Kirjastosäätiölle uusi asiamies

Suomen kirjastosäätiön hallitus valitsi joulukuun kokouksessa säätiön asiamieheksi Anneli Ketosen. Seuraava avustusten haku on 1.-30.3.2017 ja siitä lisätietoa myöhemmin.

Suomen kirjastosäätiö on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti:

  • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita,
  • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä,
  • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa,
  • muuta tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Säätiön asiamiehenä toimii Anneli Ketonen anneliketonen@gmail.com

Säätiön hallituksen jäsenet:

Rebekka Pilppula, puheenjohtaja (rebekka.pilppula@jns.fi)Johanna Vesterinen, varapuheenjohtaja (johanna.vesterinen@leppavirta.fi)Jorma Mähönen (jukka.mahonen@utu.fi)Kaisa Hypén (kaisa.hypen@turku.fi)Heli Roisko (heli.roisko@hel.fi)Mervi Hietanen (mervi.hietanen@tampere.fi)