Suomen kirjastoseuran vuosikokoukseen

Suomen kirjastoseuran vuosikokous pidetään keskiviikkona 7.6.2017 klo 17 Jyväskylässä messukeskus Paviljongissa.

Vuosikokouksen asialistalla ovat Kirjastoseuran puheenjohtajan vaali vuosille 2018–2019, hallituksen jäsenten vaali, jossa valitaan neljä jäsentä (toimikausi 2018–19) sekä kolme varajäsentä (toimikausi 2018). Edellisten lisäksi vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

Lisäksi seuran jäsenet voivat osoittaa vuosikokoukselle käsiteltäviä asioita. Esitykset käsiteltävistä asioista tulee osoittaa kirjallisesti seuran hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Esitykset tulee lähettää 10.5.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@fla.fi .

Kokouksessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Kokouspaikalla ei voi suorittaa jäsenmaksua vaan jäsenmaksun tulee olla maksettuna 31.5.2017 mennessä. Yhteisöjäsenen äänivaltaa voi käyttää vain sen laillisesti valtuuttama edustaja.

Seuran jäsen voi siirtää äänioikeutensa toiselle henkilölle valtakirjalla. Yhdellä valtuutetulla voi olla korkeintaan viisi valtakirjaa. Valtakirjat tulee toimittaa tarkistettaviksi ennen vuosikokousta. Toimita valtakirja 2.6.2017 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@fla.fi .

Valtakirja löytyy Kirjastoseuran sivuilta http://suomenkirjastoseura.fi -> Tietoa jäsenille ->valtakirja vuosikokoukseen. Yhteisöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa valtuuttamansa edustajan kautta.